Zarząd powiatu

Skład Zarządu Powiatu w Pułtusku

1. Jan ZALEWSKI- Starosta Pułtuski / Przewodniczący
2. Beata JÓŹWIAK – Wicestarosta
3. Wiesław CIENKOWSKI – Członek
4. Emilia Agata Gąsecka- Członek
5. Zbigniew KSIĘŻYK– Członek