Umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin-Szyszki-Gołymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włościańskie podpisana. 10 lat Środowiskowego Domu Samopomocy 827,7 tys. zł z budżetu Mazowsza dla Powiatu Pułtuskiego Poczekalnia Autobusowa już otwarta

Poczekalnia Autobusowa już otwarta

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste otwarcie poczekalni autobusowej przy ul. Nowy Rynek 5 A. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk, Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Tomasz Sobiecki oraz wykonawca budynku Tomasz Węgłowski. Nowo wybudowana poczekalnia jest nowoczesnym obiektem spełniającym wszystkie standardy bezpieczeństwa. Obiekt jest również w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne oraz posiada odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne. Wewnątrz znajdują się rozkłady jazdy linii autobusowych kursujących na terenie powiatu pułtuskiego.
Całkowity koszt budowy i wyposażenia tej inwestycji wyniósł: 1 076 341,30 zł. Czytaj więcej

Dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo – Świerkowo

W piątek 11 czerwca 2019 r. Wicestarosta Beata Jóźwiak w imieniu Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego odebrała symboliczny czek na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wręczony przez Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława Sipierę oraz Poseł na Sejm RP Anna Cicholską. Dofinansowanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo – Świerkowo. Czytaj więcej

Środki na inwestycję pn.: budowa mostu przez Niestępówkę w m. Koziegłowy z przebudową DP nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo –Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odc. Kacice – Nowe Niestępowo PRZYZNANE.

Powiat Pułtuski otrzymał dofinasowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1 244 521,00 zł na realizację inwestycji drogowej pn.: budowa mostu przez Niestępówkę w m. Koziegłowy z przebudową DP nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo –Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odc. Kacice – Nowe Niestępowo. Całkowita wartość zadania 2 500000,00 zł.

Odbiór drogi powiatowej na odcinku Grabówiec-Zatory

W poniedziałek 20 maja odbyło się uroczyste odebranie drogi powiatowej na odcinku Grabówiec-Zatory.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk, Starosta Pułtuski – Jan Zalewski, Wójt Gminy Zatory – Grzegorz Falba oraz przedstawiciele Lasów Państwowych – Marek Roman Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie i Nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk – Robert Wielkowski. Poświęcenia wyremontowanej drogi oraz mostu dokonał ks. Mirosław Danielski, proboszcz parafii w Zatorach.

Wartość przeprowadzonych inwestycji ogółem: 8 347 246,00 zł Czytaj więcej