Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim

Zmiana organizacyjna w obsłudze klientów Powiatowego Urzędu Pracy w PułtuskuPowiat Pułtuski wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Pułtusku realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim”, którego celem jest wzrost aktywności zawodowej wśród 248 osób bezrobotnych (127 kobiet, 121 mężczyzn) zarejestrowanych w PUP w Pułtusku, w szczególności osób: młodych w wieku 18-29 lat, długotrwale bezrobotnych, w wieku 50 lat i więcej, z wykształceniem odpowiadającym poziomowi ISCED 3 i niższym (z wykształceniem średnim lub niższym), z niepełnosprawnościami oraz kobiet. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informacją na temat projektu.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pułtuskim

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.


Plakat – ogólne informacje o projekcie
Plakat – informacja dedykowana wyłącznie osobom młodym
pismo
Harmonogram realizacji form wsparcia osób w wieku powyżej 30 roku życia
Harmonogram realizacji form wsparcia osób w wieku 18-29 lat