Dzienne archiwum: 22 maja 2023

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 4 w obrębie 21 miasta Pułtusk, której stan prawny jest nieuregulowany. Ograniczenie korzystania z ww. nieruchomości wynika z wykonania czynności związanych z budową sieci gazowej średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa, średnicy Ø 180 PE i długości L=173,5 m, powierzchnia rzutu poziomego P=31,23 m2.

Czytaj więcej

Komunikat ws. bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych rzeki Narew wraz ze śluzami wałowymi w Pułtusku

Podsumowanie projektu „Zdrowy styl życia” w ZS im. B. PrusaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że zgodnie z art. 176 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2022, poz. 2265 z późn. zm.) w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Również art. 80 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022, poz. 2151 z późn. zm.) zakazuje m.in. poruszania się pojazdami po wałach przeciwpowodziowych.

Czytaj więcej

Podsumowanie projektu „Zdrowy styl życia” w ZS im. B. Prusa

Podsumowanie projektu „Zdrowy styl życia” w ZS im. B. PrusaW piątek 19 maja odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Zdrowy styl życia”, realizowany w bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku, pod patronatem honorowym Starosty Pułtuskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Powiatu Pułtuskiego, w ramach kalendarza wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez samorząd w 2023 roku. Celem przedsięwzięcia było propagowanie zasad racjonalnego żywienia, szerzenie wiedzy na temat zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, wskazywanie błędów żywieniowych, uświadomienie zagrożeń związanych z nieprawidłowym odżywianiem, zwłaszcza dla młodego organizmu, głównie takich jak – nadwaga, otyłość oraz zwiększenie świadomości społecznej w kwestii prawidłowego odżywiania i jego wpływu na zdrowie.

Czytaj więcej