Nasza lokalizacja

Starostwo Powiatowe w Pułtusku – ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11

 • Starosta Pułtuski – tel. 23 306-71-01, mail: sekretariat@powiatpultuski.pl
 • Wicestarosta Pułtuski – tel. 23 306-71-01, mail: sekretariat@powiatpultuski.pl
 • Sekretarz Powiatu – tel. 23 306-71-01, mail: sekretariat@powiatpultuski.pl
 • Skarbnik Powiatu – tel. 23 306-71-01, mail: fn@powiatpultuski.pl
 • Wydział Organizacji i Nadzoru – tel. 23 306-71-11, mail: or@powiatpultuski.pl
 • Wydział Obsługi Rady i Zarządu – tel. 23 306-71-21, mail: worz@powiatpultuski.pl
 • Wydział Finansów – tel. 23 306-71-25 mail: fn@powiatpultuski.pl
 • Wydział Komunikacji i Dróg – tel. 23 306-71-61 mail: kd@powiatpultuski.pl
 • Wydział Budownictwa i Architektury – tel. 23 306-71-71,  mail: wba@powiatpultuski.pl
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. 23 306-71-41 mail: ggn@powiatpultuski.pl
 • Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki –  tel. 23 306-71-99 mail: inf@powiatpultuski.pl
 • Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu – tel. 23 306-71-31, mail: ezk@powiatpultuski.pl
 • Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – tel. 23 306-71-66 mail: rlo@powiatpultuski.pl
 • Wydział Rozwoju i Promocji – tel. 23 306-71-36 mail: wrp@powiatpultuski.pl
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów – tel. 23 306-71-95 mail: prk@powiatpultuski.pl

Starostwo Powiatowe w Pułtusku – ul. Daszyńskiego 19

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego – tel. 23 306-71-81 mail: wzk@powiatpultuski.pl