Rekrutacja 2023/2024

 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku

Oddziały:
A – lingwistyczny (z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, język polski, geografia)
B – politechniczny (z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, informatyka, fizyka)
C – humanistyczny (z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie)
D – medyczny (z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia, język angielski)
E – europejski (z przedmiotami rozszerzonymi: wiedza o społeczeństwie, język polski,
język angielski)
F – psychologiczno – medialny (z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, język angielski,
język polski)

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

I Liceum Ogólnokształcące:
Oddział filologiczny (z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, język polski)
Technikum Nr 1:
Technik logistyk (z przedmiotem rozszerzonym: język angielski)
Technik informatyk (z przedmiotem rozszerzonym: informatyka)
Technik rachunkowości (z przedmiotem rozszerzonym: geografia)
Technik programista (z przedmiotem rozszerzonym: matematyka)
Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1:
Klasa wielozawodowa (według klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego np. fryzjer, sprzedawca, elektryk)
Klasa wielozawodowa – Branżowy Oddział Wojskowy

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

Technikum Nr 2:
Technik reklamy (z przedmiotem rozszerzonym: język angielski)
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (z przedmiotem rozszerzonym: język angielski)
Technik żywienia i usług gastronomicznych (z przedmiotem rozszerzonym: biologia)
Technik usług fryzjerskich (z przedmiotem rozszerzonym: biologia/język angielski)
Technik organizacji turystyki (z przedmiotem rozszerzonym: geografia/język angielski)
Szkoła Branżowa I stopnia Nr 2:
Kucharz (teoretyczne i praktyczne kształcenie zawodowe
odbywa się na terenie szkoły)
Klasa wielozawodowa (według klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego np. fryzjer, sprzedawca, elektryk)


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Od 15 maja 2023r. do 19 czerwca 2023r. (do godziny 15.00)
złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

Od 23 czerwca 2023r. do 12 lipca 2023r. (do godziny 15.00)
uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje,

21 lipca 2023r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

Od 21 lipca 2023r. do 26 lipca 2023r. (do godziny 15.00)
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego,

27 lipca 2023r. (do godziny 14.00)
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM:

Od 31 lipca 2023r. do 2 sierpnia 2023r. (do godziny 15.00)
złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

 9 sierpnia 2023r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

Od 9 sierpnia 2023r. do 10 sierpnia 2023r. (do godziny 15.00)
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego,

11 sierpnia 2023r. (do godziny 14.00)
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.