Nowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW i ŚDS Umowa na przebudowę drogi powiatowej (odcinek Lipniki Stare-Stare Bulkowo) podpisana Odbiór inwestycji pn. Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

Przygotowania do Pułtuskiego 28. Finału WOŚP rozpoczęte

W związku z trwającymi przygotowaniami do 28. Finału WOŚP, zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie celu zbiórki tj. „zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej”, poprzez przekazanie rzeczy/usługi na licytację.
Przedmioty na licytację można przekazać do 3 stycznia 2020 r. do Wydziału Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Staszica 35 (II p. – pok.200) wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia – pułtuska licytacja na rzecz WOŚP 2020.28. Finał Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy

Karta zgłoszenia przedmiotu/usługi na licytację [18,3 kb]

Serdecznie zapraszamy również do uczestnictwa w 28. Finale WOŚP w kinie „Narew” MCKiS w Pułtusku, gwiazdą wieczoru będzie wspaniała grupa muzyków –

zespół PRESTIGE – http://http://grupaprestige.pl/

PRESTIGE

 

Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

W poniedziałek 25 listopada 2019 r., w Sali Koncertowej Domu Polonii, odbył się jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez Agnieszkę Kowalską – Dyrektor PPP przybyłych gości, następnie pedagog Jadwiga Woś zaprezentowała rys historyczny poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Polsce. Jubileusz był doskonałą okazją do wręczenia nagród, pamiątkowych dyplomów i podziękowań. W imieniu Zarządu Powiatu w Pułtusku, Wicestarosta Beata Jóźwiak i Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nalewajk złożyli serdeczne gratulacje, podziękowania oraz wręczyli Dyrektorowi placówki – pamiątkowy dyplom i nagrodę Starosty Pułtuskiego. Uroczystość zakończył występ artystyczny uczniów Szkoły Muzycznej YAMAHA.

Czytaj więcej

X Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało…”

14.11.2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku odbył się X Jubileuszowy Konkurs Pieśni Patriotycznej „Pieśń ujdzie cało”. Organizatorami konkursu było Liceum oraz Związek Piłsudczyków RP oddział w Pułtusku. Honorowy Patronat objął Starosta Pułtuski, Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Mazowiecki Kurator Oświaty. Konkurs tradycyjnie podzielony był na kategorie wiekowe: szkoły podstawowe i średnie oraz pieśń kresową.
Dyrektor Szkoły Anna Majewska, przypomniała ideę konkursu, podkreślając, iż pieśń to świadectwo historii i tradycji, niezniszczalna wartość i najtrwalszy skarb kultury. Stanowi skarbnicę narodowych pamiątek i jest „arką przymierza między dawnymi i młodszymi laty”. Czytaj więcej

Wigilia dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa

I N F O R M A C J A

Zgodnie z zarządzeniem nr 56/2019 Starosty Pułtuskiego
z dnia 14 listopada 2019r.,
dzień 24 grudnia 2019r. (wtorek)
dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku
jest dniem wolnym od pracy.
Jednocześnie informuję, że dzień 7 grudnia 2019r. (sobota)
jest dniem pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego
w Pułtusku w godzinach 8.00-16.00.

Starosta
/-/ Jan Zalewski

101 rocznica Niepodległej Polski

W Pułtusku obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się uroczystością na I Cmentarzu przy Mogile Żołnierzy Poległych 1920 r., gdzie przedstawiciele samorządów powiatowego i gminnego, kombatantów, stowarzyszeń, organizacji, partii politycznych, instytucji, szkół i zakładów pracy złożyli wiązanki kwiatów. Słowo do obecnych wygłosiła mgr Dorota Orłowska Dyrektor Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku. Po uroczystości zebrani udali się pod pomnik Wincentego Witosa, a następnie na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny do Bazyliki Pułtuskiej, poprzedzoną programem artystycznym pn. „Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć…” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku. Kolejnymi punktami programu obchodów były: uroczystości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pod tablicą upamiętniającą Ignacego Jana Paderewskiego. Czytaj więcej