Archiwa kategorii: Aktualności

Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXXVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 2 lutego 2022r. (środa) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 29 grudnia 2021r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
5. Zamknięcie Sesji.

                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                               Tadeusz Nalewajk

 

 

Informacja dla Interesantów

W związku z sytuacją epidemiologiczną zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich wizyt w urzędzie.

Zachęcamy Państwa do kontaktów za pośrednictwem elektronicznych narzędzi tj.:

Informacja z numerami telefonów do pracowników urzędu dostępna https://powiatpultuski.pl/kontakt

Wszelkie druki do pobrania dostępne na stronie: https://bip.powiatpultuski.pl/ w zakładce: Jak załatwić sprawę ?/druki do pobrania/

W przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Znicze i róże na płycie nagrobnej 22 stycznia obchodzona jest rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. W związku z tym wydarzeniem przedstawiciele samorządów powiatowego i gminnego oddali hołd poległym – Tadeuszowi Tyszce, Janowi Ladowskiemu, Ksaweremu Czerskiemu i Ludwikowi Żmijewskiemu – pochowanym na cmentarzu Świętego Krzyża w Pułtusku.  W imieniu Powiatu Pułtuskiego symboliczne róże na grobach powstańców złożyła Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski. W imieniu Miasta i Gminy Pułtusk cześć powstańcom oddali Ireneusz Purgacz Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku oraz Mateusz Miłoszewski Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk.

Czytaj więcej

Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od wtorku 18 stycznia (od godz. 23:59) do niedzieli 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59). Został wprowadzony ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Czytaj więcej

Sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) Starosta Pułtuski  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży współużytkownikom wieczystym w drodze bezprzetargowej (Zarządzenie Nr 373 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współużytkownikom wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0020, miasto Pułtusk)

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Borza Strumiany

OGŁOSZENIE z dnia 18.01.2022 r.

ZARZĄD POWIATU W PUŁTUSKU OGŁASZA
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Borza Strumiany gmina Gzy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 128/2 o powierzchni 0,0536 ha, KW Nr OS1U/00044661/7.

Czytaj więcej

Silny wiatr 2 stopnia na terenie powiatu pułtuskiego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
informuje na temat strat spowodowanych silnym wiatrem 2 stopnia na terenie powiatu pułtuskiego w wyniku, którego uszkodzone zostały dachy, połamane drzewa oraz nastąpiły  awarie w dostawie prądu.
Silny wiatr oraz burza, która przeszła w dniu 17 stycznia 2022 r. w godzinach przedpołudniowych nad powiatem pułtuskim uszkodziła dachy, powaliła drzewa i spowodowała awarie prądu. Drzewa zostały powalone w kilkunastu miejscowościach na terenie gmin: Pułtusk, Gzy, Świercze, Winnica. Kilka z nich przewróciło się na stojące w pobliżu samochody (Ołdaki i Winnica).
Budynki mieszkalne zostały uszkodzone m.in. w Kościeszach, Kowalewicach Nowych, Gródku Nowym i Gnatach Lewiskach, a gospodarcze w Bobach i Słończewie.
Z budynku ubojni Zakładu Mięsnego Lenarcik wiatr zerwał część dachu. Uszkodzona została również obróbka blacharska na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. New Britan. Natomiast w Winnicy została zerwana i uszkodzona instalacja fotowoltaniczna zainstalowana na budynku Urzędu Gminy.

Skutki wichury usuwa kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

W kilkunastu miejscowościach głównie na terenie gminy Gzy i Świercze nastąpiło awaryjne wyłączenie prądu. Uszkodzenia naprawiane są na bieżąco przez pracowników Zakładu Energetycznego. Informacje o awariach prądu można znaleźć na stronie Zakładu Energetycznego pod adresem: https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-biezace

Odbiór drogi Nr 4407W na odcinku Obryte – Gródek Nowy

Uczestnicy odbioru drogi powiatowej na odcinku Obryte-Gródek Nowy 17 stycznia br. dokonano odbioru prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy. Zakres robót budowlanych obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, karczowanie drzew, roboty ziemne, wykonanie chodników, podbudowy, nawierzchni, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych (przepusty rurowe pod dojazdami) oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, roboty wykończeniowe (uzupełnienie poboczy, oczyszczenie rowów, plantowanie i humusowanie skarp i pasów zieleni, drenaż).
Długość przebudowanego odcinka to 4,071 km.
W odbiorze uczestniczyli m.in.: Sebastian Mroczkowski Wójt Gminy Obryte, Emilia Gąsecka Radna Rady Powiatu w Pułtusku, Marek Kamiński Dyrektor ZDP w Pułtusku, Jan Kaczmarczyk i Marcin Kaczmarczyk przedstawiciele firmy Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk wykonawcy robót budowlanych, Dariusz Zieliński Inspektor nadzoru oraz Sławomir Wiśniewski kierownik budowy.

Całkowita wartość zdania: 4 918 675,55 zł 
Zadanie sfinansowane zostało z następujących środków:
dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 2 951 204,53 zł
budżet gminy Obryte 150 000,00 zł
budżet Powiatu Pułtuskiego 1 817 471,02 zł

Czytaj więcej