• Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej w Skórznicach
    Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej w Skórznicach

Powierzenie stanowisk dyrektorskich w szkołach Powiatu Pułtuskiego

Powierzenie stanowisk dyrektorskich w szkołach Powiatu Pułtuskiego4 i 12 lipca w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyły się postępowania konkursowe na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pułtuski.  Powołane przez Zarząd Powiatu komisje   do przeprowadzenia konkursów  pracowały w następującym składzie: trzech przedstawicieli organu prowadzącego, trzech  przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, dwóch przedstawicieli rady rodziców oraz przedstawiciele związków zawodowych. Zarząd Powiatu zatwierdził wyniki konkursów  i na posiedzeniu 18 lipca br.  powierzył kandydatom wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego stanowiska dyrektorów na 5 lat szkolnych tj.: od 1 września 2024r. do 31 sierpnia 2029r. Czytaj więcej

Kolejne przebudowane drogi w Powiecie Pułtuskim oddane do użytku

W poniedziałek 15 lipca dokonano odbioru dróg przebudowanych w ramach dwóch zadań. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Powiatu Pułtuskiego – Starosta Jan Zalewski, Wicestarosta Beata Jóźwiak, Członkowie Zarządu Powiatu Emilia Gąsecka oraz Zbigniew Księżyk, wójtowie gmin, obecny był również m.in. Poseł na Sejm RP Henryk Kowalczyk. Czytaj więcej

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję IV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 18 lipca 2024r. (czwartek) o godz. 14.00 w Sali Rady  (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Pułtuskie Święto Policji w 105. rocznicę powstania Policji Państwowej

Tegoroczne pułtuskie obchody Święta Policji, połączone ze 105. rocznicą powstania Policji Państwowej, odbyły się w środę 10 lipca. Na placu przed Komendą Powiatową Policji w Pułtusku zgromadzili się funkcjonariusze i pracownicy cywilni pułtuskiej jednostki, na czele z Komendantem mł. insp. Sławomirem Żelechowskim oraz zaproszeni goście. Powiat Pułtuski reprezentowała Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak, Członek Zarządu Powiatu w Pułtusku Emilia Gąsecka oraz Radny Powiatu Pułtuskiego, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Mirosław Barszcz. Kierownictwo mazowieckiego garnizonu reprezentował inspektor Paweł Herbuś – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu. Czytaj więcej