INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PUŁTUSKU O OGŁOSZENIU KONSULTACJI

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 5 października 2016 r. postanowił ogłosić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego na lata 2016-2030”.
Do udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Powiatu Pułtuskiego.
Celem konsultacji będzie wyrażenie i poznanie opinii  lub zgłoszenie propozycji zmian przez mieszkańców Powiatu Pułtuskiego.
Okres konsultacji: od  24 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814) oraz §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz.  nr 204 poz. 6106 ze zm.) zwołuję XXIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 27 października 2016r. (czwartek) o godz. 13.00   w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W RAMACH UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

W środę, 26 października 2016 r. o godz. 17.00 w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, przy ul. Daszyńskiego 17 (Aula Zielona) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gościem uczestników będzie dr Lasocka, która wygłosi wykład nt. ”Tradycja i obyczaje. Życie codzienne rodziny koreańskiej.”.

Z a p r a s z a m y      

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2016 r. w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Zebranych gości powitała dyrektor szkoły Dorota Orłowska, a następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny pt. „Wdzięczność jest pamięcią serca”, będący składanką najpiękniejszych piosenek i sentencji skierowanych do pracowników oświaty i zaproszonych gości. Na scenie po raz pierwszy wystąpiły uczennice z Ukrainy, które zaśpiewały w ojczystym języku pieśń ukraińską „Nadzieja”, o wymownym refrenie „dopóki słońce świeci, dopóki woda płynie, nadzieja jest...”.

Czytaj więcej

Rozstrzygnięto konkurs „Przyjazny Konsumentowi”

Dnia 11 października 2016r. została rozstrzygnięta VIII edycja konkursu zatytułowanego ,,Przyjazny Konsumentowi”, zorganizowanego przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, Powiatowego Rzecznika Konsumentów i Pułtuską Gazetę Powiatową. Celem konkursu było wyróżnienie tych handlowców i usługodawców, którzy w kontaktach z konsumentami wykazali się rzetelnością, profesjonalizmem i życzliwością.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W PUŁTUSKU  O OGŁOSZENIU KONSULTACJI

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 19 września 2016 r. postanowił ogłosić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie „Programu Współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, zwanego dalej Programem Współpracy.

Czytaj więcej