Nabór na trzy bezpłatne miejsca na studia

Uprzejmie informujemy, że w 2016 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza kolejny nabór na trzy bezpłatne miejsca na studia I stopnia na kierunkach informatyka lub zarządzanie informacją w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (dawniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie).

Oferta jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego. Szczegółowe warunki naboru określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr 497/37/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Szczegółowa informacja dot. naboru – pobierz

Kwestionariusz osobowy –pobierz 

Regulamin – pobierz

ZAWIADOMIENIE O XVI SESJI RADY POWIATU

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1445, ze zm.),  na wniosek  Zarządu Powiatu w Pułtusku  zwołuję XVI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się   w dniu 11 maja 2015r. (środa)  o godz. 11.00   w Sali Rady  Starostwa Powiatowego w Pułtusku  ul. Daszyńskiego 19 – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

Starosta Pułtuski
podaje do publicznej wiadomości:

Na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 (budynek A i B) zostanie wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 26 kwietnia 2016 r. do dnia 16 maja 2016 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:
–  nieruchomość gruntowa położona w Pułtusku obręb 24, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 26/8 o powierzchni 0,6902 ha .

Starosta Pułtuski
Jan Zalewski

CERTYFIKOWANE WARSZTATY METODYCZNE „NOWE NARKOTYKI I DOPALACZE”

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora,
Centrum Profilaktyki Społecznej
oraz
Starostwo Powiatowe w Pułtusku

zapraszają
nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów,
działaczy samorządowych, kuratorów sądowych i rodziców

na certyfikowane warsztaty metodyczne

Nowe narkotyki i dopalacze

Rozpoznawanie zachowań.
Podstawy pomocy przedmedycznej – wskazówki metodyczne dla profilaktyki.

30 maja 2016 roku, godz. 13.00

Miejsce: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 17

Czytaj więcej

Wyniki eliminacji powiatowych XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

20.04.2016 r. przeprowadzono eliminacje powiatowe XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo” organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.
W ramach konkursu wpłynęło 135 prac. Komisja Konkursowa oceniała prace pod względem zgodności z tematem, poziomu artystycznego oraz jakości i estetyki wykonania.

Czytaj więcej