Rekrutacja 2022/2023

 OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku

Oddziały:
A – lingwistyczny (z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, język niemiecki, język polski)
B – politechniczny (z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, informatyka, fizyka)
C – humanistyczny (z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, historia,
wiedza o społeczeństwie)
D – medyczny (z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia, język angielski)
E – europejski (z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, geografia, język polski)

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

I Liceum Ogólnokształcące:
Oddział filologiczny (z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, język polski
oraz przedmiotem uzupełniającym: język angielski w biznesie)
Technikum Nr 1:
Technik informatyk (z przedmiotem rozszerzonym: informatyka
oraz przedmiotem uzupełniającym: język angielski w IT)
Technik programista (z przedmiotem rozszerzonym: matematyka
oraz przedmiotem uzupełniającym: język angielski w programowaniu)
Technik logistyk (z przedmiotem rozszerzonym: geografia)
Technik ekonomista (z przedmiotem rozszerzonym: geografia)
Technik rachunkowości (z przedmiotem rozszerzonym: geografia)
Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1:
Klasa wielozawodowa (według klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego (np. fryzjer, sprzedawca, elektryk) 

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku

Technikum Nr 2:
Technik reklamy (z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, geografia)
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, geografia)
Technik żywienia i usług gastronomicznych (z przedmiotami rozszerzonymi:
język angielski, biologia)
Technik usług fryzjerskich (z przedmiotami rozszerzonymi: język angielski, biologia)
Szkoła Branżowa I stopnia Nr 2:
Kucharz (teoretyczne i praktyczne kształcenie zawodowe
odbywa się na terenie szkoły)
Klasa wielozawodowa według klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego (np. fryzjer, sprzedawca, elektryk) 

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły:
od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r. 


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r. (do godziny 15.00)
złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

Od 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r. (do godziny 15.00)
uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie,
z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

20 lipca 2022r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych,

28 lipca 2022r.
podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM:

Od 1 sierpnia 2022r. do 3 sierpnia 2022r. (go godziny 15.00)
złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

Informacja o wolnych miejscach do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Pułtuski na rok szkolny 2022-2023 (pobierz)

 12 sierpnia 2022r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych,

Od 16 sierpnia 2022r. do 18 sierpnia 2022r. (do godziny 15.00)
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły, 

19 sierpnia 2022r. (do godziny 14.00)
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.