Archiwa kategorii: Galeria zdjęć

Zawiadomienie o XL Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2022r. poz. 528, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r.,poz. 13088, ze zm.) zwołuję XL Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 27 kwietnia 2022r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku Sesji.
 3. Roczne sprawozdanie Dyrektora z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku za rok 2021.
 4. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Pułtuskim w 2021 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy chodnika w miejscowości Obryte w kierunku miejscowości Skłudy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2022 Nr XXXVI/231/2021 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2021r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
 8. Informacja na temat prac Zarządu Powiatu i realizacji uchwał Rady Powiatu.
 9. Informacja na temat uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie Sesji.

                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                 Tadeusz Nalewajk

Święto Wojsk Inżynieryjnych

Pomnik w Domu Polonii w Pułtusku12 kwietnia br. w Domu Polonii w Pułtusku przy pomniku „Pamięci Żołnierzy I Batalionu Saperów poległych podczas rozminowania kraju w latach 1945-1948” hołd Bohaterom oddali przedstawiciele samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, służb mundurowych, uczniowie szkół oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Samorząd Powiatu Pułtuskiego reprezentowali: Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku oraz Beata Jóźwiak Wicestarosta. Święto Wojsk Inżynieryjnych obchodzone jest 16 kwietnia już od 1946 r. na pamiątkę sforsowania Odry i Nysy Łużyckiej 16 kwietnia 1945 roku przez żołnierzy I i II Armii WP.

Słowo do obecnych wygłosił Prezes koła nr 24 Stowarzyszenia Saperów Polskich gen. bryg. w st. spocz. dr Bogusław Bębenek. Oprawę uroczystości zapewnili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku oraz Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty pod dowództwem st. chor. szt. Leszka Topólskiego.

Czytaj więcej

Dzień Pamięci Ofiar i Bohaterów Holokaustu

Delegacja samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk składa kwiaty przy pomniku poświęconym pamięci Żydów z Pułtuska.7 kwietnia br. Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak, Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku Andrzej Popowicz w imieniu samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk złożyli kwiaty oraz zapalili symboliczny znicz przy pomniku poświęconym pamięci Żydów z Pułtuska.  

 

Czytaj więcej

Otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej w Kępiastem

4 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej nr 3417W w miejscowości Kępiaste. Uroczystość poprowadził sołtys Zenon Wiadrowski wraz z małżonką. Poświęcenia drogi dokonał ks. Andrzej Marchlewski Proboszcz Parafii pw. św. Antoniego Zegrze z siedzibą w Woli Kiełpińskiej. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Adam Rachuba Wójt Gminy Pokrzywnica, ks. Andrzej Marchlewski, Jan Kaczmarczyk z firmy „Drogi i Mosty” oraz sołtys Zenon Wiadrowski wraz z mieszkanką Kępiastego. Powiat Pułtuski reprezentowali m.in.: Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Beat Jóźwiak, Radni Rady Powiatu w Pułtusku – Marcin Cichowicz i Zbigniew Księżyk oraz Marek Kamiński Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku. Ze względu na lokalizację drogi na granicy dwóch sąsiadujących ze sobą powiatów w uroczystości również wziął udział Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki, który wspólnie ze Starostą Pułtuskim złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czytaj więcej

Stypendia Starosty Pułtuskiego

30 marca br. podczas XXXIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Pułtuskiego za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia wysokich wyników sportowych. Stypendia wręczyli: Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Wiesław Cienkowski w towarzystwie dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Pułtuski – Doroty Orłowskiej Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, Anny Majewskiej Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Pułtusku oraz Anny Kmiołek-Gizary Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. Stypendia otrzymało łącznie 57. uczniów, w tym 40 osób naukowe a 17 osób sportowe. Otrzymali je uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce (wymagana średnia to minimum 5,0)  oraz uczniowie, którzy mogą się pochwalić osiągnięciami w dziedzinie sportu. Czytaj więcej