Profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim

Profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych i metabolicznych w powiecie pułtuskim

POWIAT PUŁTUSKI

beneficjent środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Mazowszan

„Mazowsze dla Zdrowia 2024”

realizuje zadanie pn.

„Profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych
i metabolicznych w powiecie pułtuskim”

W ramach zadania zaplanowane zostały bezpłatne
badania laboratoryjne, echo serca i USG jamy brzusznej.

Działania skierowane są do kobiet i mężczyzn
w wieku powyżej 18 r.ż. zamieszkałych na terenie powiatu pułtuskiego.

Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową: 31.X.2024 r.

Całkowita planowana wartość zadania: 125 400,00 zł,
z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 100 000,00 zł

Szczegółowe informacje nt. zadania: strona BIP Powiatu Pułtuskiego
zakładka „Projekty i inwestycje” (https://bip.powiatpultuski.pl/id/1124),
nr tel.: 23-306-71-36/37
Planowany termin naboru uczestników: kwiecień-maj, liczba miejsc ograniczona.

Zadanie pn. „Profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych
i metabolicznych w powiecie pułtuskim” współfinansowano ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego