Informacja o zmianie dyżuru Przewodniczącego Rady Powiatu

W związku z planowaną nieobecnością Pana Tadeusza Nalewajka na dyżurze Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 29 maja 2023r. (poniedziałek).

Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżur dla interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniu 24 maja 2023r. (środa) w godz. 11.00-13.00

W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 11
POKÓJ NR 2.28

 spotkanie można umówić telefonicznie: 23  306 71 21

lub za pośrednictwem poczty e-mail: worz@powiatpultuski.pl