Archiwa kategorii: Galeria zdjęć

Przekazanie bluz Klubowi Honorowych Dawców Krwi

Przekazanie bluz Klubowi HDK PCK "Kropla Życia" w Pułtusku28 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku nastąpiło przekazanie bluz Klubowi Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Kropla Życia” w Pułtusku. Przekazania, w imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku, dokonał Jan Zalewski Starosta Pułtuski.  Historia pułtuskiego Klubu sięga swoimi początkami aż do czasów powojennych. W latach 60-tych ubiegłego wieku zaczęto tworzyć przy kołach PCK banki krwi, a następnie kluby HDK PCK. Pułtuski Klub od momentu swojego powstania działa nieprzerwanie, szerząc ideę ratowania życia ludzkiego. Dla członków Klubu dar krwi stanowi dar serca, a oddając krew – często darują ludziom nowe życie.

Czytaj więcej

Mural Jana Lityńskiego na warszawskiej Woli

Uroczystość pn. Wolność kocham i rozumiem: Jan Lityński i Komitet Obrony Robotników

Fot. A. Kwiatkowski

W niedzielę 26 września 2021 r. na warszawskiej Woli został odsłonięty mural Jana Lityńskiego – tragicznie zmarłego w nurtach Narwi pod Pułtuskiem. Jan Lityński był politykiem, publicystą, opozycjonistą w czasach PRL, działaczem społecznym, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, posłem na Sejm RP, doradcą prezydenta RP w latach 2010-2015. Mural na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Towarowej powstał z inicjatywy Burmistrza Woli Krzysztofa Strzałkowskiego oraz Wolskiego Centrum Kultury. W uroczystościach pn. „Wolność kocham i rozumiem: Jan Lityński i Komitet Obrony Robotników” wzięli udział przedstawiciele samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk.

Czytaj więcej

Rocznica deportacji ludności żydowskiej z Pułtuska

26 września obchodzimy rocznicę deportacji ludności żydowskiej z Pułtuska. Każdego roku dla uczczenia pamięci dawnych mieszkańców Pułtuska wyznania mojżeszowego, przedstawiciele Samorządu Powiatu Pułtuskiego, Samorządu Gminy Pułtusk, mieszkańcy Pułtuska oraz dzieci i młodzież składają kwiaty i zapalają symboliczne znicze przy pomniku poświęconym pamięci Żydów z Pułtuska. Podczas spotkania o historii ludności żydowskiej z Pułtuska opowiedziała Aneta Szymańska Prezes stowarzyszenia Dialogu MOSTY, a Gil Stein, w imieniu potomków Pułtuskich Żydów, podziękował za pamięć o ofiarach deportacji.

Czytaj więcej

Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej w powiecie pułtuskim

W dniu 6 września 2021 r. w powiecie pułtuskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, która będzie trwała do dnia 20 września 2021 r. włącznie. Głównym celem kwalifikacji jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom, które podlegają powszechnemu obowiązkowi obrony oraz osobom zgłaszającym się w trybie ochotniczym. Podczas kwalifikacji wydawane są wojskowe dokumenty tożsamości w postaci książeczki wojskowej oraz określane jest wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony. Ustawowy obowiązek stawienia się do kwalifikacji mają wszyscy mężczyźni urodzeni w roku 2002 i starsi, którzy do tej pory tego nie zrobili. Do kwalifikacji mogą zgłosić się również kobiety w trybie ochotniczym. Osoby, które uchylają się od stawiennictwa, lub nie zgłaszają się na specjalistyczne badania lekarskie mogą zostać przymusowo doprowadzone przez Policję lub ukarane w trybie przepisów egzekucyjnych obowiązujących w administracji.
Czytaj więcej

Awanse w szkołach prowadzonych przez Powiat Pułtuski

Awanse w szkołach prowadzonych przez Powiat PułtuskiNie dla wszystkich nauczycieli okres wakacji to tylko czas wypoczynku. Wielu z nich w tym okresie zdaje egzaminy lub uczestniczy w rozmowach kwalifikacyjnych, których pozytywny wynik skutkuje uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego.
18 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyły się postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli, szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pułtuski, ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
O awans ubiegali się:
Janusz Kurowski – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. A. Karłowicz
Joanna Czarnecka – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. A.Karłowicz
Maryna Prewęcka – Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego
Renata Prus- Nalewajk – Zespół Szkół im. B. Prusa
Elżbieta Błaszczyk – Zespół Szkół im. B. Prusa. Czytaj więcej

1 września 2021 r. – 82. rocznica wybuchu II wojny światowej

W 82. rocznicę wybuchu II wojny światowejW 82. rocznicę wybuchu II wojny świtowej 1 września br., pod pomnikiem mieszkańców ziemi pułtuskiej pomordowanych i poległych w tamtym okresie, odbyła się uroczystość złożenia kwiatów zorganizowana przez Starostę Pułtuskiego Jana Zalewskiego oraz Burmistrza Miasta Pułtusk Wojciecha Gregorczyka.

Wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli przedstawiciele środowisk kombatanckich, lokalnych samorządów, służb mundurowych, szkół, jednostek organizacyjnych Powiatu Pułtuskiego i Miasta Pułtusk, zakładów pracy, instytucji i stowarzyszeń. Oprawę uroczystości zapewniło I Liceum Ogólnokształcące CNB im. 13 Pułku Piechoty. Rys historyczny zaprezentowała Anna Krawczyńska nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku. Czytaj więcej

XIII edycja konkursu „Przyjazny Konsumentowi”

Z dniem 01 września 2021r. rozpoczyna się XIII edycja konkursu „Przyjazny Konsumentowi”, którego organizatorami są: Zarząd Powiatu w Pułtusku, Pułtuska Gazeta Powiatowa i Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie sprzedawców oraz usługodawców z terenu Powiatu Pułtuskiego, znających i szanujących w swojej codziennej działalności prawa konsumentów, a także uhonorowanie tych przedsiębiorców, którzy w ocenie konsumentów świadczą najwyższy poziom usług. Akcja adresowana jest do pełnoletnich konsumentów. W konkursie może wziąć udział każdy, kto w sposób prawidłowy i czytelny wypełni oryginalny kupon konkursowy zamieszczony w Pułtuskiej Gazecie Powiatowej oraz publikowany na stronie internetowej https://www.powiatpultuski.pl oraz www.pultusk24.pl
(załącznik do regulaminu, do pobrania poniżej). Czytaj więcej