Spotkanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z seniorami Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku

Spotkanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z seniorami Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w PułtuskuUświadomienie seniorom praw przysługującym im jako konsumentom to główny cel spotkania Powiatowego Rzecznika Konsumentów Doroty Ciosek z uczestnikami Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku, które odbyło się we wtorek 12 września w siedzibie jednostki przy ul. Białowiejskiej. Szybkie zmiany i potencjalne ryzyko związane z życiem w społeczeństwie konsumpcyjnym sprawiają, że kluczową kwestią staje się znajomość praw.

 

Spotkanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z seniorami Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku

Przekazane informacje i porady pozwolą seniorom uniknąć lub znacznie ograniczyć niekorzystne decyzje konsumenckie i ich negatywne konsekwencje. Rzecznik w swojej prelekcji podkreśliła, że najlepszym sposobem na uniknięcie problemów konsumenckich jest realna ocena własnych potrzeb i możliwości. Zawsze warto przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji konsumenckiej zastanowić się dokładnie, czy na pewno potrzebny jest dany towar czy usługa.
Spotkanie zorganizowane zostało w porozumieniu z dyrektor Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku Joanną Sobiecką. Kolejne zaplanowano na 26 września.