Rzeczy znalezione

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH Z 10 lutego 2020 r.

Biuro Rzeczy Znalezionych
w Starostwie Powiatowym w Pułtusku prowadzi Wydział Organizacji i Nadzoru
z siedzibą w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11

Kontakt:
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, piętro – pok. 2.16
06-100 Pułtusk
tel. 23 306-71-13

Biuro urzęduje w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pułtusku:

  • poniedziałek          8.00 – 17.00
  • wtorek – czwartek 8.00 – 16.00
  • piątek                      8.00 – 15.00

Biuro działa w szczególności na podstawie :

Załącznik do zarządzenia nr 48/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 listopada 2018 r. – Regulamin prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Pułtusku

Załącznik nr 1 Protokół
Załącznik nr 2 Poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy
Załącznik nr 3 Poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia rzeczy
Załącznik nr 4 Wezwanie do odbioru rzeczy
Załącznik nr 5 Wniosek o wydanie rzeczy znalezionej
Załącznik nr 6 Protokół wydania rzeczy znalezionej
Załącznik nr 7 Zaświadczenie
Załącznik nr 8 Klauzula informacyjna/obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych