Roczne archiwum: 2023

Przekazanie kurtek dla członków Klubu HDK PCK Kropla życia w Pułtusku

Przekazanie kurtek dla Klubu HDK CPK Kropla życiaZarząd Powiatu w Pułtusku doceniając działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropla życia” w Pułtusku w propagowaniu idei krwiodawstwa, ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi, ufundował dla członków klubu 5 kurtek typu softshell. W czwartek, 28 grudnia Starosta Pułtuski Jan Zalewski przekazał kurtki na ręce Prezesa Klubu Krzysztofa Sokoła oraz Wiceprezesa Jacka Elaka.

Czytaj więcej

„Przyjazny konsumentowi” – najlepsi przedsiębiorcy odebrali statuetki

„Przyjazny konsumentowi” - najlepsi przedsiębiorcy odebrali statuetkiW środę 27 grudnia, podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Rady Powiatu w Pułtusku, laureaci XV edycji Konkursu „Przyjazny konsumentowi”, odebrali statuetki ufundowane przez Zarząd Powiatu w Pułtusku. Pamiątkowe puchary, ufundowane przez Pułtuską Gazetę Powiatową, otrzymały również podmioty, które zostały laureatami sondy internetowej. Przebieg i realizację konkursu podsumowała Powiatowy Rzecznik Konsumentów Dorota Ciosek. Statuetki oraz pamiątkowe dyplomy laureatom konkursu wręczył Starosta Pułtuski Jan Zalewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk, zaś laureatom sondy internetowej redaktor naczelna Pułtuskiej Gazety Powiatowej Anna Morawska.

Czytaj więcej

Wręczenie podziękowań z okazji Jubileuszu 25-lecia Samorządu Powiatu Pułtuskiego

Wręczenie podziękowań z okazji Jubileuszu 25-lecia Samorządu Powiatu PułtuskiegoDobiegający końca rok 2023 dla Samorządu Powiatu Pułtuskiego jest rokiem jubileuszowym, w związku z obchodzonym 25-leciem powstania powiatu. 23 listopada 2023 r., w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku odbyła się oficjalna uroczystość jubileuszowa, podczas której wręczono podziękowania i statuetki wszystkim, którzy przyczynili się do tworzenia i rozwoju samorządu, m.in. Radnym Rady Powiatu wszystkich kadencji. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Pułtusku, w środę 27 grudnia, Starosta Pułtuski Jan Zalewski wraz Przewodniczącym Rady Powiatu w Pułtusku Tadeuszem Nalewajkiem wręczyli podziękowania radnym, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystej gali jubileuszowej 23 listopada.

Czytaj więcej

Remont chodnika przy ul. Szkolnej w Winnicy zakończony

Remont chodnika przy ul. Szkolnej w Winnicy zakończonyW piątek 22 grudnia zakończyły się prace polegające na remoncie chodnika w Winnicy przy ul. Szkolnej, w ciągu drogi powiatowej nr 3412W. W ramach inwestycji wymieniona została nawierzchnia chodnika, z płyt betonowych na kostkę brukową betonową, oraz krawężniki na długości 226 m, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 619. Remont wykonała firma KIN-BRUK Wiesław Tabęcki. Wartość robót wyniosła 128 535,00 zł i została pokryta ze środków własnych Powiatu Pułtuskiego.

Czytaj więcej

Bożonarodzeniowe jasełka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Bożonarodzeniowe jasełka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-WychowawczymW środę 20 grudnia, Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak wzięła udział w świątecznym spotkaniu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku, którego głównym punktem były bożonarodzeniowe jasełka, przygotowane przez podopiecznych ośrodka pod kierunkiem nauczycieli. Wszystkich przybyłych gości oraz społeczność SOS-W powitała dyrektor placówki Aldona Iniarska. Ewangelię o Narodzeniu Pańskim odczytał ks. kan. Jarosław Arbat, proboszcz parafii św. Mateusz w Pułtusku. Wśród gości nie zabrakło również księdza emeryta infułata Wiesława Koska.

Czytaj więcej

Odbiór prac bitumicznych oraz brukarskich w m. Pniewo

W czwartek 21 grudnia zostały odebrane roboty bitumiczne (warstwy jezdni) oraz brukarskie (wyremontowane chodniki) w zadaniu „Remont dróg powiatowych Powiatu w Pułtusku Odcinek drogi nr 3421W relacji Sokołowo-Obryte-Pniewo-Zatory w miejscowości Pniewo. Prace remontowe kontynuowane są na odcinku drogi nr 3432W relacji Grabówiec-Zatory w miejscowości Zatory. Ww. zadania dofinansowane są z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

 

 

Czytaj więcej

Zawiadomienie o LX Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018  Rady Powiatu w Pułtusku z dnia   19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 13088, ze zm.)  zwołuję LX Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2023r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Rady (Nr 1.38)  Starostwa Powiatowego   w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Obwieszczenie o licytacji publicznej pojazdów w dniu 27.12.2023 r.

Starosta Pułtuski, działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 w związku z art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505, z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.12.2023 r. (środa) o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, sala nr 138 (Sala Rady Powiatu) odbędzie się II licytacja publiczna ruchomości.

Czytaj więcej