Odbiór drogi Bylice-Klukowo

Zapytanie ofertowe „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa albumu pn. „Drogi do niepodległej – miejsca pamięci na terenie powiatu pułtuskiego”.

STRZELECKI OBÓZ WOJSKOWO-OBRONNY W PUŁTUSKU

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 18 maja 2018 r. na polanie Nadleśnictwa Pułtusk odbył się IV Strzelecki Obóz Wojskowo-Obronny dla młodzieży z klas mundurowych oraz strzelców z JS 1313.  Obóz, pod patronatem Starosty Pułtuskiego, zorganizował Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa we współdziałaniu z Zespołem Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, Jednostką Strzelecką 1313, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Wyszkowie, 22 Wojskowym Ośrodkiem Kartograficznym w Komorowie, Komendą Powiatową Policji w Pułtusku, Nadleśnictwem w Pułtusku, Sekcją Strzelectwa Sportowego MLKS Nadnarwianka Pułtusk oraz Klubem Krótkofalarskim SP5PAU w Pułtusku.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury , folkloru ziemi pułtuskiej

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie promocji kultury , folkloru ziemi pułtuskiej.

Uchwała nr 582/2018 Zarządu Powiatu w Pułtusku z 10 maja 2018 r. (PDF)
Załącznik do uchwały nr 582/2018 – ogłoszenie o konkursie (PDF)
Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (PDF)

Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odc. Bylice-Klukowo

16 maja 2018 r. wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz starosta Jan Zalewski i wicestarosta Beata Jóźwiak podpisali umowę dot. dofinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów na odcinku Bylice – Klukowo (gm. Świercze) z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016–2019. Kwota dofinansowania to 1 980 766 zł.

 

 

 

foto: www.mazowieckie.pl

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
Piknik pn. “Promocja walorów turystycznych, historycznych i kulturalnych w Powiecie Pułtuskim
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi
ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA GADŻETÓW PROMOCYJNYCH, MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCHpobierz protokół