Archiwa kategorii: Galeria zdjęć

I Sesja Rady Powiatu w Pułtusku

We wtorek, 20 listopada 2018 r. odbyła się inaugurująca kadencję 2018-2023 Sesja Rady Powiatu w Pułtusku. Po rozpoczęciu obrad, Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Pułtusku – Iwona Kamińska wręczyła Radnym zaświadczenia o uzyskaniu mandatu. I Sesję rozpoczęto złożeniem ślubowań przez 16 Radnych obecnych na sesji.

Rada dokonała wyboru:
– Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku, którym został radny Tadeusz Nalewajk,
– Zastępców Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku, którymi zostali radny Wiesław Cienkowski i radny Krzysztof Łachmański;
– Starosty Pułtuskiego, którym po raz drugi został radny Jan Zalewski;
– na wniosek Starosty – Wicestarosty Pułtuskiego, którym została radna Beata Jóźwiak;
– na wniosek Starosty – Członków Zarządu Powiatu w Pułtusku, którymi zostali: radna Halina Zofia Banach, radna Emilia Agata Gąsecka, radny Zbigniew Księżyk.

 

Budynek długo oczekiwanej sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku oddany do użytkowania

Kilka pokoleń uczniów pułtuskiego LO im. Piotra Skargi, jednej z najstarszych szkół w Polsce, oczekiwało na salę sportową z prawdziwego zdarzenia. Dotychczas zajęcia odbywały się w sali o powierzchni ok. 94 m2.
17 października 2018 r. przecięcia wstęgi, symbolicznie przekazującego obiekt do użytkowania dokonali: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, przedstawiciele inwestora – Powiatu Pułtuskiego: Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Beata Jóźwiak, Przewodniczący Rady Wiesław Cienkowski oraz reprezentujący społeczność Liceum: Dyrektor Barbara Meredyk oraz stypendystka Prezesa Rady Ministrów, uczennica Natalia Kossakowska.
Poświęcenia obiektu sportowego dokonał Ksiądz Prałat Kapituły Pułtuskiej Wiesław Kosek, Dziekan Dekanatu Pułtuskiego oraz Ksiądz Proboszcz Parafii św. Jana Pawła II Sławomir Stefański. Czytaj więcej

KONCERT PATRIOTYCZNY „I przyszła wolność…”

Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 28 września 2018 r.  w Auditorium Maximum Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku  odbył się koncert patriotyczny pt. „ I przyszła wolność…”. Koncert współorganizowany był przez Zarząd Powiatu w Pułtusku i samorząd województwa mazowieckiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Drogi do Niepodległej – miejsca pamięci na terenie powiatu pułtuskiego.”

Czytaj więcej

POWIATOWO-GMINNE ĆWICZENIE OBRONNE POD KRYPTONIMEM „PUŁTUSK 2018”

Zgodnie z programem szkolenia obronnego województwa mazowieckiego na lata 2017-2022, 25 i 26 września 2018 r. na terenie powiatu pułtuskiego zostało przeprowadzone powiatowo – gminne ćwiczenie obronne pod kryptonimem ,,PUŁTUSK 2018” na temat: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”. Kierownikiem ćwiczenia był Starosta Pułtuski. Ćwiczenie zorganizowano we współdziałaniu z terenowymi organami administracji wojskowej i samorządowej powiatu pułtuskiego oraz stałym dyżurem wojewody mazowieckiego.

Czytaj więcej

Uroczystość odsłonięcia posągu – popiersia Wincentego Witosa (Pułtusk, 02.09.2018 r.)

2 września 2018 r. w Pułtusku odbyła się uroczystość odsłonięcia posągu – popiersia Wincentego Witosa autorstwa Józefa Opali – artysty rzeźbiarza, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie „Pamięć i Tożsamość, Komitet Budowy Posągu – Popiersia Wincentego Witosa”, a współorganizatorami samorząd województwa mazowieckiego i samorząd powiatu pułtuskiego.

Czytaj więcej