W sprawie skarg i wniosków

DNI I GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW 

  1. Starosta, Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 15.00-17.00.
    W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy Starosta  i Wicestarosta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godz. 15.00-16.00.
  2. Sekretarz, Skarbnik, dyrektorzy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie od poniedziałku  do piątku w godzinach pracy Starostwa.
  3. Przewodniczący  Rady Powiatu w Pułtusku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15 00 -17 00 .