Miesięczne archiwum: listopad 2023

Podpisanie umowy na dofinansowanie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku

Podpisanie umowy na dofinansowanie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku

We wtorek 28 listopada, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, została podpisana umowa na dofinansowanie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku. Umowę z Wojewodą Mazowieckim Tobiaszem Bocheńskim podpisał Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Renaty Krzyżewskiej. Powiat Pułtuski otrzyma na ten cel 4,9 mln zł z budżetu państwa.

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa

Czytaj więcej

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów ze szkół Powiatu Pułtuskiego

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów ze szkół Powiatu Pułtuskiego16 listopada, w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Spośród 42 uczniów szkół ponadpodstawowych, wyróżniających się wysokimi wynikami w nauce, z terenu pięciu powiatów, stypendiami nagrodzono czworo uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Pułtuski – Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi, Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego oraz Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku. W uroczystości uczniom towarzyszyli nauczyciele, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół.

Czytaj więcej

Uroczyste obchody Jubileuszu 25-lecia Samorządu Powiatu Pułtuskiego

Uroczyste obchody Jubileuszu 25-lecia Samorządu Powiatu Pułtuskiego23 listopada 1998 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie, pierwszemu Staroście Pułtuskiemu, przekazano Akt Utworzenia Powiatu Pułtuskiego. Zgodnie z tym dokumentem, powiat przejął odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w zakresie należącym dotąd do administracji rządowej. Dokładnie 25 lat od tego wydarzenia, 23 listopada 2023 roku, w sali maneż Domu Polonii w Pułtusku, odbyły się uroczyste obchody Srebrnego Jubileuszu Samorządu Powiatu Pułtuskiego, na które zaprosili: Rada Powiatu w Pułtusku na czele z Przewodniczącym Tadeuszem Nalewajkiem oraz Zarząd Powiatu w Pułtusku na czele ze Starostą Pułtuskim Janem Zalewskim. Przybyłych gości powitała Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak.

logotyp Mazowsza

Przedsięwzięcie społeczno-kulturalne pod nazwą „Jubileusz 25-lecia Samorządu Powiatu Pułtuskiego” współorganizowane jest z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

 

 

Czytaj więcej

Srebrny Jubileusz Powiatu Pułtuskiego – Spotkanie z pracownikami

Srebrny Jubileusz Powiatu PułtuskiegoW tym roku Samorząd Powiatu Pułtuskiego obchodzi Jubileusz 25-lecia.  Dokładnie 23 listopada 1998 roku na Zamku Królewskim w Warszawie pierwszemu Staroście Pułtuskiemu przekazano Akt Utworzenia Powiatu.  Zgodnie z dokumentem Powiat przejął odpowiedzialność za sprawy  publiczne o znaczeniu lokalnym w zakresie należącym dotąd do administracji rządowej. Czytaj więcej

Zawiadomienie o LIX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526, ze zm.),  na wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję  LIX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2023. (poniedziałek)  o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku,  ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Informacja

Zgodnie z zarządzeniem nr 41/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 12 października 2023 r., 24 listopada 2023 r. (piątek) dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pułtusku jest dniem wolnym od pracy w związku ze Świętem Niepodległości przypadającym  w wolną sobotę 11 listopada 2023 r.

Czytaj więcej

Informacja

Informuję, że 22 listopada 2023 r. (środa) Urząd Starostwa Powiatowego w Pułtusku czynny jest do godziny 14.00.

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Działając w oparciu o art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuję, że Zarząd Powiatu w Pułtusku na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2023 r. podjął uchwałę Nr 947/2023 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej  pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu pułtuskiego w 2024 r. Czytaj więcej