Wydziały

Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
06-100 Pułtusk

Wydział Organizacji i Nadzoru

Wydział Obsługi Rady i Zarządu

Wydział Finansów

Wydział Komunikacji i Dróg

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

* Oddział Ewidencji i Ochrony Gruntów, Gospodarki Nieruchomościami

* Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydział Budownictwa i Architektury


Starostwo Powiatowe w Pułtusku
ul. Daszyńskiego 19
06-100 Pułtusk
Wydział Zarządzania Kryzysowego