Plakat COM PLAKAT

III Sektorze! daj się poznać!

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP) działających w województwie mazowieckim. Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami publicznymi oraz przygotowanie rekomendacji do wieloletniego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

Ankieta dostępna jest w Internecie do 5 września br.
https://mazovia.pl/…/iii-sektorze-daj-sie-poznac.html

Wsparcie kredytobiorców – poradnik

9 czerwca 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zawierającą przepisy o wsparciu kredytobiorców. Do ustawy zostały wprowadzone również zapisy wydłużające działanie tarcz antyinflacyjnych, zgodnie z którymi obowiązywać one będą do 31 października br. Ustawa została podpisana, przez Prezydenta RP, 14 lipca 2022 r.

Poniżej prezentujemy poradnik przygotowany przez Fundację Inter Vivo jako element działań z zakresu edukacji prawnej. Fundacja świadczy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja dla mieszkańców powiatu pułtuskiego

Vademecum – cz.1
Vademecum – cz. 2

Konsultacje Społeczne Projektu Programu Ochrony Środowiska Dla Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, skierował do konsultacji społecznych projekt Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego do 2030 roku

Termin konsultacji: 30 czerwca 2022 roku – 21 lipca 2022 roku.

Przedmiotowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej https://mazovia.pl/ w zakładce konsultacje społeczne oraz w postaci papierowej w siedzibie Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (IV piętro, pokój 418) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00 – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Wobec powyższego zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu i projektem Prognozy oraz do zgłaszania uwag i sugestii do ww. dokumentów, w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5,
03-718 Warszawa e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl.

Powiat Pułtuski otrzymał dotację na przebudowę drogi i modernizację sali gimnastycznej

Powiat Pułtuski otrzymał dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 300 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku”. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022”, który jest jednym z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Powiat otrzymał również 350 000,00 zł dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Lipniki Stare – Przewodowo. Umowy w imieniu Powiatu podpisali: Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Beata Jóźwiak oraz Skarbnik Powiatu Renata Krzyżewska.

Czytaj więcej

Karty upominkowe dla obywateli Ukrainy

5 i 7 lipca 2022 r. obywatele Ukrainy – którzy z powodu konfliktu zbrojnego przebywają na naszym terenie i mieszkają w pułtuskich hotelach – odebrali karty podarunkowe o wartości 100 zł, ufundowane przez firmę KiK Textil Sp. z o.o. a przekazane Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Pułtusku.

W skład komisji zajmującej się dystrybucją 250 kart weszli:
Andrzej Gurgielewicz – Prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Pułtusku
Wiesława Przygocka – Sekretarz Zarządu Oddziału Rejonowego PCK
Zbigniew Matusiak –  Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku,
Krzysztof Kurpiewski – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku
Joanna Sobiecka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku

Pierwszego dnia karty rozdawano w Hotelu Millord, Wiatrak oraz w Hostelu przy ul. Wojska Polskiego. Natomiast 7 lipca rozdawano je w Domu Polonii w Pułtusku. Karty podarunkowe będzie można zrealizować w sklepie KiK w terminie do 31 lipca 2022 r.

Czytaj więcej

XIV edycja konkursu „Przyjazny konsumentowi”

Z dniem 5 lipca 2022 r. rozpoczęła się XIV edycja konkursu „Przyjazny Konsumentowi”, którego organizatorami są: Zarząd Powiatu w Pułtusku, Pułtuska Gazeta Powiatowa i Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie sprzedawców oraz usługodawców z terenu Powiatu Pułtuskiego, znających i szanujących w swojej codziennej działalności prawa konsumentów, a także uhonorowanie tych przedsiębiorców, którzy w ocenie konsumentów świadczą najwyższy poziom usług. Akcja adresowana jest do pełnoletnich konsumentów. W konkursie może wziąć udział każdy, kto w sposób prawidłowy i czytelny wypełni oryginalny kupon konkursowy zamieszczony
w Pułtuskiej Gazecie Powiatowej oraz publikowany na stronie internetowej www.powiatpultuski.pl oraz www.pultusk24.pl (kupon jest załącznikiem do regulaminu – do pobrania poniżej).

Czytaj więcej

Realizacja instrumentów wsparcia przedsiębiorców w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej” w roku 2021

W roku 2020, w związku z wprowadzonym stanem epidemii i zagrożenia epidemiologicznego, na powiatowe urzędy pracy zostały nałożone nowe obowiązki wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Rok 2021 to kontynuacja działań wynikających z ww. aktu prawnego realizowanych w celu zminimalizowania ekonomicznych strat oraz ochrony miejsc pracy, powiatowe urzędy pracy wspierały przedsiębiorców udzielając pomocy wynikającej z ww. aktu prawnego. W ramach dostępnych form pomocy w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, tut. Urząd realizował niżej wymienione instrumenty.