Plakat COM PLAKAT

Powiat Pułtuski na 8 pozycji w rankingu „Bogactwo samorządów”

Powiat Pułtuski od kilku lat utrzymuje się w czołówce rankingu „Bogactwo samorządów” Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. W roku 2021 utrzymaliśmy 8 pozycję.

Zamożność powiatu „per capita” czyli w przeliczeniu na każdego mieszkańca w 2021 r. wyniosła 1.441,53 zł. Obliczana jest ona na podstawie dochodów własnych samorządu oraz otrzymywanych subwencji.

Atutem rankingu jest kilkunastoletnia historia pozwalająca prześledzić zmiany dochodów każdego samorządu w czasie. Dane pochodzą ze sprawozdań finansowych JST oraz GUS, a stosowana metodologia nie zmienia się od początku publikowania rankingu. Każdy z samorządów przypisany jest do swojej kategorii dzięki czemu porównuje się go w obrębie podobnych jednostek.

Autorami rankingu są:

  • prof. Paweł Swianiewicz – ekonomista, kierownik Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Julita Łukomska, adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

PEŁEN RANKING DO POBRANIA 

 

1 sierpnia zostaną włączone syreny

W związku z poleceniem Wojewody Mazowieckiego informujemy, że w dniu
1 sierpnia 2022 r. o godzinie 17:00 na terenie powiatu pułtuskiego zostanie wyemitowany akustyczny sygnał alarmowy, trwający 1 minutę. Syreny zostaną włączone przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie w związku z 78. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.

„1 серпня 2022 р. о 17:00 у Мазовецькому воєводстві увімкнуть сирени, щоб символічно відзначити 78-му річницю Варшавського повстання. Будь ласка, зберігайте спокій.”

Święto Policji

22 lipca br. w Sali Koncertowej Domu Polonii w Pułtusku odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji, podczas, której wręczone zostały akty mianowania na wyższe stopnie oraz wyróżnień dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. Samorząd Powiatu Pułtuskiego reprezentowała Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk.

Podczas wydarzenia Wicestarosta złożyła wszystkim funkcjonariuszom policji serdeczne życzenia pomyślności oraz podziękowania za codzienną służbę i pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz przekazała trzem funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku nagrody ufundowane przez Zarządu Powiatu w Pułtusku. Podczas uroczystości Wicestarosta została odznaczona medalem przyznanym przez Związki Zawodowe z okazji 30-lecia powstania NSZZ Policjantów.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków – Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku

Dobry Start

Program Dobry Start 300+ wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny ZUS przyznaje świadczenie 300 + w ramach rządowego programu Dobry Start.

Wnioski o 300+ na rok szkolny 2022/2023 można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. Podobnie jak w zeszłym roku wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – każdy z wnioskodawców,
  • systemu bankowości elektronicznej – wyłącznie rodzic dziecka,
  • portalu Emp@tia – każdy z wnioskodawców.

Świadczenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu 5 dni roboczych od przekazania informacji o przyznaniu świadczenia. Na rozpatrzenie wniosku o świadczenie Dobry Start, który został złożony do 31 sierpnia, ZUS ma czas do 30 września 2022 r. Jeśli konieczne będzie wyjaśnienie danych zawartych we wniosku, na profilu klienta na PUE ZUS pojawi się wezwanie do uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca otrzyma też powiadomienie sms na numer telefonu wskazany we wniosku.

Jak złożyć wniosek przez portal PUE ZUS:

Od 1 lipca za pośrednictwem bankowości elektronicznej i portalu Empatia wnioski mogą składać również rodzice dzieci, które są cudzoziemcami. Warunkiem jest, aby zarówno rodzic, jak i dziecko mieli numery PESEL

Więcej informacji o 300+

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start