Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego coraz bliżej Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Pułtusku Nagrody dla strażaków Porozumienie na wspólną realizację zadania pn. Budowa drogi relacji Lipniki Stare-Gromin podpisana Podpisanie umowy na wykonanie prac budowlanych - remont seminarium duchownego

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 21 lipca 2021r. (środa) o godz. 15.00  w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2020r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
  5. Zamknięcie Sesji.

                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                   Tadeusz Nalewajk

II edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo

Plakat - ODKRYWAMY NASZE DZIEDZICTWOW tym roku odkrywany na Mazowszu modernizm
Konkurs fotograficzny „Odkrywamy nasze dziedzictwo”organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – ma na celu zwrócenie uwagi na piękno, bogactwo i różnorodność architektury Mazowsza.
Intencją tegorocznej edycji pt. „W poszukiwaniu modernizmu” jest odkrycie lub zgłębienie przez uczestników konkursu wartości architektury modernistycznej znajdującej się na terenie województwa mazowieckiego. Architektura nowoczesna narodziła się na początku XX w. jako odpowiedź na przeludnione miasta przemysłowe, w których przeważała zabudowa z brakiem dostępu do światła, zieleni i odpowiednich warunków sanitarnych. Był to także czas poszukiwań w architekturze nowych form wyrazu zgodnych z zmieniającym się światem. Od lat 20. polscy architekci, będący pod ogromnym wpływem Le Corbusiera i Waltera Gropiusa, tworzyli wizerunek nowo powołanego państwa. W budownictwie coraz częściej zaczęły dominować formy proste, nieraz bez jakiejkolwiek dekoracji, eksponujące nowe możliwości techniczne. W stylu architektury modernistycznej w dużych i mniejszych miastach powstawały budynki użyteczności publicznej, luksusowe kamienice i wille, a także osiedla dla urzędników i robotników. Po 1945 r. w Polsce dotkniętej kataklizmem II wojny światowej, architektura nowoczesna znowu odegrała ogromne znaczenie. Zgodnie z zapisami tzw. Karty Ateńskiej prowadzono odbudowę zrujnowanych miast, do których masowo migrowali mieszkańcy wsi. W stylu dojrzałego modernizmu budowano liczne siedziby urzędów, ośrodków kultury, szkół, dworców, hal, domów towarowych i osiedli mieszkaniowych. W te wakacje zachęcamy do poszukiwania modernizmu w mazowieckich miastach i miasteczkach oraz docenienia jego wartości i znaczenia dla naszego krajobrazu kulturowego. Czytaj więcej

Pokazem finałowym zakończono projekt „Jak się macie”

W sobotę 10 lipca br. w Zambskach Kościelnych wspaniałym pokazem finałowym zakończył się projekt „Jak się macie”- realizowany na terenie powiatu pułtuskiego w ramach ogólnokrajowego programu Lato w Teatrze. Podczas trwających 2 tygodnie codziennych spotkań uczestnicy korzystali z warsztatów teatralnych, muzycznych, scenograficznych oraz lalkarskich. Na spektakl podsumowywujący, dotyczący problemów z jakimi borykają się młodzi ludzie w dzisiejszych czasach, przybyło wielu gości. Całość zwieńczył piknik przygotowany przez Panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Czytaj więcej

Dofinansowanie na roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem zabytkowej kapliczki w Nowym Niestępowie

Dofinansowanie na roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem Zabytkowej kapliczki w Nowym Niestępowie9 lipca 2021 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Jakubem Lewickim a Starostą Pułtuskim Janem Zalewskim i Wicestarostą Pułtuskim Beatą Jóźwiak, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Renaty Krzyżewskiej, podpisana została umowa o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pn. Nowe Niestępowo, roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie związane z remontem Zabytku, Kapliczka Przydrożna w miejscowości Nowe Niestępowo, Gm. Pokrzywnica, Powiat Pułtuski. Wartość dotacji to 50.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych robót budowlanych oraz prac konserwatorskich przy zabytku przewiduje się m.in. zbicie odstających tynków, zeskrobanie farby, naprawę tynków wapienno-piaskowych, zagruntowanie wszystkich elementów, pomalowanie kapliczki farbami renowacyjnymi, wymianę okien na stalowe, wymianę i naprawę obróbki blacharskiej, pomalowanie elementów stalowych farbami antykorozyjnymi, wyremontowanie ogrodzenia wokół kapliczki oraz cokołu. Termin realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową, wyznaczony został do dnia 31.10.2021 r.

Inauguracja akcji „Lato z Polską”

Inauguracja akcji Lato z Polską 8 lipca br. w Sali Koncertowej Domu Polonii w Pułtusku odbyła się inauguracja tegorocznej edycji „Lata z Polską”, kolonii edukacyjno-integracyjnych dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia.
W uroczystości  wzięli udział przedstawiciele Samorządu Powiatu Pułtuskiego, Samorządu Gminy Pułtusk oraz młodzież przybyła z Wilna i Lwowa, wszystkich powitał Wiceprezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” Krzysztof Łachmański.
Podczas pobytu uczestnicy będą zwiedzać Pułtusk oraz korzystać z przegotowanych atrakcji, a wszystko dzięki wsparciu finansowemu samorządów oraz gościnności Domu Polonii w Pułtusku. Czytaj więcej