Biesiada Artystyczna – OŁDAKI 2016

14 września 2016 r.  w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach odbyła się  Biesiada Artystyczna – OŁDAKI 2016. Impreza  została zorganizowana w ramach projektu „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym pt. ”Odnaleźć siebie” – integracja i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi, współfinansowanego z dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej

Delegacja Powiatu Pułtuskiego na Dożynkach Wojewódzkich

20160904_100533W niedziele, 4 września 2016 r. na stadionie Otwockiego Klubu Sportowego odbyły się XVIII Dożynki Województwa Mazowieckiego. Święto plonów zorganizowali Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Otwocki i Miasto Otwock. W dożynkach uczestniczyła delegacja Powiatu Pułtuskiego –  Starościna Dożynkowa Pani Zdzisława Łaszczych z Lipnik Starych (gm. Pułtusk) i Starosta Dożynkowy Pan Jerzy Podlaski ze Skórznic (gm. Winnica) oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pułtusku.  Wieniec dożynkowy Powiatu Pułtuskiego został wykonany przez Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.

Rusza program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku realizować będzie w 2016r. program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Od 19 września 2016r. do 30 listopada 2016r. odbywać się będą spotkania grupowe w ramach ww. programu. Zajęcia prowadzone będą przez psychologa oraz specjalistę terapii uzależnień.

Zapraszamy osoby chętne do udziału w ww. programie!

Nabór uczestników do programu prowadzony będzie w dniach:

  • 13 września 2016r. w godz. 13:00 – 18:00
  • 16 września 2016r. w godz. 12:00 – 17:00

w siedzibie tutejszego Centrum przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusku.

Osoby do kontaktu w związku z realizacją programu: Alina Kolenda i Beata Wójcik – pracownicy PCPR w Pułtusku.

Kampania „Zbieramy krew dla Polski”

16 września w ramach IX edycji kampanii „Zbieramy krew dla Polski”, organizowanej przez Grupę Muszkieterów i Polski Czerwony Krzyż, swoją krew dla pacjentów okręgowych szpitali będą mogli oddać mieszkańcy Pułtuska. Po raz pierwszy kampanię wspiera Drużyna#M.

 Podziel się krwią i uratuj życie!

Kiedy?           16 września 2016 r., godz. 10:00-14:00

Gdzie?            ul. Kolejowa 10 (parking przed supermarketem Intermarché)

Czytaj więcej

Przygotowanie szkół i placówek oświatowych powiatu do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017

W dniu 30 sierpnia 2016r. Komisja Spraw Społecznych z udziałem wicestarosty Beaty Jóźwiak oraz dyrektora Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Katarzyny Jankowskiej dokonała wizji lokalnych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski. Celem prac Komisji była ocena przygotowania jednostek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.

Czytaj więcej

Konkurs MAZOWIECKIE BARWY WOLONTARIATU

Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz szósty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Dokumenty do pobrania :
Plakat –pobierz
Regulamin konkursu – pobierz
Formularz zgłoszeniowy –pobierz