Archiwa kategorii: Galeria zdjęć

Nowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW i ŚDS

W dniach 27 i 29 listopada 2019 r., Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Wicestarosta Beata Jóźwiak dokonali przekazania dwóch nowych pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych zakupionych przez Powiat Pułtuski.

27 listopada 2019 r. przekazano nowy autobus marki Ford Transit M2 zakupiony dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku. Koszt zakupu pojazdu to: 206 640,00 zł. Powiat Pułtuski pozyskał na ten cel dofinansowanie w wysokości 144 648,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Likwidacja barier transportowych na terenie powiatu pułtuskiego – zakup autobusu 10-cio i więcej miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

29 listopada 2019 r. przekazano nowy mikrobus marki Renault Trafic L2H1 zakupiony dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku. Koszt zakupu pojazdu to: 147 169,50 zł, dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn.”Likwidacja barier transportowych – zakup dziewięciomiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich” – 80 000,00 zł.

Czytaj więcej

Odbiór inwestycji pn. Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo

Odbiór inwestycji pn. Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe NiestępowoWe wtorek, 10 grudnia 2019 r. dokonano odbioru prac związanych z inwestycją pn. „Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo”. Zakres robót obejmował budowę nowego obiektu mostowego w m. Koziegłowy, jezdni na odcinku 1km, chodnika wraz z zatokami autobusowymi, pobocza, rowów oraz zjazdów do przyległych posesji. Czytaj więcej

Nowy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Marta Moroza - Nowy dyrektor PCPRInformujemy, że z dniem 1 grudnia 2019 r. funkcję dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie objęła Pani Marta Moroza, psycholog i wieloletni pracownik jednostki. Marta Moroza posiada wykształcenie wyższe w zakresie psychologii społecznej, ukończone studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego nauczycieli oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Do tej pory w PCPR realizowała zadania starszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

W poniedziałek 25 listopada 2019 r., w Sali Koncertowej Domu Polonii, odbył się jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez Agnieszkę Kowalską – Dyrektor PPP przybyłych gości, następnie pedagog Jadwiga Woś zaprezentowała rys historyczny poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Polsce. Jubileusz był doskonałą okazją do wręczenia nagród, pamiątkowych dyplomów i podziękowań. W imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku, Wicestarosta Beata Jóźwiak i Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nalewajk złożyli serdeczne gratulacje, podziękowania oraz wręczyli Dyrektorowi placówki – pamiątkowy dyplom i nagrodę Starosty Pułtuskiego. Uroczystość zakończył występ artystyczny uczniów Szkoły Muzycznej YAMAHA.

Czytaj więcej

X Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…”

14.11.2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku odbył się X Jubileuszowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało”. Organizatorami konkursu było Liceum oraz Związek Piłsudczyków RP oddział w Pułtusku. Honorowy Patronat objął Starosta Pułtuski, Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Mazowiecki Kurator Oświaty. Konkurs tradycyjnie podzielony był na kategorie wiekowe: szkoły podstawowe i średnie oraz pieśń kresową.
Dyrektor Szkoły Anna Majewska, przypomniała ideę konkursu, podkreślając, iż pieśń to świadectwo historii i tradycji, niezniszczalna wartość i najtrwalszy skarb kultury. Stanowi skarbnicę narodowych pamiątek i jest „arką przymierza między dawnymi i młodszymi laty”. Czytaj więcej

Wigilia dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa

I N F O R M A C J A

Zgodnie z zarządzeniem nr 56/2019 Starosty Pułtuskiego
z dnia 14 listopada 2019r.,
dzień 24 grudnia 2019r. (wtorek)
dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
jest dniem wolnym od pracy.
Jednocześnie informuję, że dzień 7 grudnia 2019r. (sobota)
jest dniem pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego
w Pułtusku w godzinach 8.00-16.00.

Starosta
/-/ Jan Zalewski

101 rocznica Niepodległej Polski

W Pułtusku obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się uroczystością na I Cmentarzu przy Mogile Żołnierzy Poległych 1920 r., gdzie przedstawiciele samorządów powiatowego i gminnego, kombatantów, stowarzyszeń, organizacji, partii politycznych, instytucji, szkół i zakładów pracy złożyli wiązanki kwiatów. Słowo do obecnych wygłosiła mgr Dorota Orłowska Dyrektor Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku. Po uroczystości zebrani udali się pod pomnik Wincentego Witosa, a następnie na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny do Bazyliki Pułtuskiej, poprzedzoną programem artystycznym pn. „Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć…” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku. Kolejnymi punktami programu obchodów były: uroczystości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pod tablicą upamiętniającą Ignacego Jana Paderewskiego. Czytaj więcej