PIERWSZE POSIEDZENIE KONWENTU STRATEGICZNEGO

22 czerwca 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie (z trzech planowanych) konwentu strategicznego ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego do 2030 roku. Spotkaniu przewodniczyła Pani Beata Jóźwiak – Wicestarosta Pułtuski. W spotkaniu udział wzięli Radni Rady Powiatu, przedstawiciele gmin, przedstawiciele administracji pracujący w obszarach infrastruktury drogowej, budownictwa, geodezji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, rynku pracy, pomocy społecznej, oświaty, policji, straży pożarnej, organizacji pozarządowych oraz lokalni przedsiębiorcy.

Czytaj więcej

XVIII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie §9 Statutu Powiatu Pułtuskiego stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr XXVII/78/2011 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia  26 października 2011r. w sprawie: Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 204 poz. 6106 ze zm.) zwołuję            XVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu  27 czerwca 2016r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali Rady  Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 – budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj więcej

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PUŁTUSKIEGO

Powiat Pułtuski rozpoczął prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Pułtuskiego do 2030 r. Docelowo jest to jeden z ważniejszych dokumentów służący zarządzaniu strategicznemu.

Na dzień 22 czerwca 2016 r. zaplanowano pierwsze spotkanie Konwentu Strategicznego. Prace członków konwentu posłużą identyfikacji potencjałów rozwojowych powiatu oraz wytyczenia wizji oraz priorytetowych zadań do realizacji do 2030 r.

Nowa strategia będzie odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb i aspiracji społeczności lokalnej naszego regionu.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZSZ IM. J. RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU

Zmiany na rynku pracy, rozwój technologiczny, nowe idee a także inne procesy modernizacyjne stwarzają konieczność uczenia się przez całe życie, rozwijania i uaktualniania posiadanych umiejętności, uzupełniania wiedzy oraz nabywania nowych kompetencji. W odpowiedzi na powyższe wyzwania Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku organizuje w nowym roku szkolnym Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – kwalifikacja A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

Czytaj więcej

XVII Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1445, ze zm.),  na wniosek  Zarządu Powiatu w Pułtusku  zwołuję XVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2016r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku ul. Białowiejska 5 (Sala Narad).

Czytaj więcej

Badanie struktury gospodarstw rolnych (1 czerwca – 29 lipca 2016 r.)

W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce przeprowadzane jest badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa.

Czytaj więcej