Archiwa kategorii: Aktualności

Dzień Rodziny w Środowiskowym Domu Samopomocy

Dień rodziny w ŚDSWprawdzie Międzynarodowy Dzień Rodziny jest obchodzony 15 maja jednak na spotkania w gronie najbliższych nigdy nie jest za późno. Tak też było 6 czerwca 2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku. W zorganizowanym przez ŚDS pikniku wzięło udział ok. 140 osób.

Po oficjalnym powitaniu uczestników przez Dyrektora ŚDŚ Łukasza Ruszkowskiego odbyła się krótka część artystyczna oraz pokaz układu taneczno-ruchowego przygotowanego pod okiem Marioli Sobolewskiej i instruktorów terapii ruchowej. Następnie podopieczni wraz z rodzinami mogli skorzystać z licznych atrakcji tj. gier i zabaw na świeżym powietrzu oraz poczęstunku. Czytaj więcej

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję VIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się 17 czerwca 2019r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2019 Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
5. Wnioski i oświadczenia radnych.
6. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk

Dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo – Świerkowo

W piątek 11 czerwca 2019 r. Wicestarosta Beata Jóźwiak w imieniu Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego odebrała symboliczny czek na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wręczony przez Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława Sipierę oraz Poseł na Sejm RP Anna Cicholską. Dofinansowanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo – Świerkowo. Czytaj więcej

XX Międzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych

XX Międzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych 11 czerwca br. na stadionie MOSiR w Pułtusku odbył się XX Międzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku. Współorganizatorami mityngu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach, Dom Pomocy Społecznej w Obrytem, Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku oraz Miejski Ośrodk Sportu i Rekreacji w Pułtusku. Czytaj więcej

Informacja

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, Starosta Pułtuski Zarządzeniem nr 33/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. ustalił dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku skrócony czas pracy. W dniach od 10.06.2019 r. do  14.06.2019r.. pracownicy starostwa będą pracować do godz. 15.00. Jednocześnie informujemy, że w celu zapewnienia bieżącej obsługi interesantów utrzymane zostaną w każdym wydziale dyżury w pozostałych godzinach urzędowania.