Archiwa kategorii: Galeria zdjęć

KONCERT PATRIOTYCZNY „I przyszła wolność…”

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 28 września 2018 r.  w Auditorium Maximum Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku  odbył się koncert patriotyczny pt. „ I przyszła wolność…”. Koncert współorganizowany był przez Zarząd Powiatu w Pułtusku i samorząd województwa mazowieckiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Drogi do Niepodległej – miejsca pamięci na terenie powiatu pułtuskiego.”

Czytaj więcej

POWIATOWO-GMINNE ĆWICZENIE OBRONNE POD KRYPTONIMEM „PUŁTUSK 2018”

Zgodnie z programem szkolenia obronnego województwa mazowieckiego na lata 2017-2022, 25 i 26 września 2018 r. na terenie powiatu pułtuskiego zostało przeprowadzone powiatowo – gminne ćwiczenie obronne pod kryptonimem ,,PUŁTUSK 2018” na temat: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”. Kierownikiem ćwiczenia był Starosta Pułtuski. Ćwiczenie zorganizowano we współdziałaniu z terenowymi organami administracji wojskowej i samorządowej powiatu pułtuskiego oraz stałym dyżurem wojewody mazowieckiego.

Czytaj więcej

Uroczystość odsłonięcia posągu – popiersia Wincentego Witosa (Pułtusk, 02.09.2018 r.)

2 września 2018 r. w Pułtusku odbyła się uroczystość odsłonięcia posągu – popiersia Wincentego Witosa autorstwa Józefa Opali – artysty rzeźbiarza, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie „Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu – Popiersia Wincentego Witosa”, a współorganizatorami samorząd województwa mazowieckiego i samorząd powiatu pułtuskiego.

Czytaj więcej

W 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się w sobotę, 1 września 2018 r.
pod pułtuskim pomnikiem „BOHATEROM WRZEŚNIA 1939 r.”
Organizatorami wydarzenia byli: Starosta Pułtuski, Burmistrz Miasta Pułtusk oraz 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, która wraz z pułtuską Grupą Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty i Miejską Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP Pułtusk zapewniła jego uroczystą oprawę.

W imieniu samorządu powiatu pułtuskiego wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli przedstawiciele władz powiatu – starosta Jan Zalewski i wicestarosta Beata Jóźwiak oraz reprezentacje powiatowych jednostek organizacyjnych.

PODPISANO UMOWĘ Z WYKONAWCĄ BUDOWY MOSTU PRZEZ RZEKĘ PRUT WRAZ Z ROZBUDOWĄ ODC. DROGI POWIATOWEJ W M. ZATORY

12 czerwca 2018r.  została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim,  a firmą „DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk”  z Kacic, wyłonioną w drodze przetargu,  na realizację budowy mostu przez rzekę Prut wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej w m. Zatory.

W ramach zadania zostanie wykonane: rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa nowego przez rzekę Prut, przebudowa drogi na odcinku 1204 mb z poszerzeniem jezdni do 5,5 m, budową poboczy żwirowych, zjazdów oraz odtworzeniem rowów przydrożnych.
Wartość prac to 2.525.252,52 zł.
Zadanie współfinansowane jest z  rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1 630 800 zł. Planowany termin realizacji prac – IV kwartał 2018 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego”

8 czerwca 2018 r. w Sali Senatu Akademii Humanistycznej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa  „Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego”, zorganizowana przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz  Starostwa Powiatowe w: Pułtusku, Makowie Mazowieckim i Ostrołęce.

Czytaj więcej