APTEKI

ROK 2018

LINK DO INFORMACJI – USTALENIA DOTYCZĄCE PRACY APTEK NA TERENIE POWIATU PUŁTUSKIEGO

INFORMACJE ARCHIWALNE

INFORMACJA DOT. DYŻURÓW APTEK FUNKCJONUJĄCYCH
NA TERENIE POWIATU PUŁTUSKIEGO

Informuję, iż w związku z:
1. zawieszeniem z dniem 18.05 br. funkcjonowanie apteki Farmacja24 w Pułtusku przy ul. Traugutta 21,
2. rozpoczęciem pracy nowej apteki „Niezapominajka dla całej rodziny” w Pułtusku przy ul. Jana Pawła II 4/6.

Zarząd Powiatu w Pułtusku przystąpił do procedury opracowania projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
Czas uzyskania niezbędnych informacji od aptek, a następnie opinii: Burmistrza Miasta Pułtusk, wójtów gmin powiatu pułtuskiego i samorządu aptekarskiego to około 50 dni.

Przedstawiam wykaz aptek wraz z godzinami ich pracy stanowiący załącznik
Nr 1 do obowiązującej uchwały Nr XXIII/127/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia
27 października 2016 r.  Z wykazu aptek została wykreślona apteka Farmacja 24.

/-/ Sekretarz Powiatu
Małgorzata Pajewska

Godziny pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego (załącznik do uchwały jw.)pobierz