Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017r., poz. 1868 ze zm.) oraz § 9 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106 ze zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 27 marca 2018r. (wtorek)   o godz. 14.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Czytaj więcej

Życzenia z okazji Światowego Dnia Konsumenta

Z okazji Światowego Dnia Konsumenta
wszystkim mieszkańcom powiatu pułtuskiego
życzę udanych i przemyślanych zakupów, jak najwięcej  kontaktów z uczciwymi przedsiębiorcami, radości i zadowolenia  z dokonanych wyborów.

Longina Liszewska
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pu
łtusku

Wybrano wykonawcę przebudowy drogi powiatowej na odc. Bylice-Klukowo

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, 12 lutego 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Pułtusku a firmą DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic na realizację przebudowy drogi powiatowej w gm. Świercze na odcinku Bylice – Klukowo. Wartość prac to 3.939.393,93 zł . W ramach zadania zostanie przebudowane 4100 mb nawierzchni drogi (z poszerzeniem jej do 6 m),  177 mb chodnika w m. Klukowo, budowa peronów przystanków autobusowych i przejść dla pieszych z ich doświetleniem. Ponadto, zostaną odtworzone  pobocze i rowy odwadniające oraz przebudowane 2 przepusty pod drogą. Planowany termin realizacji prac –  I połowa 2018 r

Powiat Pułtuski po raz kolejny realizuje program ,,Aktywny samorząd”

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w ubiegłych latach Powiat Pułtuski przystąpił do realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”. Jednostką realizującą program w imieniu powiatu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Czytaj więcej

Promocja badań ankietowych realizowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

Czytaj więcej

Płatności bezgotówkowe w Starostwie Powiatowym

17 stycznia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku został uruchomiony system płatności bezgotówkowych. Terminale płatnicze działają w Wydziale Komunikacji i Dróg (3 terminale) oraz Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (2 terminale). Powyższe rozwiązanie pozwala przyjąć opłatę poprzez płatność kartą bezpośrednio przy stanowisku obsługi Interesanta. Akceptowane karty: VISA, VISA ELECTRON, PAY, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
Do każdej transakcji doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł.

W przypadku wzrostu liczby operacji dokonywanych w systemie płatności bezgotówkowych liczba terminali będzie zwiększana.