Dzienne archiwum: 14 września 2023

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim

Zmiana organizacyjna w obsłudze klientów Powiatowego Urzędu Pracy w PułtuskuPowiat Pułtuski wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim”, którego celem jest wzrost aktywności zawodowej wśród 248 osób bezrobotnych (127 kobiet, 121 mężczyzn) zarejestrowanych w PUP w Pułtusku, w szczególności osób: młodych w wieku 18-29 lat, długotrwale bezrobotnych, w wieku 50 lat i więcej, z wykształceniem odpowiadającym poziomowi ISCED 3 i niższym (z wykształceniem średnim lub niższym), z niepełnosprawnościami oraz kobiet. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informacją na temat projektu.

Czytaj więcej

Spotkanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z seniorami Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku

Spotkanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z seniorami Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w PułtuskuUświadomienie seniorom praw przysługującym im jako konsumentom to główny cel spotkania Powiatowego Rzecznika Konsumentów Doroty Ciosek z uczestnikami Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku, które odbyło się we wtorek 12 września w siedzibie jednostki przy ul. Białowiejskiej. Szybkie zmiany i potencjalne ryzyko związane z życiem w społeczeństwie konsumpcyjnym sprawiają, że kluczową kwestią staje się znajomość praw.

 

Czytaj więcej