Archiwa kategorii: Galeria zdjęć

Odbiór przebudowy drogi powiatowej

28 września 2020 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437W ulicy Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej Nr 3403W w ulicy Mickiewicza w Pułtusku”, w ramach której wykonano warstwę ścieralną na długości 701 mb. Wykonano również studnie ściekowe wraz z wymianą włazów kanałowych i regulacją studzienek. Dokonano lokalnej wymiany krawężników i kostki brukowej oraz zamontowano oznakowanie poziome grubowarstwowe wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Czytaj więcej

Umowa na przebudowę drogi powiatowej Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy podpisana

8 września br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku  została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim, a firmą Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Kacic, na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” – odc. 3,911km. W ramach zadania zostanie wykonany chodnik w miejscowościach Gródek i Obryte, odtworzone rowy i zjazdy, przebudowana i poszerzona jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej, oraz wykonane oznakowanie poziome i pionowe.
Wartość prac to: 4 567 890,00zł.
Zadanie jest współfinansowane z budżetu województwa mazowieckiego zgodnie z umową podpisaną 9 lipca 2020 r. na kwotę 3 560 466,00 zł.
Termin realizacji do 31.12.2021r.

 

ARiMR – trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej
w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich składania nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków.
Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Można je również dostarczyć do specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach terenowych Agencji. W tym wypadku, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, powinien dołączyć do wniosku dane kontaktowe – adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego – ze wskazaniem, że za tym pośrednictwem Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnię.
O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej wywołana koronakryzysem i nie otrzymali oni pomocy na szkody spowodowane
w 2019 roku przez suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Jednym z warunków przyznania pomocy jest złożenie oświadczenia o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 roku dotyczącego pomocy na szkody spowodowane suszą i innymi niekorzystnymi zjawiskami.
Pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej.
Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy można kierować do biur powiatowych Agencji lub na adres mailowy info@arimr.gov.pl Czytaj więcej