Dzienne archiwum: 19 maja 2023

Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526, ze zm.), na wniosek  Zarządu Powiatu w Pułtusku, zwołuję LIII Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się  w dniu 24 maja 2023r. (środa) o godz. 14.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Informacja o zmianie dyżuru Przewodniczącego Rady Powiatu

W związku z planowaną nieobecnością Pana Tadeusza Nalewajka na dyżurze Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 maja 2023r. (poniedziałek).

Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżur dla interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniu 24 maja 2023r. (środa) w godz. 11.00-13.00

W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 11
POKÓJ NR 2.28

Czytaj więcej