Roczne archiwum: 2024

Dzień Patrona Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku

Dzień Patrona Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w PułtuskuW piątek 24 maja, społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku świętowała Dzień Patrona – Anny Karłowicz. W tym roku uroczystość miała wyjątkowy charakter – zbiegła się z 20. rocznicą śmierci Patronki ośrodka, a jej mottem przewodnim były słowa: „Wystarczy zamknąć oczy, żeby ujrzeć wszystko, za czym się tak tęskni”. Zaproszonych gości, uczniów, wychowawców, emerytowanych nauczycieli, pracowników ośrodka oraz rodziców podopiecznych powitała dyrektor SOSW Aldona Iniarska. Władze Samorządu Powiatu Pułtuskiego reprezentowała Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak wraz z Sekretarzem Powiatu Katarzyną Jankowską i Skarbnikiem Powiatu Renatą Krzyżewską. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło taty śp. Anny Karłowicz – Franciszka Góreckiego.

Czytaj więcej

Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków – dotyczy obrębu GAJ, gmina Świercze

INFORMACJA o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1752, ze zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu: GAJ, gmina Świercze, zgodnie z Umową z dnia 21.05.2024 roku Nr 111/2024.

Czytaj więcej

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

Powiatowe obchody Dnia StrażakaW czwartek 23 maja, na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku, odbył się uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka, w którym udział wzięli funkcjonariusze KP PSP oraz druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Pułtuskiego. W imieniu organizatorów – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku oraz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej – strażaków i przybyłych gości powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku st. bryg. mgr inż. Maciej Piątek. Na uroczystość przybyli m.in.: Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Halicki, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Waldemar Wysowski oraz przedstawiciele władz samorządowych – powiatu i gmin. Samorząd Powiatu Pułtuskiego reprezentował Starosta Pułtuski Jan Zalewski wraz z Wicestarostą Pułtuskim Beatą Jóźwiak oraz radni Rady Powiatu na czele z Przewodniczącym Tadeuszem Nalewajkiem.

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich użytkownika wieczystego

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich użytkownika wieczystego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) Starosta Pułtuski  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Czytaj więcej

Zawiadomienie o II Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia  19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję II Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się   w dniu 27 maja 2024r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali Rady  (Nr 138) Starostwa Powiatowego  w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.
Czytaj więcej

Zmian Ostrzeżenia meteorologicznego nr 48 – BURZE na 2 stopień

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia: BURZE/ 2
Obszar: województwo mazowieckie powiat pułtuski
Ważność: od godz. 12:00 dnia 20.05.2024 do godz. 24:00 dnia 20.05.2024
Przebieg: Prognozowane są miejscami burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 70%
Uwagi: Brak.
Godzina i data wydania: godz. 09:45 dnia 20.05.2024

Zmiana-II-ostrzeżenia-nr-48-Burze-na-2-stopień-zagrożenia.pdf

Konkurs „Kolorowe wiersze Juliana Tuwima”

Laureaci konkursu kolorowe wiersze J. TuwimaW środę 15 maja w czytelni Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego ,,Kolorowe wiersze Juliana Tuwima”, przeprowadzonego pod patronatem Starosty Pułtuskiego i Burmistrza Miasta Pułtusk w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek. Konkurs skierowany był do uczniów klas III-V szkół podstawowych z terenu powiatu pułtuskiego. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów – wpłynęło aż 113 prac z 19 szkół ze wszystkich gmin powiatu pułtuskiego. Czytaj więcej

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Oferta edukacyjna 2024/2025

Drodzy Ósmoklasiści!
Przypominamy, że dziś tj. 15 maja 2024r. rozpoczęła się rekrutacja zasadnicza do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pułtuski.
Wnioski do wybranych szkół ponadpodstawowych będzie można składać do 29 maja 2024r.
do godziny 15:00.

Więcej informacji o terminach rekrutacji i ofercie edukacyjnej znajdziecie w zakładce Rekrutacja 2024/2025 (>>> wejdź) oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej współużytkowników wieczystych

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej współużytkowników wieczystych

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) Starosta Pułtuski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży współużytkownikom wieczystym Czytaj więcej