Archiwa kategorii: Galeria zdjęć

Z A W I A D O M I E N I E o XIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję XIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się 16 stycznia 2020r. (czwartek) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Pułtuskiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Pułtuskim.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2020 Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2019r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
7. Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję XIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Czytaj więcej

77. rocznica publicznej egzekucji żołnierzy AK

We wtorek, 17 grudnia 2019 r. pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej, uczczono pamięć i oddano hołd, publicznie straconym w tym miejscu przez gestapo, czterem żołnierzom Armii Krajowej – ppor. Bronisławowi Dębińskiemu ps. „Dąb” Zastępcy Komendanta Obwodu Pułtusk AK, ppor. Juliuszowi Kubisowi ps. „Skuba” szefowi Oddziału I Obwodu Pułtusk AK, Henrykowi Smoleńskiemu ps. „Zaręba” z Przasnysza i Stefanowi Krzykowskiemu ps. „Chmura” z Jednorożca.
Wiązanki kwiatów złożyli m.in. kombatanci, przedstawiciele samorządów – miejskiego i powiatowego, delegacje organizacji, stowarzyszeń, partii politycznych, miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, służb i straży.
Słowo do uczestników uroczystości wygłosiła Katarzyna Apalińska nauczyciel historii Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.

Czytaj więcej

Spotkanie opłatkowe mieszkańców Pułtuska i powiatu pułtuskiego

W niedzielę, 15 grudnia 2019 r. na pułtuskim rynku odbyło się spotkanie opłatkowe mieszkańców Pułtuska i powiatu pułtuskiego – zwieńczenie organizowanego przez Samorząd Gminy Pułtusk Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Spotkanie rozpoczęło się odegraniem hejnału Pułtuska, następnie ks. Sebastian Pakulski odczytał Ewangelię o Narodzeniu Jezusa oraz złożył życzenia mieszkańcom Pułtuska i powiatu pułtuskiego. Świąteczne życzenia zgromadzonym złożyli również Poseł na Sejm RP Henryk Kowalczyk, Wicestarosta Beata Jóźwiak, Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk, oraz przedstawiciele Artystycznego Zespołu Estradowego MCKiS w Pułtusku. Obecni mieszkańcy tradycyjnie łamali się opłatkiem przy dźwiękach kolęd i pastorałek. W trakcie spotkania uczestnicy degustowali wigilijne potrawy oraz mieli możliwość zrobienia fotografii z Mikołajem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przejażdżki świąteczną ciuchcią. Podczas spotkania opłatkowego na rynku trwał kiermasz, na którym można było zakupić lokalne produkty spożywcze i wyroby artystyczne. Całość zwieńczył koncert świąteczny w wykonaniu Oliwii Iwanowskiej i Macieja Komorowskiego.

Czytaj więcej

Uczniowie LO ze światecznymi życzeniami w Starostwie

Uczniowie LO ze Światecznymi Życzeniami w Starostwie

W czwartek, 12 grudnia 2019 r. Starostwo Powiatowe w Pułtusku odwiedzili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku, którzy wręczyli Staroście Pułtuskiemu Janowi Zalewskiemu
i Wicestaroście Beacie Jóźwiak „Świąteczne Pierniczki” z sublimacją w postaci herbu szkoły oraz złożyli serdeczne życzenia świąteczne. Dziękujemy za odwiedziny i całej społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku życzymy zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia.