Archiwa kategorii: Aktualności

Nowy mundur i wyposażenie dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty od Starosty Pułtuskiego

12 sierpnia 2019 r. w sali Rady Powiatu odbyło się spotkanie Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego z Pułtuską Grupą Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty, podczas którego zostało wręczone nowe umundurowanie oraz niezbędne dla przedstawicieli GRH wyposażenie.
Starosta Pułtuski przyjął należącą do grupy młodzież na czele z dowodzącym st. chor. sztab. Leszkiem Topólskim, kapłanem GRH ks. Dariusz Multon, proboszczem parafii św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych oraz Andrzejem Doleckim byłym starostą powiatu pułtuskiego – członkiem grupy.
Starosta Pułtuski bardzo ceni udział GRH w uroczystościach patriotycznych, a przekazane umundurowanie i sprzęt są wyrazem wdzięczności za wspieranie tego rodzaju uroczystości. Czytaj więcej

12 sierpnia 2019 r. podpisano umowę na budowę mostu przez rzekę Niestępówkę wraz z przebudową drogi powiatowej na odcinku Kacice – Nowe Niestępowo

12 sierpnia 2019 r. podpisano umowę na budowę mostu przez rzekę Niestępówkę wraz z przebudową drogi powiatowej na odcinku Kacice Nowe Niestępowo12 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a Przedsiębiorstwem Budowy
i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej, wyłonionym w drodze przetargu na budowę mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej  nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne
na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo. W ramach zadania zostanie wykonana budowa obiektu mostowego
w m. Koziegłowy (w miejscu likwidowanego przepustu pod drogą), budowa nowej jezdni z poszerzeniem do 5,5m na odcinku 1km, w tym budowa jednostronnego chodnika wraz z zatokami autobusowymi, budowa nowych poboczy i renowacja istniejących rowów odwadniających.
Wartość prac to 2.337.706,71 zł brutto. Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej
i budżetu państwa w wysokości 1.244.521,00 zł.
Planowany termin realizacji prac – III-IV kwartał 2019r.

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Pułtuskiego

8 sierpnia 2019 r. Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Wicestarosta Beata Jóźwiak podpisali umowy na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dotyczące realizacji niżej wymienionych projektów w ramach: „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar B i D:
1. Projekt pn. Likwidacja barier transportowych (zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich” dla SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku – szacunkowy łączny koszt zakupu ok. 200 000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł; Czytaj więcej

W minioną niedzielę odbyły się Dożynki Gminno-Powiatowe w Obrytem

W minioną niedzielę w Obrytem odbyły się DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWE, święto rolników, wieńczące, ciężką pracę, będące podziękowaniem za zakończone żniwa.
Organizatorami uroczystości byli: Zarząd Powiatu w Pułtusku i Wójt Gminy Obryte. współorganizatorem Samorząd Województwa Mazowieckiego, a uczestniczyli w niej m.in.: Henryk Kowalczyk Minister Środowiska, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski i Mirosław Augustyniak oraz Robert Kochański kierownik ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przedstawiciele samorządów – powiatowego i gminnych, lokalnych firm, instytucji, stowarzyszeń oraz licznie przybyli mieszkańcy powiatu i goście. Czytaj więcej

Przekazanie aktów powierzenia stanowisk dyrektorskich

W związku z nierozstrzygniętymi konkursami na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego, Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (Mazowiecki Kurator Oświaty) powierzył te stanowiska wyznaczonym kandydatom:
– stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku, na lata 2019-2024, Agnieszce Kowalskiej,
– stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, na lata 2019-2024, Annie Kmiołek-Gizarze.

Czytaj więcej

Trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17:00

W związku ze zbliżającą się 75 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz na podstawie zarządzenia nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego – w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17:00 na terenie powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte, Pokrzywnica) odbędzie się trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego. Trening polegał będzie na wyemitowaniu akustycznego sygnału alarmowego, trwającego 1 minutę.

Dyżurny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku

Święto Policji

24 lipca 2019 r. w jubileusz 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, w Sali Koncertowej Domu Polonii w Pułtusku odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji poprzedzona mszą św. w Bazylice Pułtuskiej. Podczas uroczystości, Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku mł.insp. Jarosław Olszewski wraz z I Zastępcą nadkom. Pawłem Antośkiewiczem wręczyli 33 funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie oraz wyróżnili funkcjonariuszy i pracowników pułtuskiej Komendy.
Wicestarosta Beata Jóźwiak wyraziła szacunek i podziękowanie za rzetelną służbę oraz złożyła życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom policji. Wyróżnionym Policjantom wręczyła fundowane przez Zarząd Powiatu w Pułtusku nagrody. Nagrodami wyróżniono: sierż. Sylwię Rębała, asp. sztab. Arkadiusza Gosiewskiego, asp. sztab. Mariusza Gajkowskiego, Czytaj więcej