15 sierpnia 2018r. odbyły się pułtuskie obchody 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej

Uroczystość rozpoczęła się na I cmentarzu w Pułtusku przy mogile żołnierzy poległych w 1920r., podczas której przedstawiciele środowisk kombatanckich, samorządów lokalnych, szkół, zakładów pracy, instytucji oraz mieszkańcy powiatu pułtuskiego złożyli kwiaty.

O godz. 12.00 w Bazylice Pułtuskiej została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Tuż po jej zakończeniu uczestnicy udali się na uroczystość przy pomniku Józefa Piłsudskiego przy ul. Warszawskiej.

Oprawę obchodów uświetniły: poczty sztandarowe, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku, Związek Piłsudczyków RP Oddział w Pułtusku oraz Pułtuski Pododdział Jednostki Strzeleckiej 1313.

 

Czytaj więcej

Podpisano umowę z Wykonawcą rozbudowy drogi powiatowej na odc. Grabówiec – Zatory

8 sierpnia 2018r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą „DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk” z Kacic, wyłonioną w drodze przetargu, na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewódzka nr 618 – Grabówiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku Grabówiec – Zatory” o łącznej długości 7,4 km. Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe „Opracowanie merytoryczne (…)”

Powiat Pułtuski realizując projekt „Kreator Kariery – rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego w powiecie pułtuskim”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (numer umowy o dofinansowanie: RPMA.10.03.01-14-7000/16-00.), zaprasza do przedstawienia oferty na realizację zadania pn. „Opracowanie merytoryczne, edytorskie (korekta), graficzne oraz druk publikacji nt. lokalnych pracodawców, zawodów, umiejętności i kwalifikacji poszukiwanych w powiecie pułtuskim”. Czytaj więcej

Remont dachu, elewacji i parkanu przy LO im. Piotra Skargi w Pułtusku

30 lipca 2018r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą „PHU BUDOMUR Sp. z o.o.” z Pułtuska, wyłonioną w drodze przetargu, na realizację zadania pn.: „Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku – remont dachu, elewacji i parkanu”. Czytaj więcej