101 rocznica Niepodległej Polski Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie Stypendia Starosty 2019 Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu dla Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego

Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie

W czwartek 31 października 2019 r. Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Wicestarosta Beata Jóźwiak dokonali symbolicznego przekazania samochodu dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie. Nowy pojazd to przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych mikrobus wyposażony w windę. Całkowity koszt zakupu auta wyniósł 152 889,00 zł , z czego 80 000,00 zł zostało sfinansowane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeszewie to placówka pobytu dziennego, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, realizująca zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Czytaj więcej

Wręczono STYPENDIA STAROSTY oraz nagrody w konkursie PRZYJAZNY KONSUMENTOWI

Wczorajsza XI Sesja Rady Powiatu w Pułtusku rozpoczęła się wręczeniem symbolicznych statuetek zwycięzcom konkursu „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI” oraz stypendiów Starosty Pułtuskiego dla najzdolniejszych uczniów powiatowych szkół.
Informacja o laureatach konkursu „PRZYJAZNY KONSUMENTOWI” znajduje się:

Rozstrzygnięcie konkursu „Przyjazny Konsumentowi”

Pamiątkowe statuetki oraz nagrody zwycięzcy odebrali z rąk Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusza Nalewajka oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów Longiny Liszewskiej.

Na podstawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów oraz regulaminu w sprawie przyznawania stypendiów sportowych przyznane zostały stypendia Starosty Pułtuskiego. Otrzymali je uczniowie, którzy w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,0 oraz uczniowie, którzy mogą się pochwalić osiągnięciami w dziedzinie sportu. Czytaj więcej

Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu dla Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego

18 października podczas Gali Jubileuszu 20-lecia Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Starosta Pułtuski – Jan Zalewski otrzymał Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu za wieloletnie osiągnięcia w działaniach na rzecz dobra wspólnego i polityki społecznej.
Fundacja Akademia Polskiego Sukcesu jest od 1990 roku rozszerzeniem działań promocyjnych, prowadzonych przez Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu . Co roku Kapituła Medalu przyznaje odznaczenia osobom, które w sposób istotny wpływają na rozwój gospodarki, wykazują zaangażowanie społeczne i podejmują działania na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Medale APS przyznawane są w czterech kategoriach (medal złoty z diamentem, złoty medal, srebrny medal oraz medal brązowy) i są prestiżowymi nagrodami, które stanowią wyróżnienie dla firm pod względem marki i jakości świadczonych usług.

 

Nabór osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie ”Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli”

Flagi

POWIAT PUŁTUSKI
realizuje projekt: ”Nowa jakość w szkołach zawodowych – międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli”

Finansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Dofinansowanie projektu z UE: 581 392,28 PLN

Okres realizacji projektu: od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Głównym celem projektu jest:
• Podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli podczas staży i szkoleń typu job shadowing w przedsiębiorstwach portugalskich;
• Uzyskanie europejskiego certyfikatu Europass-Mobilność;
• Poprawa efektów kształcenia zawodowego w szkołach;
• Poprawa zidentyfikowanych potrzeb uczniów i nauczycieli dot. kształcenia zawodowego;
• Zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli;
• Wymiana dobrych praktyk;
• Nauczanie i uczenie się języków obcych;
• Motywowanie do dalszego doskonalenia się.
Projekt skierowany jest do:
• Uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku na kierunkach kształcenia klas III: technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista;
• Uczniów Zespołu Szkół im. B.Prusa w Pułtusku na kierunkach kształcenia: technik organizacji reklamy -klasa III, technik usług gastronomicznych – klasa III, technik fryzjer – klasa II;
• Nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół im. B.Prusa w Pułtusku i Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. Czytaj więcej

SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Delegatura w Ciechanowie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego organizuje w dniu 22 października 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Mleczarskiej 27 spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat aktualnych przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd w ramach współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

Tematem spotkania będą zagadnienia dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z województwem mazowieckim, m.in.:

– nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do Mazowieckiej Rady

Działalności Pożytku Publicznego V kadencji,

– powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

– I edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego,

– program i zasady współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi
w 2020 r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa na adres mailowy malgorzata.pakula@mazovia.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 023 673 07 06, 023 673 07 16 w terminie do 18 października 2019 r.

Program spotkania