PLAKAT

Pułtuskie obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Uroczystym wciągnięciem Flagi Państwowej na maszt oraz wspólnym odśpiewaniem Hymnu Polski rozpoczęły się obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po raz kolejny, pułtuski rynek zgromadził mieszkańców oraz gości, którzy wspólnie uczcili Święto Narodowe Trzeciego Maja. Wśród zebranych byli: kombatanci, przedstawiciele samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, służb mundurowych, pułtuskich instytucji, szkół oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i partii politycznych. Samorząd Powiatu Pułtuskiego reprezentowali: Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku oraz Beata Józwiak Wicestarosta. W wydarzenia tamtych dni wprowadziła wszystkich zebranych Dorota Orłowska Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, przywołując w swoim przemówieniu nie tylko fakty historyczne, ale również atmosferę i panujące ówcześnie w kraju nastroje polityczne. W dalszej części programu odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Pułtusku. Na zakończenie uroczystości Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk złożyli wszystkim zebranym życzenia okolicznościowe, podkreślając wagę i doniosłość uchwalonej 231 lat temu Konstytucji. Podczas uroczystości na pułtuskim rynku asystę honorową pełniła Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty pod dowództwem Artura Samsela.
Po części oficjalnej uczestnicy oraz poczty sztandarowe szkół powiatu pułtuskiego, instytucji państwowych, organizacji i partii politycznych przeszły z rynku do Bazyliki pułtuskiej, gdzie pod przewodnictwem ks. Infułata Wiesława Koska odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Uroczyste nabożeństwo poprzedził montaż słowno-muzyczny pt. „Pamiętajcie na  Ojczyznę …” w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pułtusku. Na zaproszenie Stowarzyszenia – Pamięć i Tożsamość – im. Wincentego Witosa, przedstawiciele władz samorządowych złożyli kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa.

Czytaj więcej

X Wystawa Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy do zwiedzania X Wystawy Twórczości Osób Niepełnosprawnych, która prezentowana jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku przy ul. 3 Maja 20 oraz w Starostwie Powiatowy w Pułtusku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11.
Wystawę można oglądać do 13 maja 2022 r.

Na wystawie zaprezentowane zostały prace artystyczne wykonane podczas zajęć oraz warsztatów terapii zajęciowej prowadzanych w powiatowych jednostkach pomocy społecznej oraz placówce oświatowej.

Każda z zaproszonych do udziału w wystawie instytucji, przygotowała wirtualny wernisaż prac artystycznych swoich uczniów, podopiecznych, mieszkańców i uczestników zajęć.
Zachęcamy do obejrzenia wystaw on-line.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku
https://youtu.be/ux6mMPkWe6w

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku https://www.facebook.com/SDSPultusk/videos/1365613803940668/

Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku
DPS Pułtusk – X Wystawa Twórczości Osób Niepełnosprawnych – YouTube

Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
https://www.youtube.com/watch?v=yVputeDq9JI&list=PLsPDBA79pwkqcpNtFWO6msYe_zwH884bn&index=7

Dom Pomocy Społecznej w Ołdakach
https://youtu.be/x6Y1BCmsZNk

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeszewie
https://youtu.be/-plCH8rJAv8

Czytaj więcej

Obwieszczenie o II licytacji publicznej pojazdów

Starosta Pułtuski, działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 w związku z art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, tj.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.05.2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, sala nr 1.38 (Sala Rady Powiatu) odbędzie się II licytacja publiczna ruchomości. Czytaj więcej

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

24 kwietnia 2022 r. w Pułtusku odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Ustanowiony w 2007 roku uchwałą Sejmu RP Dzień Pamięci przypada 13 kwietnia, dokładnie w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Pułtuskie uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele pw. św. Krzyża w intencji pomordowanych w Katyniu oraz innych miejscowościach na wschodzie 1940 roku. Następnie o godz. 11.30 pod Pomnikiem Ofiar Katynia na Popławach złożone zostały wieńce i odmówiona modlitwa, której przewodniczył ks. kan. Tadeusz Kowalczyk proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego. W imieniu Samorządu Powiatu Pułtuskiego hołd pomordowanym oddali: Jan Zalewski Starosta Pułtuski i Beata Jóźwiak Wicestarosta Pułtuski. W imieniu Samorządu Gminy Pułtusk kwiaty pod pomnikiem złożyli: Wojciech Gregorczyk Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Mariusz Osica Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku. Oprawę uroczystości zapewniła Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechot.

Czytaj więcej

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Do 11 kwietnia przesłało je blisko 160 tys. rolników. Przypominamy, że dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Zachęcamy, by nie odkładać tego na później.

Rolnicy mają czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe do 16 maja 2022 r. Kto nie zdąży zrobić tego w tym terminie będzie mógł to zrobić jeszcze do 10 czerwca 2022 r., ale wówczas należne płatności zostaną pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Natomiast zmiany do wniosków złożonych w terminie – czyli do 16 maja – można składać bez żadnych sankcji do 31 maja. Rolnicy, którzy złożą korekty później, ale w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca, będą mieli pomniejszone płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Czytaj więcej

Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradnik „Bądź gotowy –
poradnik na czas kryzysu i wojny”. Umiejętność radzenia sobie w
sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania
odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność
państwa.

W poradniku w prosty sposób wyjaśnione zostało, jak przygotować się do sytuacji
kryzysowej. Co należy zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować
podczas jego wystąpienia. Co oznaczają np. wyjące syreny, jak się alarm
ogłasza i odwołuje, co należy wtedy zrobić. W poradniku wytłumaczone zostało jak
budować odporność na poziomie rodziny, aby zwiększyć bezpieczeństwo
swoje i swoich bliskich. Jak chronić się przed dezinformacją, aby nie
ulec np. panice. Jak się zachować w przypadku skażenia terenu czy jak
udzielić pierwszej pomocy.

Poradnik w formie pdf, można znaleźć na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy–poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny

Przygotowany został również materiał wideo.
https://www.youtube.com/watch?v=mKNbYG5Vawk

Poradnia – TUTAJ

POWER ku przedsiębiorczości – Ogłoszenie o naborze wniosków

Urząd Pracy w Pułtuska zachęca do składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków z  Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne TUTAJ

Pliki do pobrania 

  1. Ogłoszenie o naborze – dotacje otwarcie działalności 19.04-20.04.2022 r. POWER ku przedsiębiorczości
  2. Ogłoszenie o naborze – dotacje otwarcie działalności 19.04-20.04.2022 r. POWER

Święto Wojsk Inżynieryjnych

Pomnik w Domu Polonii w Pułtusku12 kwietnia br. w Domu Polonii w Pułtusku przy pomniku „Pamięci Żołnierzy I Batalionu Saperów poległych podczas rozminowania kraju w latach 1945-1948” hołd Bohaterom oddali przedstawiciele samorządów Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, służb mundurowych, uczniowie szkół oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Samorząd Powiatu Pułtuskiego reprezentowali: Jan Zalewski Starosta Pułtuski, Tadeusz Nalewajk Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku oraz Beata Jóźwiak Wicestarosta. Święto Wojsk Inżynieryjnych obchodzone jest 16 kwietnia już od 1946 r. na pamiątkę sforsowania Odry i Nysy Łużyckiej 16 kwietnia 1945 roku przez żołnierzy I i II Armii WP.

Słowo do obecnych wygłosił Prezes koła nr 24 Stowarzyszenia Saperów Polskich gen. bryg. w st. spocz. dr Bogusław Bębenek. Oprawę uroczystości zapewnili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku oraz Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty pod dowództwem st. chor. szt. Leszka Topólskiego.

Czytaj więcej

Podpisana została umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1821W Winnica – Błędostowo

Podpisanie umowy na przebudowę drogi nr 1821W Winnica - Błędostowo8 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Pułtusku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Pułtuskim a Janem Kaczmarczykiem – Drogi i Mosty na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr nr 1821W Winnica – Błędostowo” na kilometrze od2+855,00 do km 4+854,98

Zadanie obejmuje wykonanie drogi jednopasowej, dwukierunkowej o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnym spadkiem daszkowym, poboczami obustronnymi z kruszywa łamanego, poboczem utwardzonym w miejscowości Winnica, zjazdami indywidualnymi i publicznymi. Przebudowa drogi obejmuje również odbudowę w istniejących lokalizacjach rowów drogowych (odmulenie), wymianę istniejących przepustów pod zjazdami i drogami gminnymi.

Wartość inwestycji: 2 691 255,67 zł brutto
Wartość robót budowlanych: 2 678 910,00 zł brutto
Nadzór inwestorski: 12 345, 67 zł brutto
Zadanie współfinansowane z Rządowego funduszu Inwestycji lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19: 1 000 000,00 zł
Wkład własny Gminy Winnica: 300 000,00 zł
Wkład własny Powiatu Pułtuskiego: 1 391 255.67 zł