Archiwa kategorii: Galeria zdjęć

Porozumienie na wspólną realizację zadania pn. „Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin” podpisane

Porozumienie na wspólną realizację zadania pn. Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin podpisana14 czerwca br. w siedzibie Nadleśnictwa Pułtusk zostało podpisane porozumienie potwierdzające wolę realizacji wspólnego przedsięwzięcia drogowego, finansowanego z wykorzystaniem środków funduszu leśnego, pod nazwą ,,Budowa drogi relacji Lipniki Stare – Gromin”, między Lasami Państwowymi, a Powiatem Pułtuskim.
Planowana wartość zadania: 2 740 000 zł
Dofinansowanie w ramach funduszu leśnego: 1 370 000 zł
Środki własne Powiatu Pułtuskiego: 1 370 000 zł Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie regionalnego konkursu języka angielskiego

English Master - nagrodyEnglish Master to pierwszy konkurs języka angielskiego zorganizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, którego zasięg objął całe Mazowsze.
Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Pułtuski, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Kurator Oświaty. Partnerem konkursu było wydawnictwo językowe Pearson, a patronat medialny sprawowała Pułtuska Gazeta Powiatowa i portal internetowy pultusk24.pl.
Konkurs adresowany był do uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas I-II szkół ponadpodstawowych z terenu Mazowsza. Wzięli w nim udział uczniowie z 29 szkół w: Ciechanowie, Gołyminie, Legionowie, Makowie Mazowieckim, Mińsku Mazowieckim, Mławie, Nasielsku, Ostrołęce, Płocku, Przasnyszu, Pułtusku, Przemiarowie, Radomiu, Różanie, Serocku, Wołominie, Wyszkowie. Konkurs odbył się z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Przeprowadzony został w formie on-line na platformie Quizizz, przy użyciu dowolnych urządzeń z dostępem do Internetu (laptop, komputer, tablet, telefon). Czytaj więcej

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wnioski do 30 czerwca

Termin przyjmowania wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 z ostał wydłużony o miesiąc. Do 30 czerwca o bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw.

Premie dla młodych rolników – kto może ubiegać się o pomoc? Czytaj więcej

Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków

Już 12 czerwca 33 uczniów Technikum Nr 1 Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku wyjedzie do Grecji w ramach projektu „Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków”.

Projekt otrzymał 199 000 zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na kształcenie umiejętności fotografowania i  rysunku oraz poznanie kultury greckiej. Międzynarodowa mobilność to aktywny sposób na rozwijanie kompetencji językowych, uwrażliwienie na kulturę, nabycie  umiejętności artystycznych oraz kształtowanie postaw tolerancji, odpowiedzialności i motywacja do podejmowania wyzwań.

 

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) w związku z art. 15zzx  ust. 1 i 2 ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję   XXVIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku na dzień 26 maja 2021r. (środa)   o godz. 15.00, która odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2030.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021                       Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku  z dnia 30 grudnia 2020r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
  6. Zamknięcie Sesji.

                                                                                   Przewodniczący Rady                                                                                                                                                                Tadeusz Nalewajk

 

                                                           

IX Wystawa Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy do obejrzenia IX Wystawy Twórczości Osób Niepełnosprawnych, która z powodu ograniczeń epidemicznych została przygotowana w formie online – poprzez relację filmową i zdjęciową. Przedstawiamy Państwu wernisaż prac artystycznych wykonanych pod opieką terapeutów przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku, Domu Pomocy Społecznej w Ołdakach i Domu Pomocy Społecznej w Obrytem.

Czytaj więcej