1 507 198,63 zł dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego Msza święta w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej Święto Wojsk Inżynieryjnych W Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych INFORMATOR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT PUŁTUSKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920) w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  XXVII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku na dzień 28 kwietnia 2021r. (środa)   o godz. 15.00, która odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (zdalny  tryb obradowania). 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2021 Nr XXII/159/2020 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  30 grudnia 2020r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
  5. Zamknięcie Sesji.

                                                                    Przewodniczący Rady                                                                                                                                                                 Tadeusz Nalewajk

 

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Pobyłkowo Duże i Pobyłkowo Małe, gmina Pokrzywnica oraz Skarżyce, Winnica i Zbroszki, gmina Winnica – pobierz

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Ciółkowo Małe, Ciółkowo Rządowe, Mokrus, Obryte, Rozdziały, Sokołowo Parcele, Ulaski, Zambski Stare, gmina Obryte – pobierz

W 78. rocznicę powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia br. w związku z 78. rocznicą powstania w getcie warszawskim, pod pomnikiem pamięci społeczności żydowskiej zamieszkującej ziemię pułtuską, przedstawiciele Samorządu Powiatu Pułtuskiego – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Robert Dynak, Samorządu Gminy Pułtusk – Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski oraz Pułtuskiego Stowarzyszenia Dialogu MOST – Aneta Szymańska i Gil Stein złożyli bukiety żonkili i znicze. Czytaj więcej

Msza święta w intencji ofiar Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej

18 kwietnia br. w Kościele Świętego Krzyża w Pułtusku została odprawiona Msza św. w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej w związku z obchodzonymi rocznicami tych wydarzeń. W liturgii wzięli udział Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak oraz Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk. Przed rozpoczęciem nabożeństwa głos zabrał Prezes Pułtuskiego Koła Terenowego Związku Piłsudczyków RP Andrzej Dolecki, rys historyczny przedstawił Prezes Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego dr Krzysztof Wiśniewski.
Uroczystą oprawę wojskową zapewniła Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty. Czytaj więcej

Święto Wojsk Inżynieryjnych

16 kwietnia obchodzimy Dzień Sapera, który jest okazją do przypomnienia dokonań Saperów na wszystkich wojennych frontach. By oddać hołd poległym oraz wspomnieć o zawodowcach, którzy w czasie wykonywania swoich obowiązków każdorazowo ryzykują życie, przedstawiciele Samorządu Powiatu Pułtuskiego Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak oraz Samorządu Gminy Pułtusk Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski, Radny Rady Miejskiej w Pułtusku Adam Maicki złożyli kwiaty  pod pomnikiem upamiętniającym Saperów poległych przy rozminowaniu północnego Mazowsza oraz Pułtuska.
Słowo do obecnych wygłosił Prezes koła nr 24 Stowarzyszenia Saperów Polskich gen. bryg. w st. spocz. dr Bogusław Bębenek, który przekazał również medale – Złoty „Zasłużony Saper Wojska Polskiego” ppuł. rez. Tadeuszowi Kubiakowi oraz Brązowy „Zasłużonemu dla wojsk inżynieryjnych”  Dyrektorowi Domu Polonii w Pułtusku Michałowi Kisielowi.

Oprawę zapewniła Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty ze st. chor. szt. Leszkiem Topólskim na czele.

Czytaj więcej