Zawiadomienie o LXI Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526, ze zm.), na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję LXI Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 29 stycznia 2024r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w Sali Rady (Nr 138) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego  na rok 2024 Nr LX/363/2023 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2023r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pułtuskiego.
  5. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Nalewajk