Podsumowanie projektu „Zdrowy styl życia” w ZS im. B. Prusa

Podsumowanie projektu „Zdrowy styl życia” w ZS im. B. PrusaW piątek 19 maja odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Zdrowy styl życia”, realizowany w bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku, pod patronatem honorowym Starosty Pułtuskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Powiatu Pułtuskiego, w ramach kalendarza wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez samorząd w 2023 roku. Celem przedsięwzięcia było propagowanie zasad racjonalnego żywienia, szerzenie wiedzy na temat zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, wskazywanie błędów żywieniowych, uświadomienie zagrożeń związanych z nieprawidłowym odżywianiem, zwłaszcza dla młodego organizmu, głównie takich jak – nadwaga, otyłość oraz zwiększenie świadomości społecznej w kwestii prawidłowego odżywiania i jego wpływu na zdrowie.

Projekt skierowany był do różnych grup wiekowych środowiska lokalnego, poczynając od najmłodszych, czyli przedszkolaków, (gdyż zdrowe nawyki żywieniowe powinny być kształtowane od najmłodszych lat), poprzez uczniów szkół podstawowych, uczniów Zespołu Szkół im. B. Prusa, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku, kończąc na seniorach.

Podsumowanie projektu „Zdrowy styl życia” w ZS im. B. Prusa

Podczas realizacji projektu zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych gastronomicznych w składzie: Marta Kulesza, Lidia Przybysz, Elżbieta Błaszczyk, Barbara Grąbczewska, Anna Wójcik, wraz z uczniami kształcącymi się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, podjęli wiele działań. Odwiedzali i zapraszali do Zespołu Szkół różne placówki: Przedszkole Miejskie nr 3 w Pułtusku, Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Pułtusku, Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Pułtusku, Publiczną Szkołę Podstawowa nr 3 w Pułtusku, Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 w Pułtusku, Publiczną Szkołę Podstawową  w Zatorach, Publiczną Szkołę Podstawową w Przemiarowie, Publiczną Szkołę Podstawową w Winnicy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pułtusku, Dzienny Dom „Senior+”, Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku.

Podsumowanie projektu „Zdrowy styl życia” w ZS im. B. Prusa

Podczas takich wizyt przekazywali wiedzę o racjonalnym żywieniu, adekwatną do grupy wiekowej, przeprowadzali pomiar składu ciała za pomocą specjalnej wagi – analizatora składu ciała oraz interpretowali wyniki – badanie przeprowadzali szkolni doradcy żywieniowi – uczennice klasy II i III, kształcące się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: Ola Soroko, Eliza Matusiak, Amelia Łubińska i Julia Topczewska. Zorganizowali konkurs dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych pt. „Lunchbox na piątkę”, sporządzali zdrowe przekąski, którymi częstowano gości. Receptury tych potraw znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Kącik kulinarny”. Promowali spożywanie śniadań i przynoszenie drugiego śniadania do szkoły – dwukrotnie przygotowali drugie śniadanie dla całej społeczności Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku.

W realizację projektu oraz przygotowanie konferencji związaną z oprawą graficzną, multimedialną, fotograficzną, zaangażowani byli również: nauczyciel informatyki  Agnieszka Dyl, nauczyciele reklamy Agnieszka Służała i Natalia Podlaska, nauczyciel biologii Renata Prus-Nalewajk, opiekun strony internetowej szkoły Jolanta Piasecka-Żebrowska, uczniowie kształcący się w zawodzie technik reklamy: Emilia Kowalska z kl. I TR oraz Daniel Plec z kl. IV TR.

Podsumowanie projektu „Zdrowy styl życia” w ZS im. B. Prusa

Konferencję zaszczycili swoją obecnością: Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak, Sekretarz Powiatu Katarzyna Jankowska, dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji Anna Makówka. Podczas konferencji zaprezentowano przedsięwzięcia, realizowane w ramach projektu, zostały wręczone nagrody za konkurs „Lunchbox na piątkę”, dla uczestników konferencji prelekcje wygłosiły: Anna Dzielska – dr n. społ., psychodietetyk Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie – „Styl życia dzieci i młodzieży w Polsce” oraz – mgr Arleta Prus-Konieckiewicz – dietetyk Centrum Dietetycznego Naturhouse w Pułtusku – „Wpływ żywienia na zdrowie psychiczne”.

Kończąc konferencję dyrektor szkoły Dorota Orłowska zaprosiła gości na poczęstunek, przygotowany przez klasy gastronomiczne, pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych gastronomicznych. Każdy uczestnik konferencji otrzymał pudełko ze zdrowymi przekąskami.

Anna Wójcik – kierownik szkolenia praktycznego – składa serdeczne podziękowania osobom zaangażowanym w realizację projektu i organizację konferencji.