Archiwa kategorii: Galeria zdjęć

Informacja dot. punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) oraz ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju informujemy, że zawieszona została na terenie powiatu pułtuskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w: Czytaj więcej

Spotkanie edukacyjne online pt: “Świadomy senior – bezpieczny konsument”

Plakat - Spotkanie edukacyjne online - Świadomy senior – bezpieczny konsumentSerdecznie zapraszamy na spotkanie edukacyjne online pt: “Świadomy senior – bezpieczny konsument”, zorganizowane przez Federację Konsumentów przy współpracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów Pani Longiny Liszewskiej.
Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej zgodnie z obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi.

Jak wejść na spotkanie? To bardzo proste!

Kliknij na link poniżej (lub skopiuj adres do paska adresowego przeglądarki):
https://zoom.us/j/98892448032?pwd=eDNzQWl2VlNOS3BkNHlRYm5XSzJTdz09

Meeting ID: 988 9244 8032
Passcode: 633186 Czytaj więcej

Bartodziejska gotowa do odbioru

8 grudnia o godz. 9.00 odbędzie się odbiór długo wyczekiwanej przez mieszkańców drogi powiatowej przy ul. Bartodziejskiej.
Zakres prac obejmował m. in.:
– wykonanie odwodnienia drogi w postaci sieci kanalizacji deszczowej;
– wykonanie przebudowy nawierzchni bitumicznej jezdni;
– wykonanie chodnika z nawierzchnią z kostki betonowej, ciągu pieszo-rowerowego z nawierzchnią bitumiczną oraz zjazdów;
– wykonanie elementów organizacji ruchu;
– montaż elementów obsługi uczestników ruchu rowerowego: wiat i stojaków rowerowych, punktów samoobsługi serwisowej, punktu monitoringu wizyjnego oraz oświetlenia.
Wartość robót wyniosła 3.027.427,10 zł.
Inwestycję zrealizowano w ramach współfinansowanego przez Powiat Pułtuski zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim na odcinku dróg stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie obejmowało również remont dróg przy al. Tysiąclecia i ul. Jana Pawła II.
Zarząd Powiatu w Pułtusku dziękuje za dobrą współpracę przy realizacji inwestycji Burmistrzowi Miasta Pułtusk Wojciechowi Gregorczykowi oraz Pracownikom Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

 

Odbiór prac związanych z „Budową mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo- Obryte”

W czwartek 3 grudnia  2020 r. dokonano odbioru prac związanych z „Budową mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo- Obryte”. Zakres robót budowlanych obejmował budowę mostu, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, budowę zjazdów, obustronne odtworzenie rowów przydrożnych i istniejących przepustów oraz ustawienie elementów bezpieczeństwa – bariery ochronne. W odbiorze uczestniczyli: Jan Zalewski – Starosta Pułtuski, Tadeusz Nalewajk – Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku, Emila Gąsecka – Radna Rady Powiatu w Pułtusku, Sebastian Mroczkowski – Wójt Gminy Obryte, Grzegorz Pik – Dyrektor ZDP w Pułtusku, Kazimierz Strzyżewski – Inspektor Nadzoru branża drogowa, Zdzisław Soból- Inspektor Nadzoru branża mostowa, Marcin Kaczmarczyk i Sławomir Wiśniewski – przedstawiciele Wykonawcy inwestycji – firmy DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z Kacic.
Długość przebudowanego odcinka to 1280 m.
Źródła finansowania zadania:
– budżetu Gminy Obryte – 250 000,00zł;
– budżetu Powiatu Pułtuskiego – 1 044 143,00 zł;
– dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury Departamentu Dróg Publicznych – 1 007 417,00 zł;
Łączna wartość inwestycji: 2 301 560,00 zł.