INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 39/2017

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 39/2017 obejmująca rozbudowę mostu przez rzekę Przewodówkę w m.Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk-Trzciniec-Gościejewo na odc. od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białowieża do skrzyżowania ul. Białowiejskiej z ul. Zielona Dróżka w Pułtusku (WBA.6740.4.2017)  –pobierz

POWIAT PUŁTUSKI ORAZ PARTNERZY WSPIERAĆ BĘDĄ ROZWÓJ DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO W SZKOŁACH ZAWODOWYCH I GIMNAZJACH

Powiat Pułtuski  pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną  i otrzymał rekomendację do dofinansowania w kwocie 535 610,00 zł realizacji projektu pn. „ Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskimw ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej

Wyjazd na staż zawodowy do Portugalii

Dzięki pozyskanemu przez Powiat Pułtuski dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 512 100,98 zł, 16 uczniów z Technikum Nr 2 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wyjechało na 2 tygodniowy staż zawodowy do Portugalii w ramach projektu „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli”.

Czytaj więcej