PRZYRZECZENIE STRZELECKIE’ 2016

3 maja br. w Akademii Obrony Narodowej uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku z klas mundurowych o profilu bezpieczeństwo narodowe, wchodzących w skład Pułtuskiego Pododdziału Jednostki Strzeleckiej 1313 AON, złożyli uroczyste przyrzeczenie strzeleckie.

Czytaj więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

Starosta Pułtuski
podaje do publicznej wiadomości:

Na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Białowiejskiej 5 (budynek A i B) zostanie wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 26 kwietnia 2016 r. do dnia 16 maja 2016 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:
–  nieruchomość gruntowa położona w Pułtusku obręb 24, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 26/8 o powierzchni 0,6902 ha .

Starosta Pułtuski
Jan Zalewski

CERTYFIKOWANE WARSZTATY METODYCZNE „NOWE NARKOTYKI I DOPALACZE”

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora,
Centrum Profilaktyki Społecznej
oraz
Starostwo Powiatowe w Pułtusku

zapraszają
nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów,
działaczy samorządowych, kuratorów sądowych i rodziców

na certyfikowane warsztaty metodyczne

Nowe narkotyki i dopalacze

Rozpoznawanie zachowań.
Podstawy pomocy przedmedycznej – wskazówki metodyczne dla profilaktyki.

30 maja 2016 roku, godz. 13.00

Miejsce: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 17

Czytaj więcej

Wyniki eliminacji powiatowych XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”

20.04.2016 r. przeprowadzono eliminacje powiatowe XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2015/2016 pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo” organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.
W ramach konkursu wpłynęło 135 prac. Komisja Konkursowa oceniała prace pod względem zgodności z tematem, poziomu artystycznego oraz jakości i estetyki wykonania.

Czytaj więcej