Komisje

Komisja Rewizyjna

1.        Włodzimierz KACZMARCZYK – Przewodniczący
2.        Paweł Mariusz BRODZKI
3.        Małgorzata CHEŁSTOWSKA
4.        Emilia Agata GĄSECKA
5.        Róża Jadwiga KRASUCKA

Komisja Budżetu i Finansów 

1.        Emilia Agata GĄSECKA – Przewodnicząca
2.        Wiesław CIENKOWSKI
3.        Krystyna Maria ESTKOWSKA
4.        Beata JÓŹWIAK
5..       Krzysztof ŁACHMAŃSKI
6.        Jan ZALEWSKI
7.        Wojciech Waldemar ŻUKOWSKI

Komisja Spraw Społecznych

 1. Krystyna Maria ESTKOWSKA   – Przewodnicząca
 2. Paweł Mariusz BRODZKI
 3. Wiesław CIENKOWSKI
 4. Emilia Agata GĄSECKA
 5. Beata JÓŹWIAK
 6. Róża Jadwiga KRASUCKA
 7. Jan ZALEWSKI

Komisja Polityki Regionalnej i Promocji

 1. Małgorzata CHEŁSTOWSKA – Przewodnicząca
 2. Halina Zofia BANACH
 3. Marcin CICHOWICZ
 4. Włodzimierz KACZMARCZYK
 5. Zbigniew KSIĘŻYK
 6. Ewa LESZCZYŃSKA
 7. Tadeusz NALEWAJK

Komisja Bezpieczeństwa

 1. Mirosław Jan BARSZCZ – Przewodniczący
 2. Halina Zofia BANACH
 3. Marcin CICHOWICZ
 4. Włodzimierz KACZMARCZYK
 5. Zbigniew KSIĘŻYK
 6. Tadeusz NALEWAJK

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

1.    Emilia Agata GĄSECKA – Przewodnicząca
2.    Włodzimierz KACZMARCZYK
3.    Marcin CICHOWICZ