Samodzielne stanowiska

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk
Radca Prawny
Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej
Audytor Wewnętrzny
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Informatyki
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Daszyńskiego 19
06-100 Pułtusk
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych