Podpisanie umowy na dofinansowanie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku

Podpisanie umowy na dofinansowanie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku

We wtorek 28 listopada, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, została podpisana umowa na dofinansowanie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku. Umowę z Wojewodą Mazowieckim Tobiaszem Bocheńskim podpisał Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Renaty Krzyżewskiej. Powiat Pułtuski otrzyma na ten cel 4,9 mln zł z budżetu państwa.

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa

Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku będzie gwarantował opiekę całodobową, dzienną oraz krótkoterminowego wsparcia. Placówka będzie ogromnym wsparciem dla ludzi starszych, schorowanych i potrzebujących pomocy z powiatu pułtuskiego.

zdj.: źródło Mazowiecki Urząd Wojewódzki