Zarząd powiatu

Skład Zarządu Powiatu w Pułtusku

1. Jan ZALEWSKI- Starosta Pułtuski / Przewodniczący
2. Beata JÓŹWIAK – Wicestarosta
3. Halina Zofia BANACH – Członek
4. Zbigniew KSIĘŻYK– Członek
5. Wojciech Waldemar ŻUKOWSKI – Członek