• Kondolencje
    Kondolencje

Zawiadomienie o LI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję LI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu
29 marca 2023 r. (środa) o godz. 13.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Pułtuskie eliminacje do Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

Pułtuskie eliminacje do Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”We wtorek 21 marca odbyły się eliminacje do 46. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, których organizatorem było Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, zaś współorganizatorami pułtuskie samorządy – Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk. W eliminacjach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych. Podczas ogłoszenia wyników i rozdania nagród Powiat Pułtuski reprezentowała Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Pułtusku Anna Makówka.

Czytaj więcej

19 marca – Międzynarodowy Dzień Inwalidów

19 marca – Międzynarodowy Dzień Inwalidów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dzięki dostępnym instrumentom wsparcia w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej, osoby z niepełnosprawnościami mogą być niezależne w niemalże każdej sferze życia. Mają również zapewnione funkcjonowanie w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. Niepełnosprawni mieszkańcy Powiatu Pułtuskiego w 2022 roku skorzystali z wielu form wsparcia, które są dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Czytaj więcej

Obwieszczenie o II licytacji publicznej pojazdów w dniu 22 marca 2023 roku

Starosta Pułtuski, działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 w związku z art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.03.2023 r. (środa) o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, sala nr 1.38 (Sala Rady Powiatu) odbędzie się II licytacja publiczna ruchomości.

Czytaj więcej