Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Powiatu

Działając na podstawie art.15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowych (Dz.U. z 2016r. poz. 814, ze zm.) oraz §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204, poz. 6106, ze zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się 29 maja 2017r. (poniedziałek) o godz. 8.30 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

Czytaj więcej

Projekt pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim”

logotypy_projekt_kreator_kariery

Projekt pn. „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Czytaj więcej

Ogłoszenie

W dniach 20-21 kwietnia 2017 r.
w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
(z wyjątkiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego)
zostanie ograniczona obsługa Interesantów,
 w związku z przenoszeniem urzędu do nowej siedziby
przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 11.

W sprawach pilnych będą pełnione dyżury przez wyznaczonych pracowników.

Ponadto, w dniach 24-25 kwietnia 2017 r.
Wydział Komunikacji i Dróg nie będzie prowadził obsługi Interesantów,

w związku z instalacją systemu informatycznego w nowej siedzibie.

Przepraszamy za utrudnienia.

                                                                             STAROSTA PUŁTUSKI
/-/ Jan Zalewski