Nowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW i ŚDS Umowa na przebudowę drogi powiatowej (odcinek Lipniki Stare-Stare Bulkowo) podpisana Odbiór inwestycji pn. Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

Uczniowie LO ze Światecznymi Życzeniami w Starostwie

Uczniowie LO ze Światecznymi Życzeniami w Starostwie

W czwartek, 12 grudnia 2019 r. Starostwo Powiatowe w Pułtusku odwiedzili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku, którzy wręczyli Staroście Pułtuskiemu Janowi Zaleskiemu
i Wicestaroście Beacie Jóźwiak „Świąteczne Pierniczki” z sublimacją w postaci herbu szkoły oraz złożyli serdeczne życzenia świąteczne. Dziękujemy za odwiedziny i całej społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku życzymy, zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia.

Umowa na przebudowę drogi powiatowej (odcinek Lipniki Stare-Stare Bulkowo) podpisana

10 grudnia 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a Przedsiębiorstwem Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare-Stare Bulkowo”. W ramach, której wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna długości 700 metrów i szerokości 5,5 metra, obustronne pobocza szerokości 1,0 m, odtworzone zostaną rowy odwadniające koronę drogi oraz wybudowane zjazdy do przyległych posesji.

Wartość prac to 316.997,20 zł brutto. Zadanie współfinansowane jest przez Ministerstwo Infrastruktury w wysokości 58.448,00 zł oraz Gminę Winnica w kwocie 50.000,00 zł.

Planowany termin realizacji 24.12.2019 r. Czytaj więcej

Nowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW i ŚDS

W dniach 27 i 29 listopada 2019 r., Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Wicestarosta Beata Jóźwiak dokonali przekazania dwóch nowych pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych zakupionych przez Powiat Pułtuski.

27 listopada 2019 r. przekazano nowy autobus marki Ford Transit M2 zakupiony dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku. Koszt zakupu pojazdu to: 206 640,00 zł. Powiat Pułtuski pozyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości 144 648,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier transportowych na terenie powiatu pułtuskiego – zakup autobusu 10-cio i więcej miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

29 listopada 2019 r. przekazano nowy mikrobus marki Renault Trafic L2H1 zakupiony dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku. Koszt zakupu pojazdu to: 147 169,50 zł, dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn.”Likwidacja barier transportowych – zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich” – 80 000,00 zł.

Czytaj więcej

Odbiór inwestycji pn. Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo

Odbiór inwestycji pn. Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe NiestępowoWe wtorek, 10 grudnia 2019 r. dokonano odbioru prac związanych z inwestycją pn. „Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo”. Zakres robót obejmował budowę nowego obiektu mostowego w m. Koziegłowy, jezdni na odcinku 1km, chodnika wraz z zatokami autobusowymi, pobocza, rowów oraz zjazdów do przyległych posesji. Czytaj więcej

Nowy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Marta Moroza - Nowy dyrektor PCPRInformujemy, że z dniem 1 grudnia 2019 r. funkcję dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie objęła Pani Marta Moroza, psycholog i wieloletni pracownik jednostki. Marta Moroza posiada wykształcenie wyższe w zakresie psychologii społecznej, ukończone studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego nauczycieli oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Do tej pory w PCPR realizowała zadania starszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.