• Uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę utworzenia Armii Krajowej
  Uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

Zawiadomienie o LXII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję LXII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu               28 lutego 2024r. (środa) o godz. 13.00 w Sali Rady (Nr 138) Starostwa Powiatowego  w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11. Czytaj więcej

Spotkanie uczniów ZSZ im. Jana Ruszkowskiego z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Spotkanie uczniów ZSZ im. Jana Ruszkowskiego z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów W poniedziałek 19 lutego, młodzież z I klasy o profilu technik rachunkowości Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, spotkała się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów Dorotą Ciosek. Celem spotkania było wprowadzenie uczniów do tematyki konsumenckiej oraz omówienie praw konsumenta i obowiązków przedsiębiorcy.

 

Czytaj więcej

Sytuacja hydrologiczna w powiecie

KOMUNIKAT Nr 16/2024
POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W PUŁTUSKU DOTYCZĄCY SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ
NA TERENIE POWIATU PUŁTUSKIEGO
w dniu 22 lutego 2024 r.

Sytuacja hydrologiczna na terenie powiatu pułtuskiego na dzień 22 lutego 2024 r. jest stabilna bez przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych. Na wodowskazie w Zambskach Kościelnych utrzymuje się tendencja wzrostowa i wynosi 387 cm. Do stanu ostrzegawczego brakuje 33 cm. Na łacie wodowskazowej w Pułtusku stan wody utrzymuje się na tym samym poziomie i wynosi 339 cm. Do stanu ostrzegawczego brakuje 41 cm. Monitoring prowadzi Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku, Nadzór Wodny w Pułtusku, gminy Obryte, Pułtusk, Pokrzywnica i Zatory oraz służby powiatowe w rejonach odpowiedzialności.

Czytaj więcej

Otwarcie hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach

Otwarcie hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w ZatorachW czwartek 15 lutego odbyła się uroczystość otwarcia nowo wybudowanej hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Powiat Pułtuski reprezentowała Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nalewajk wraz z radnymi – Emilią Gąsecką, Mirosławem Barszczem i Włodzimierzem Kaczmarczykiem. Na ręce dyrektor szkoły Agnieszki Druchniak oraz Wójta Gminy Zatory Grzegorza Falby przedstawiciele władz Samorządu Powiatu Pułtuskiego przekazali gratulacje i życzenia, zaś uczniom sportowy upominek, ufundowany przez Zarząd Powiatu w Pułtusku.

Czytaj więcej

Uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

Uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę utworzenia Armii KrajowejW środę 14 lutego, przy pomniku upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej, pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej, odbyła się uroczystość złożenia kwiatów, upamiętniająca kolejną rocznicę utworzenia struktur Armii Krajowej, zorganizowana przez Samorząd Powiatu Pułtuskiego i Samorząd Gminy Pułtusk. 82 lata temu rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego, Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Dowódcą AK, największej podziemnej armii w okupowanej Europie, został generał Stefan Rowecki „Grot”.

Czytaj więcej

Informacja dotycząca wyborów samorządowych w 2024r.

Szanowni Państwo,
W związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 109) oraz  wytycznymi  Państwowej Komisji Wyborczej, a także Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II, m. in. informuję:

 • do dnia 12 lutego 2024 r. Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II przyjmuje od pełnomocników komitetów wyborczych utworzonych celem udziału w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
  – zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w jednym województwie – pobierz
  – zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w jednym województwie- pobierz
  -zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców-pobierz
 • do dnia 22 lutego 2024 r. Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II przyjmuje od pełnomocników komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego zostały przyjęte, zgłoszenia kandydatów do składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych- pobierz
 •  do dnia 8 marca 2024 r. zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem urzędów gmin/miast -pobierz
  Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce wybory samorządowe link: Wybory samorządowe – Ważne dokumenty – Powiat Pułtuski – Starostwo Powiatowe w Pułtusku (powiatpultuski.pl)

                                                                                                                                             Starosta Pułtuski
(-)
Jan Zalewski

Sytuacja hydrologiczna w powiecie

KOMUNIKAT Nr 14/2024
POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W PUŁTUSKU DOTYCZĄCY SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ
NA TERENIE POWIATU PUŁTUSKIEGO
w dniu 20 lutego 2024 r.

Sytuacja hydrologiczna na terenie powiatu pułtuskiego na dzień 20 lutego 2024 r. jest stabilna bez przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych. Na wodowskazie w Zambskach Kościelnych poziom wody od czterech dni utrzymuje się na  tym samym poziomie i wynosi 385 cm. Do stanu ostrzegawczego brakuje 35 cm. Na łacie wodowskazowej w Pułtusku utrzymuje się tendencja wzrostowa. W dniu 20 lutego 2024 roku odnotowano 339 cm. Do stanu ostrzegawczego brakuje 41 cm.

Czytaj więcej

Konsultacje w sprawie pozyskiwania funduszy europejskich – zaproszenie na spotkanie

Konsultacje w sprawie pozyskiwania funduszy europejskich – zaproszenie na spotkanieKonsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ciechanowie, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, będzie udzielał informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich. Zapraszamy na spotkanie m.in. przedsiębiorców, samorząd powiatowy i gminny, organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej