Nabór projektów dot. wspierania działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych

Wojewoda Mazowiecki informuje, że rozpoczęła się procedura naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2016 r. w ramach  „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata  2016 i 2017″.
O dofinansowanie projektów  mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe.Projekty należy składać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW do 31 lipca 2016 r.

Informacja nt.naboru projektów – pobierz

DYŻURY APTEK W PUŁTUSKU

Uprzejmie informujemy, że w związku z rezygnacją z pracy w systemie 24 godz./dobę apteki Farmacja 24 w Pułtusku przy ul. Traugutta 21, Zarząd Powiatu  w Pułtusku opracował projekt uchwały Rady Powiatu w Pułtusku  w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.

Czytaj więcej

XIX Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016r. poz. 814), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku  zwołuję XIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 8 lipca 2016r. (piątek) o godz. 8.00  w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Białowiejska 5.

Czytaj więcej

PIERWSZE POSIEDZENIE KONWENTU STRATEGICZNEGO

22 czerwca 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie (z trzech planowanych) Konwentu Strategicznego ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego do 2030 roku. Spotkaniu przewodniczyła Pani Beata Jóźwiak – Wicestarosta Pułtuski. W spotkaniu udział wzięli Radni Rady Powiatu, przedstawiciele gmin, przedstawiciele administracji pracujący w obszarach infrastruktury drogowej, budownictwa, geodezji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, rynku pracy, pomocy społecznej, oświaty, policji, straży pożarnej, organizacji pozarządowych oraz lokalni przedsiębiorcy.

Czytaj więcej

XVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia  26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204 poz. 6106 ze zm.) zwołuję            XVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu  27 czerwca 2016r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali Rady  Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej