Miesięczne archiwum: styczeń 2024

Konsultacje w sprawie pozyskiwania funduszy europejskich – zaproszenie na spotkanie

Konsultacje w sprawie pozyskiwania funduszy europejskich – zaproszenie na spotkanieKonsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ciechanowie, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, będzie udzielał informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich. Zapraszamy na spotkanie m.in. przedsiębiorców, samorząd powiatowy i gminny, organizacje pozarządowe.

Czytaj więcej

Przypomnienie o zbliżającym się terminie składania sprawozdań w bazie BDO i wniosków o pomoc de minimis oraz wnoszenia opłat produktowych

Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za 2023 rok składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem bazy BDO, w terminie do 15 marca 2024 r., do marszałka województwa mazowieckiego właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Wyjątek: Sprawozdania sprzedawców detalicznych i hurtowych składane są zgodnie z miejscem poboru opłaty recyklingowej za torebki foliowe. Jak również sprawozdania sklepów, hurtowni czy jednostek gastronomicznych z zakresu wydawania kubków na napoje i pojemników na żywność zgodnie z lokalizacją placówki (sprawozdanie za rok 2023 bez opłaty konsumenckiej).

Czytaj więcej

BDO – zapłać opłatę roczną

Zbliża się termin wniesienia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w Rejestrze BDO dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu pojazdy, produkty, sprzęt, baterie/akumulatory i opakowania!

Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące: „Opłat za korzystanie ze środowiska”.

Czytaj więcej

Pułtuski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Pułtuski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy32. finał WOŚP, który odbył się pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych”, już za nami. W niedzielę 28 stycznia pułtuska orkiestra zagrała w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi, pod przewodnictwem dyrektor Anny Majewskiej. Dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz hojności mieszkańców Pułtuska i Powiatu Pułtuskiego udało się zebrać 150 000 zł! Współorganizatorami finału były Samorządy – Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk, reprezentowane w niedzielny wieczór w powiatowym sztabie przez Wicestarostę Pułtuskiego Beatę Jóźwiak, Burmistrza Miasta Pułtusk Wojciecha Gregorczyka i Zastępcę Mateusza Miłoszewskiego.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o LXI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję LXI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 29 stycznia 2024r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Sali Rady (Nr 138) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Wkrótce rusza kwalifikacja wojskowa 2024

Wkrótce rusza kwalifikacja wojskowa 2024Od 1 lutego na terenie całego kraju rozpoczyna się Kwalifikacja Wojskowa, która potrwa do 30 kwietnia 2024 r. Jej celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

Czytaj więcej

Starostwo Powiatowe w Pułtusku zagrało dla WOŚP!

Starostwo Powiatowe w Pułtusku zagrało dla WOŚPW środę 24 stycznia, podczas „Kiermaszu Ciast”, Starostwo Powiatowe w Pułtusku zagrało dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Ogromną ilość słodkich wypieków przygotowali pracownicy urzędu. Kiermasz, a następnie wspólny poczęstunek, miał na celu wsparcie 32. Finału, którego hasło brzmi: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych”. Podczas wydarzenia obecna była wolontariuszka z pułtuskiego sztabu WOŚP Oliwia Rud, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku.

Czytaj więcej

161. rocznica wybuchu powstania styczniowego

161. rocznica wybuchu powstania styczniowegoWładze Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk uczciły przypadającą w poniedziałek 22 stycznia 161. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk zapalili symboliczne znicze na mogiłach powstańców, znajdujących się na cmentarzu świętokrzyskim w Pułtusku. Podczas uroczystości odśpiewano hymn państwowy oraz wysłuchano hymnu powstania. Wartę honorową wystawiła pułtuska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty. Dowódcą uroczystości był starszy chorąży sztabowy rezerwy Leszek Topólski.

Czytaj więcej