Archiwa kategorii: Aktualności

Podpisanie umowy na przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku

10 lipca 2020r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą WALD – GLOB Jan Radecki Spółka Jawna z Pułtuska, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku”.

Zadanie będzie polegało na przebudowie istniejącego budynku, w którym mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku. W ramach prac planowane jest poszerzenie wewnętrznej pochylni dla osób korzystających z wózków inwalidzkich. Zaprojektowano nowy układ drogowy w obrębie działki. Planowane jest stworzenie 10 miejsc parkingowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych, przejazd dla karetki i wozu bojowego straży pożarnej. Zaprojektowano częściową modernizację elewacji, jak również dostosowanie budynku do wymogów w zakresie zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej, w tym przebudowę instalacji sanitarnej, elektrycznej. Uwzględniono rozprowadzenie sieci internetowej i TV. Przewidziano modernizację wszystkich pomieszczeń administracyjnych, dydaktyczno-terapeutycznych i sal dla wychowanków. W ramach realizacji zadania konieczna jest również modernizacja łazienek dla osób niepełnosprawnych. Strefy holów Ośrodka zostaną oddzielone przeszklonymi drzwiami. Zaprojektowano szyb i windę wewnętrzną w celu poprawy komunikacji pionowej. W całym obiekcie zaplanowano wymianę podłóg na nowe – tarkett. W trakcie modernizacji: zostaną poszerzone otwory drzwiowe; wymieniona zostanie stolarka drzwiowa; wykonane będą niezbędne przemurowania ścianek działowych; skute będą stare i naniesione nowe tynki; wykonane zostaną prace malarskie; zamurowane będą istniejące otwory doświetlające. Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziemi pułtuskiej

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury, folkloru ziem pułtuskiej. Jego celem jest aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów z rękodzieła artystycznego upowszechniających tradycje folkloru ziemi pułtuskiej, w tym Puszczy Białej.

Uchwała nr 305/2020 Zarządu Powiatu w Pułtusku z 9 lipca 2020 r. wraz z ogłoszeniem o konkursie (PDF)

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (PDF)

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (PDF)

Podpisanie umów na dofinansowanie trzech ważnych inwestycji

9 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie trzech ważnych inwestycji:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku
  Obryte – Gródek Nowy – dofinansowanie w kwocie 3 560 466 zł, planowany koszt
  inwestycji ok. 5 934 112 zł.
 2. Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach
  – dofinansowanie w kwocie 46 876 zł, planowany kosz inwestycji 93 752 zł.
 3. Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz
  w Pułtusku – dofinansowanie w kwocie 1 721 385 zł, planowany koszt
  inwestycji  ok. 3  442 770 zł.

W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego umowy podpisał Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, ze strony Powiatu Pułtuskiego Jan Zalewski Starosta Pułtuski,  Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski.
W uroczystości uczestniczyli:
Elżbieta Bogucka Z-ca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie; Wójt Gminy Obryte Sebastian Mroczkowski; Tadeusz Nalewajk   Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku; Członkowie  Zarządu Powiatu w Pułtusku: Halina Banach, Emilia Gąsecka, Zbigniew Księżyk oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu: Aldona Iniarska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku, Witold Chrzanowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.

Czytaj więcej

O nawadnianiu gospodarstw i nie tylko, czyli cykl szkoleń online dla rolników

20 lipca 2020 r. kończy się w oddziałach regionalnych ARiMR nabór wniosków
o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o ten rodzaj wsparcia, a mają kłopot z wypełnieniem wniosku, będą mogli dowiedzieć się, jak to poprawnie zrobić podczas cyklu szkoleń online. Webinaria „Dotacje dla rolnictwa”, podczas których szczegółowo omawiane będą także inne programy pomocowe oferowane przez Agencję, rozpoczną się 7 lipca.

Po raz pierwszy w historii swojej działalności ARiMR przeprowadzi w tym samym dniu i w tym samym czasie szkolenie online dla rolników z kilku województw. „Krajowy webinar: dotacje dla rolnictwa” jest wspólną inicjatywą Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa i Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Patronat nad tą inicjatywą objęły Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Wody Polskie. Czytaj więcej

Informacja o ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej honorowe krwiodawstwo „TWOJA KREW – MOJE ŻYCIE”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie zaprasza mieszkańców woj. mazowieckiego do oddawania krwi – szczególnie w miesiącach letnich, kiedy występuje zwiększone zapotrzebowanie.

Wszystkie zdrowe osoby w wieku 18 – 65 lat legitymujące się dokumentem tożsamości ze zdjęciem, zapraszamy do siedziby Centrum Krwiodawstwa przy ul. Saskiej 63/75 w Warszawie, do naszych Terenowych Oddziałów oraz na akcje krwiodawstwa zaplanowane na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego. Harmonogram akcji krwiodawstwa jest dostępny poniżej:
Plan akcji krwiodawstwa [PDF 269KB]

Szczegółowe informacje na temat możliwości i zasad oddania krwi udostępnione są na stronie internetowej RCKIK w Warszawie.

Przed oddaniem krwi należy sprawdzić bieżące informacje na stronie RCKIK w Warszawie: http://www.rckik-warszawa.com.pl

TWOJA KREW - MOJE ŻYCIE