Wyjazd uczniów na staż zawodowy do Portugalii Zbiórka pieniędzy w ramach 28. Finału WOŚP przed XIII Sesją Rady Powiatu 77. rocznica publicznego stracenia w Pułtusku przez gestapo czterech żołnierzy Armii Krajowej Spotkanie opłatkowe mieszkańców Pułtuska i powiatu pułtuskiego Nowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW i ŚDS

„Betlejemskie Światło Pokoju” dotarło do Starostwa Powiatowego w Pułtusku

Betlejemskie Światełko Pokoju 201918 grudnia 2019 r. Wicestarosta Beata Jóźwiak przyjęła od harcerzy z 25. Drużyny Harcerskiej „Zawieja” w Pniewie „Betlejemskie Światło Pokoju”. Akcję „Betlejemskie Światło Pokoju” w Polsce zapoczątkowano w 1991 roku. Celem akcji jest zaniesienie tego Światła do władz państwowych    i samorządowych, do urzędów i instytucji państwowych, do szkół i kościołów, szpitali i domów pomocy społecznej, do ludzi samotnych i odrzuconych, aby zapłonęło na wszystkich polskich stołach w trakcie wieczerzy wigilijnej.

 

Świąteczne życzenia od uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

We wtorek, 17 grudnia 2019 r. Starostwo Powiatowe w Pułtusku odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, którzy złożyli Staroście Pułtuskiemu Janowi Zalewskiemu i Wicestaroście Beacie Jóźwiak życzenia oraz wręczyli świąteczną dekorację. Dziękujemy za odwiedziny i całej społeczności Zespołu Szkół im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie życzymy zdrowych, pogodnych i pełnych nadziei Świąt Bożego Narodzenia.Świąteczne życzenia od uczniów Zespołu Szkół im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

77. rocznica publicznej egzekucji żołnierzy AK

We wtorek, 17 grudnia 2019 r. pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Ziemi Pułtuskiej pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej, uczczono pamięć i oddano hołd, publicznie straconym w tym miejscu przez gestapo, czterem żołnierzom Armii Krajowej – ppor. Bronisławowi Dębińskiemu ps. „Dąb” Zastępcy Komendanta Obwodu Pułtusk AK, ppor. Juliuszowi Kubisowi ps. „Skuba” szefowi Oddziału I Obwodu Pułtusk AK, Henrykowi Smoleńskiemu ps. „Zaręba” z Przasnysza i Stefanowi Krzykowskiemu ps. „Chmura” z Jednorożca.
Wiązanki kwiatów złożyli m.in. kombatanci, przedstawiciele samorządów – miejskiego i powiatowego, delegacje organizacji, stowarzyszeń, partii politycznych, miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych, służb i straży.
Słowo do uczestników uroczystości wygłosiła Katarzyna Apalińska nauczyciel historii Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.

Czytaj więcej

X Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…”

14.11.2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku odbył się X Jubileuszowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało”. Organizatorami konkursu było Liceum oraz Związek Piłsudczyków RP oddział w Pułtusku. Honorowy Patronat objął Starosta Pułtuski, Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Mazowiecki Kurator Oświaty. Konkurs tradycyjnie podzielony był na kategorie wiekowe: szkoły podstawowe i średnie oraz pieśń kresową.
Dyrektor Szkoły Anna Majewska, przypomniała ideę konkursu, podkreślając, iż pieśń to świadectwo historii i tradycji, niezniszczalna wartość i najtrwalszy skarb kultury. Stanowi skarbnicę narodowych pamiątek i jest „arką przymierza między dawnymi i młodszymi laty”. Czytaj więcej