Archiwa kategorii: Aktualności

Komunikat o skróconym czasie pracy Starostwa Powiatowego

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu pułtuskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Pułtuskiego nr 23/2020 z dnia 30.03.2020 r. od 30.03.2020 r. do odwołania Urząd Starostwa pracuje:
– w poniedziałki w godz. 8.00 – 15.00
– od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

Informacja o pakiecie rządowych rozwiązań przeciwdziałających gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa

Rząd zaakceptował pakiet rozwiązań, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na Tarczę Antykryzysową.

Przewiduje on m.in.:

 • pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla:
  – mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o składki za wszystkich pracowników),
  – samozatrudnionych;
 • świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;
 • ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
  czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich;
 • umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • korzystniejsze zasady rozliczania straty;
 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
  ułatwienia dla branży turystycznej;
 • umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
 • obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;
 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
 • zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;
 • umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
 • gwarancje de minimis z BGK;
 • dopłaty BGK do odsetek;
 • fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

Więcej na temat form wsparcia na: http://www.gov.pl/web/koronawirus/tarcza

Informacja z: http://www.gov.pl/

 

Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję XVI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 30 marca 2020r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/44/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Powiatowy w Pułtusku sp. z o.o. celem podwyższenia jej kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
9. Zamknięcie Sesji.
                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                             Tadeusz Nalewajk

Nowe obostrzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Minister Zdrowia wydał nowe rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 522)

Czytaj więcej

WAŻNY KOMUNIKAT

!!!!KOMUNIKAT DLA INTERESANTÓW!!!! 
w sprawie funkcjonowania 
Starostwa Powiatowego w Pułtusku 
od 16 marca br. do odwołania.

W związku z koniecznością przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, Starosta Pułtuski informuje, że od 16 marca 2020 r. do odwołania Starostwo Powiatowe w Pułtusku nie będzie przyjmowało interesantów.

W tym czasie sprawy można będzie załatwić poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (adres skrytek ESP: /1424/skrytka lub /1424/SkrytkaESP).

Niezbędne informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy Urzędu, pod numerami telefonu: 23 306-71-02 oraz 23 306-71-01 lub pod adresami e-mail: kancelaria@powiatpultuski.pl oraz sekretariat@powiatpultuski.pl.

Informacja z numerami telefonów do pracowników urzędu dostępna https://powiatpultuski.pl/kontakt

Wszelkie druki do pobrania dostępne na stronie: https://bip.powiatpultuski.pl/
w zakładce: Jak załatwić sprawę ?/druki do pobrania/ 

Niezbędne opłaty, proszę w miarę możliwości uiszczać na konto bankowe.

Proszę o podawanie danych kontaktowych. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa (w sprawach niecierpiących zwłoki) lub uzupełnienia dokumentacji urzędnik skontaktuje się z Państwem.

O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony: https://powiatpultuski.pl/

W celu uniknięcia nieprawidłowych informacji, zachęcam do sprawdzania komunikatów: 
Głównego Inspektora Sanitarnego: http://gis.gov.pl/
Państwowego Zakładu Higieny: https://www.pzh.gov.pl/
Ministra Zdrowia: https://gov.pl/web/zdrowie/
Ministra Spraw Zagranicznych: https://gov.pl/web/dyplomacja/

Zalecam stosowanie zasad higieny zgodnie z wytycznymi wskazanymi na dedykowanej stronie: http://www.gov.pl/koronawirus

Ważne telefony:
Infolinia NFZ: 800-190-590
Telefon ALARMOWY 24 H Powiatowej Inspekcji Sanitarnej: 509-352-119 (Tylko w sytuacjach alarmowych)
Telefon Powiatowej Inspekcji Sanitarnej: 23 692-50-71 – dostępny w godz.  7:30 – 15:05

Dziękuję za zrozumienie. Zachowanie ostrożności wobec zagrożenia jest obowiązkiem każdego z nas.

Z poważaniem
Starosta Pułtuski
Jan Zalewski

Informacja o zawieszeniu dyżurów Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Pułtuskiego
poniedziałkowe dyżury
Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku
będą zawieszone od 16 marca 2020r. do odwołania.

Skargi i wnioski można składać za pośrednictwem:
• poczty elektronicznej: worz@powiatpultuski.pl
• elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (adres skrytek ESP: /1424/skrytka lub /1424/SkrytkaESP)
• poczty tradycyjnej: Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. M. Skłodowskiej – Curie 11 06-100 Pułtusk
• telefonicznie: 23 306 71 21