Rzeczy znalezione

 

Rzeczy znalezione

OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI NIEPODJĘTYCH DEPOZYTÓW z dnia 03.11.2020 r.
pobierz skan dokumentu lub
pobierz (.docx) lub
pobierz dostępny (.pdf)

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY z dnia 16.02.2024 r.
pobierz (.docx) lub
pobierz dostępny (.pdf)

 

Biuro Rzeczy Znalezionych
w Starostwie Powiatowym w Pułtusku prowadzi Wydział Organizacji i Nadzoru
z siedzibą w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11

Kontakt:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, piętro – pok. 2.15
06-100 Pułtusk
tel. 23 306-71-12
fax 23 306-71-09

Biuro urzęduje w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku:

 • poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

Biuro działa w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019r. poz. 1145, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 908)
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019r. poz. 1438, z późn. zm.)
 • Zarządzenia nr 48/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku” – pobierzZałącznik do zarządzenia nr 48/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 listopada 2018 r. – Regulamin prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku (pobierz)

  Załączniki do Regulaminu:
  Załącznik nr 1 Protokół
  Załącznik nr 2 Poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy
  Załącznik nr 3 Poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia rzeczy
  Załącznik nr 4 Wezwanie do odbioru rzeczy
  Załącznik nr 5 Wniosek o wydanie rzeczy znalezionej
  Załącznik nr 6 Protokół wydania rzeczy znalezionej
  Załącznik nr 7 Zaświadczenie
  Załącznik nr 8 Klauzula informacyjna/obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych