Osoby głuche i słabosłyszące

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Starostwo Powiatowe w Pułtusku realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania
się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy
tłumacza języka migowego online.
Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania
się na wizytę.