Archiwa kategorii: Aktualności

Realizacja instrumentów wsparcia przedsiębiorców w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej” w roku 2021

W roku 2020, w związku z wprowadzonym stanem epidemii i zagrożenia epidemiologicznego, na powiatowe urzędy pracy zostały nałożone nowe obowiązki wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Rok 2021 to kontynuacja działań wynikających z ww. aktu prawnego realizowanych w celu zminimalizowania ekonomicznych strat oraz ochrony miejsc pracy, powiatowe urzędy pracy wspierały przedsiębiorców udzielając pomocy wynikającej z ww. aktu prawnego. W ramach dostępnych form pomocy w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, tut. Urząd realizował niżej wymienione instrumenty.

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku

29 czerwca podczas XLIII sesji, Rada Powiatu w Pułtusku udzieliła Zarządowi Powiatu – wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium udzielone zostało głosami: 9 za 5 wstrzymujących. Zgodnie z porządkiem obrad, podczas sesji, radni rozpatrywali raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2021. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu. Jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie. Omówienie raportu zakończyło się głosowaniem, w którym wzięło udział 14 radnych. W wyniku głosowania radni udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. Radni w wyniku głosowania udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.29 czerwca podczas XLIII sesji, Rada Powiatu w Pułtusku udzieliła Zarządowi Powiatu – wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium udzielone zostało głosami: 9 za 5 wstrzymujących.
Zgodnie z porządkiem obrad, podczas sesji,  radni rozpatrywali  raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2021. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Powiatu. Jest zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie. Omówienie raportu zakończyło się głosowaniem, w którym wzięło udział 14 radnych. W wyniku głosowania radni udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
Najważniejszym  punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. Radni w wyniku głosowania udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Czytaj więcej

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

28 czerwca 2022 r. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Starosta Pułtuski Jan Zalewski  podpisali umowę o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław – Pokrzywnica.

Wartość dofinansowania na realizację zadania 1 307 750,79 zł, wkład własny Powiatu Pułtuskiego 1 554 180,21 zł, dofinansowanie z budżetu Gminy Pokrzywnica 150 000,00 zł. Czytaj więcej

Zmiana standardu nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji w regionie mazowieckim

W poniedziałek 27 czerwca br. w regionie mazowieckim nastąpiła zmiana standardu nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji. W ramach przełączenia sygnału do standardu DVB-T2/HEVC zmieniają się częstotliwości nadawania multipleksów: MUX-1, MUX-2 i MUX-4. W praktyce oznacza to lepszą jakość dźwięku i obrazu – wszystkie kanały będą nadawane w jakości Full HD. Multipleks MUX-3 tymczasowo nie zmienia standardu nadawania.
Mieszkańcy, których telewizory nie odbierają nowego sygnału nadawania bezpłatnej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, a ich sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne poniesienie kosztów zakupu nowego sprzętu do odbioru, mogą skorzystać z rządowego programu dofinansowania 250 zł do zakupu telewizora lub 100 zł do dekodera – zgodnych z nowym standardem. Czytaj więcej

Dofinansowanie w ramach programu #Kolej+

Projekt budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz to jeden z czterech na Mazowszu dofinansowanych w ramach programu #Kolej+, partnerem współrealizującym działanie jest Samorząd Powiatu Pułtuskiego. Wsparcie wyniesie 85 proc. kosztów inwestycji. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy na ten cel 24,5 mln zł, Powiat Pułtuski 2,3 mln zł, zaś resztę kosztów pokryje pozostałe 16 samorządów. Podział ten określi aneks podpisany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Starostę Pułtuskiego Jana Zalewskiego, Wicestarostę Pułtuskiego Beatę Jóźwiak przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Renaty Krzyżewskiej oraz 16 innych partnerów. Czytaj więcej