Umowa na przebudowę drogi powiatowej Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy podpisana 81. rocznica wybuchu II wojny światowej 100. rocznica BITWY WARSZAWSKIEJ Podpisanie Umów Jak wypoczywać, to tylko w powiecie pułtuskim

Informacja o konkursie pn. „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

PlakatDOCEŃMY WOLONTARIUSZY CZASU PANDEMII

Pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą bezinteresownie pomoc potrzebującym oraz budują więzi między mieszkańcami – tacy są wolontariusze na Mazowszu. Rusza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. W ten sposób samorząd województwa mazowieckiego chce uhonorować najbardziej zaangażowanych w swoją pracę charytatywną. W tym roku będą również nagrodzone osoby, które pomagały podczas pandemii Covid-19. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września br.
Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Możliwe jest również zgłoszenie własnej kandydatury. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur. Czytaj więcej

Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW

Właściciel małego gospodarstwa, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi, może od 30 września br. ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW 2014-2020. 

Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać do 29 października 2020 r. w biurach powiatowych Agencji.
Kto może otrzymać wsparcie?
Pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą) wpisanemu do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, który uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Czytaj więcej

Ćwiczenia 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Powiecie Pułtuskim

30 sierpnia 2020 r. na wale przeciwpowodziowym w Pułtusku przy ul. Rybitew oraz na plaży miejskiej szkolili się Terytorialsi. Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu prowadzenia akcji przeciwpowodziowej na terenie powiatu pułtuskiego. Zostało ono zorganizowane przez 5 Mazowiecką Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej w Ciechanowie we współdziałaniu z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku pod kierownictwem dr Roberta Dynaka, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Ochotniczą Strażą Pożarną w Pułtusku, Komendą Powiatową Policji w Pułtusku, Pułtuskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Wodami Polskimi oraz Domem Polonii w Pułtusku.

Czytaj więcej

Nowy dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

24 sierpnia br. Zarząd Powiatu w Pułtusku powierzył stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Panu Krzysztofowi Kurpiewskiemu.
Krzysztof Kurpiewski jest nauczycielem dyplomowanym, absolwentem Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora na kierunku filologii polskiej w zakresie specjalności nauczycielskiej i logopedycznej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki oraz socjoterapii dzieci i młodzieży. Dotychczas pracował w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku.
Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu, funkcję dyrektora Poradni, będzie pełnić od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2025 r.Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

Informacja o systemie do komunikacji z mieszkańcami

Powiat Pułtuski zaprasza do korzystania z platformy informacyjnej do komunikacji z mieszkańcami.
Logowanie na platformie jest możliwe po kliknięciu w ikonę Mieszk@niec dostępnej na stronie internatowej Powiatu Pułtuskiego.

Poniżej animacja informacyjna dotycząca systemu:

 

ARiMR – trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej
w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich składania nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków.
Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Można je również dostarczyć do specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach terenowych Agencji. W tym wypadku, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, powinien dołączyć do wniosku dane kontaktowe – adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego – ze wskazaniem, że za tym pośrednictwem Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnię.
O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej wywołana koronakryzysem i nie otrzymali oni pomocy na szkody spowodowane
w 2019 roku przez suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Jednym z warunków przyznania pomocy jest złożenie oświadczenia o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 roku dotyczącego pomocy na szkody spowodowane suszą i innymi niekorzystnymi zjawiskami.
Pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej.
Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy można kierować do biur powiatowych Agencji lub na adres mailowy info@arimr.gov.pl Czytaj więcej

W stulecie Bitwy Warszawskiej

Dokładnie sto lat temu podczas słynnej Bitwy Warszawskiej, zwyczajowo nazywanej „Cudem nad Wisłą” Polacy zatrzymali marsz bolszewików na nasz kraj i Europę Zachodnią, kładąc tamę komunizmowi i jego ekspansji na inne państwa.
15 sierpnia br., odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem tej znamiennej w dziejach naszego kraju Bitwy. Obchody rozpoczęły się na I cmentarzu w Pułtusku przy mogile żołnierzy poległych w 1920 r. – przedstawiciele samorządów powiatowego i gminnego, środowisk kombatanckich, szkół, stowarzyszeń, organizacji, zakładów pracy, instytucji oraz ugrupowań politycznych złożyli wiązanki kwiatów.
Po uroczystości na I cmentarzu, nastąpiło złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wincentego Witosa, a o godz. 12.00 w Bazylice Pułtuskiej została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Tuż po jej zakończeniu, uczestnicy udali się pod pomnik Józefa Piłsudskiego – ul. Warszawska, następnie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą Ignacego Jana Paderewskiego w parku Domu Polonii w Pułtusku.

Oprawę obchodów uświetniły: Pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty poczty sztandarowe, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku, słowo do zebranych wygłosiła Elżbieta Suwińska nauczyciel historii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Pułtusku.

Czytaj więcej