BEZPŁATNE INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE

Zapraszamy dzieci i młodzież z powiatu pułtuskiego na bezpłatne indywidualne konsultacje lekarskie udzielane przez specjalistę – lekarza psychiatrę – Panią Joannę Brągoszewską, w ramach projektu „Musimy siać...” Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej –czytaj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowów oraz przepustów  – czytaj

 

Zarząd Powiatu w Pułtusku podaje do publicznej wiadomości – wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 (budynek A i B) będzie wywieszony na okres 21 dni tj, od 03.02.2016 r. do 23.02.2016 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Wykaz dotyczy nieruchomości położonych w obrębie Ołdaki, gm. Gzy oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem działki:
– 26/3 o powierzchni 12,2295 ha,
– 45/7 o powierzchni 3,3986 ha,
– 45/8 o powierzchni 6,8888 ha,
– 30/8 o powierzchni 11,3027 ha.

INFORMACJE DLA OSÓB STAJĄCYCH DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2016 r.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu pułtuskiego zostanie przeprowadzona zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej  od 10 do 26 lutego 2016 r. w budynku Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora – Centrum Akademickie II przy ul. Daszyńskiego 17 w Pułtusku.
Obsługę administracyjną kwalifikacji wojskowej zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku pod kierownictwem dyrektora dr Roberta Dynaka.

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O XIV SESJI RADY POWIATU

Działając na podstawie §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204 poz. 6106 ze zm.) zwołuję XIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się 29 stycznia 2016r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej

NAGRODA DLA  PRZEDSZKOLA MINILAND

Rekordowa zbiórka podczas 24. Finału WOŚP…

W niedzielę, 10 stycznia 2016 r., po raz 24 w Pułtusku zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Tradycyjnie pułtuski Sztab Orkiestry, którego szefem jest Pani Teresa Zielińska, mieścił się w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku. Na terenie miasta Pułtuska i powiatu pułtuskiego kwestowało 180 wolontariuszy.
Dzięki niezwykłej hojności mieszkańców naszego powiatu na pediatrię i godną opiekę medyczną osób w podeszłym wieku zebrano 59.283,52 zł ! Na tę kwotę złożyły się środki uzyskane ze zbiórek ulicznych i zbiórek podczas imprez towarzyszących oraz kwest szkolnych i przedszkolnych – 7.475,52 zł, licytacji przekazanych przez darczyńców przedmiotów i usług, serduszek wykonanych na konkurs i gadżetów WOŚP – 5.990,00 zł.

Czytaj więcej