O powiecie

Powierzchnia powiatu:

  • 827 km2.

Liczba mieszkańców:

  • ok. 51,6 tys.

Liczba gmin: 7

  • Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica, Zatory.

Bezrobocie: 

  • stopa bezrobocia rejestrowanego – 13% /30.11.2020 r.

Drogi:

  • powiatowe-352,7 km ,
  • krajowe-36,5 km,
  • wojewódzkie-69,3 km.

Akt utworzenia Powiatu

Na podstawie Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów, 1 stycznia 1999 roku powstał Powiat Pułtuski o powierzchni 827 km2 i liczbie mieszkańców około 51,6 tys. z siedzibą władz w Pułtusku obejmujący gminy: Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica, Zatory.

W założeniu, nowy podział administracyjny i stworzenie nowego szczebla samorządowego, miało usprawnić funkcjonowanie administracji w Polsce. Dla realizacji tego celu powstały (na mocy ustaw wprowadzających reformę) nowe struktury administracyjne jakimi są starostwa powiatowe. Przejęły one wszystkie zadania realizowane dotąd przez urzędy rejonowe oraz wiele zadań realizowanych w poprzednich latach przez urzędy wojewódzkie, kuratoria oświaty itp.

Wybory do Rady Powiatu I Kadencji odbyły się  11 października 1998 roku. Rada ukonstytuowała się na I sesji – 10 listopada 1998 roku.

Uroczyste przekazanie Aktu Erekcyjnego Powiatu Pułtuskiego pierwszemu Staroście Powiatu Tadeuszowi Nalewajkowi nastąpiło na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 23 listopada 1998 roku.

Akt utworzenia Powiatu Pułtuskiego