Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dot. rozbudowy mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk – Trzciniec-Gościejewo na odc. od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białowieża do skrzyżowania ul. Białowiejskiej z ul.Zielona Dróżka w Pułtusku – pobierz

Olimpiada WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH (I edycja 2016/2017)

att00019Projekt jest kontynuacją organizowanej przez Instytut Nowych Technologii w latach 1999 do 2011 Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, w której udział brało co roku ponad 10 tys. uczniów.
Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji.
Chcemy, aby pomogła ona młodym ludziom w wyborze życiowych dróg i przygotowała ich do przyszłości w której będą budować innowacyjną gospodarkę. W założeniu konkurs ma mieć orientację biznesową oraz praktyczną. Ma za zadanie popularyzowanie wśród uczniów wiedzy na temat biznesu i zarządzania oraz promowanie postawy przedsiębiorczości z uwzględnieniem rozwoju wiedzy, kompetencji osób zarządzających firmami.
Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

Czytaj więcej

Informacja o projekcie „Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli”

www.dreamsart.pl

 

Projekt nr 2016-1-PL01-KA102-024403

Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu
uczniów i nauczycieli” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Okres realizacji projektu: 01.12.2016 r. – 30.11.2017 r.
Wartość projektu:
512 100,98 zł

Czytaj więcej

Ostrzeżenie przed nieuczciwymi praktykami firmy „Nasza S.A.”

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pułtusku ostrzega przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi stosowanymi przez przedstawicieli firmy telekomunikacyjnej „Nasza S.A” z siedzibą w Warszawie. Praktyki te polegają na podszywaniu się pod pracowników konkurencyjnych operatorów telekomunikacyjnych w szczególności Orange Polska S.A., Netia S.A, Dialog S.A., Telekomunikacja Novum S.A., Telestrada itp.
Rzecznik apeluje o rozwagę i ostrożność oraz o czytanie dokumentów przed ich podpisywaniem.