Prawo jazdy

Prawo jazdy i rejestracja pojazdu:

Możliwe jest dokonywanie zapisu w celu rejestracji pojazdu.
Zapisu na określony dzień i godzinę można dokonać telefonicznie [tel. 23 306-71-62] lub osobiście w Wydziale Komunikacji i Dróg (wejście „Rejestracja pojazdów”) w godz. pracy urzędu.

Interesanci zapisani do rejestracji powinni zgłaszać się przed wyznaczoną godziną z kompletem dokumentów i wypełnionym wnioskiem o rejestrację pojazdu.

Osoby, które nie zgłoszą się w wyznaczonym czasie, nie będą obsługiwane lub będą załatwiane w miarę wolnych miejsc.

Status spraw dot. prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych:

Aby złożyć droga elektroniczną wnioski dotyczący spraw:

  • wydania prawa jazdy
  • rejestrację pojazdu
  • czasową rejestrację pojazdu
  • wyrejestrowanie pojazdu

należy posiadać podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz:

  • wypełnić formularz w celu założenia konta na ESP PWPW zgodnie z instrukcją
  • podpisać podpisem elektronicznym
  • wypełnić jeden z czterech możliwych wniosków

Po wysłaniu otrzymacie Państwo informację zwrotną ma adres e-mail podany w formularzu, iż wniosek został złożony.

Uwaga:
Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków) nie rodzi po stronie organu administracji obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63, § 1 kpa w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Ponadto w tym przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma Urzędowego Poświadczenia Odbioru, a także nie będzie miał możliwości zdalnego śledzenia postępów załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP, dostępnego poprzez przeglądarkę internetową.