• 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego

Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję XLIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023r. (poniedziałek) o godz. 9.30 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku Sesji.
3.Podjęcie uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pułtuskiego.
4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia na wykonanie zadania z zakresu właściwości powiatu.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbycia oraz ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku wielorodzinnym, położonym na działce nr 242/10 w
obrębie 10 miasta Pułtusk, na rzecz dotychczasowych najemców.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pułtuski porozumienia o współpracy pn. „Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów
makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego” przy realizacji strategii partnerstwa oraz tworzenia nowych wspólnych projektów.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 Nr XLVIII/289/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
9.Zamknięcie Sesji.

                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                              Tadeusz Nalewajk

Konsultacje społeczne do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Konsultacje społeczne do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób NiepełnosprawnychPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku informuje, że od dnia 26.01.2023 r. do 02.02.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030” oraz do projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Pułtuskim na lata 2023-2030”.

Czytaj więcej

III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP

III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RPKancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego, który zostanie przeprowadzony od stycznia do kwietnia 2023 r. oraz ogólnopolskiego, który odbędzie się w lipcu 2023 r. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród Kołom Gospodyń Wiejskich nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich.
Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 12 marca 2023 r.

 

Czytaj więcej

Odprawa roczna pułtuskiej policji z udziałem władz powiatu

Odprawa roczna pułtuskiej policji z udziałem władz powiatuWicestarosta Beata Jóźwiak reprezentowała Powiat Pułtuski podczas uroczystej rocznej odprawy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. Spotkanie odbyło się we wtorek 24 stycznia w sali Rady Miejskiej w pułtuskim ratuszu. Wzięli w nim udział również:  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. Radomiu inspektor Piotr Janik, a także Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk oraz Prokurator Rejonowa w Pułtusku Jolanta Świdnicka.

Czytaj więcej

Bezpłatny warsztat psychologiczny dla migrantek z Ukrainy / Безкоштовний психологічний семінар для жінок-мігрантoк з України

Fundacja ADRA POLSKA zaprasza na bezpłatny warsztat psychologiczny. Warsztat dla kobiet pt. „Droga do nowej siebie” poprowadzą pochodzące z Ukrainy psycholożki z platformy HelpUkraine.GiveAndGetHelp.com, zapewniającej bezpłatne wsparcie psychologiczne i informacyjne przymusowym migrantom z Ukrainy. Jednodniowy warsztat odbędzie się 29 stycznia 2023 w godzinach 9:00 do 17:00, w budynku przy ul. Foksal 8 w Warszawie. Po spotkaniu prowadzące będą dostępne przez 1,5 godziny na krótkie, bezpłatne konsultacje psychologiczne dla zainteresowanych, będzie możliwość późniejszej kontynuacji tych konsultacji w formie telefonicznej (również bezpłatnie). Zapisy na warsztat przyjmowane są za pośrednictwem maila i telefonu: tel. +48 536 525 155, rkorulczyk@adra.pl. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja w języku ukraińskim / Інформація українською мовою :
Біженці з України можуть взяти участь в безплатному психологічеому семінарі у Варшаві

Czytaj więcej

160. rocznica wybuchu powstania styczniowego

22 stycznia 1863 roku Tymczasowy Rząd Narodowy wydał Manifest wzywający do walki przeciw zaborcy rosyjskiemu. Tego dnia wybuchło powstanie styczniowe, które, mimo klęski, uznawane jest za największy zryw niepodległościowy Polaków, angażujący wszystkie stany społeczne – od inteligencji do chłopstwa. Z rosyjskim zaborcą walczyło łącznie około dwieście tysięcy ludzi, również na ziemiach Północnego Mazowsza, m.in. w okolicach Pułtuska i na terenie Puszczy Białej.
W niedzielę 22 stycznia odbyły się pułtuskie obchody 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, zorganizowane przez Samorząd Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk. Hołd Powstańcom oddały władze samorządowe oraz licznie przybyli mieszkańcy Pułtuska.

Czytaj więcej

Lokalny Animator Sportu 2023 – rekrutacja

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w dniach 12 – 25 stycznia 2023 r. przeprowadzi rekrutacje do programu Lokalny Animator Sportu 2023. Celem programu jest upowszechnienie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Czytaj więcej