Miesięczne archiwum: marzec 2023

Witaj w Polsce! – poradnik prawny dla obywateli Ukrainy

Witaj w Polsce! – poradnik prawny dla obywateli UkrainyFundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie jest organizacją pozarządową, ukierunkowaną na udzielanie darmowej pomocy prawnej i prowadzenie nieodpłatnej mediacji. Równocześnie fundacja prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji działające w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zamieszczony poniżej poradnik jest przeznaczony dla obywateli Ukrainy, zamieszkujących na terytorium Polski. Celem poradnika jest prezentacja podstawowych zagadnień́ prawnych obowiązujących w polskim porządku prawnym oraz instrumentów prawnych adresowanych do obywateli Ukrainy.

Czytaj więcej

Obwieszczenie o II licytacji publicznej pojazdów w dniu 31 marca 2023 roku

Starosta Pułtuski, działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 w związku z art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.03.2023 r. (piątek) o godz. 1330 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, sala nr 1.38 (Sala Rady Powiatu) odbędzie się II licytacja publiczna ruchomości.

Czytaj więcej

Wielkanocne spotkanie w SOS-W im. Anny Karłowicz w Pułtusku

Wielkanocne spotkanie w SOS-W im. Anny Karłowicz w PułtuskuW czwartkowe przedpołudnie 30 marca, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku, odbyła się uroczystość wprowadzająca społeczność placówki i zaproszonych gości w nastrój i zadumę związaną ze zbliżającymi się Świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Zgromadzeni obejrzeli program artystyczny przygotowany przez młodzież – podopiecznych ośrodka, pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców. Hasłem przewodnim spotkania były słowa z Ewangelii wg. św. Mateusza – „A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz.”

Czytaj więcej

Stypendyści Starosty Pułtuskiego

W środę 29 marca, podczas Sesji Rady Powiatu w Pułtusku, wręczone zostały Stypendia Starosty Pułtuskiego za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Otrzymało je łącznie 62 uczniów szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Pułtuski.
Stypendia Starosty Pułtuskiego są przyznawane w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów” oraz na podstawie „Regulaminu w sprawie przyznawania stypendiów sportowych”.

Czytaj więcej

Forum współpracy polsko-ukraińskiej „Ramię przyjaciela”

Forum współpracy polsko-ukraińskiej „Ramię przyjaciela”W dniach 27-28 marca, w Pułtusku, odbyło się Forum współpracy polsko-ukraińskiej „Ramię przyjaciela”, na które polskich i ukraińskich przedstawicieli władz publicznych, dyplomatów, naukowców, samorządowców oraz reprezentantów firm biznesowych zaprosili organizatorzy wydarzenia: Samorząd Gminy Pułtusk, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, NGO „Dom Polonii na Wschodzie” z siedzibą w Charkowie. Podczas spotkania władze Powiatu Pułtuskiego reprezentowała Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu w Pułtusku Tadeuszem Nalewajkiem.

Czytaj więcej

Integracyjne Zawody Sportowe „Konkurs Rzutów do Kosza” pod patronatem honorowym Starosty Pułtuskiego

„Konkurs Rzutów do Kosza” pod patronatem honorowym Starosty Pułtuskiego15 marca, w Hali Sportowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku, odbył się konkurs rzutów do kosza pod patronatem honorowym Starosty Pułtuskiego.  Patronat medialny nad zawodami objęła Pułtuska Gazeta Powiatowa. Spotkanie otworzył widowiskowy pokaz akrobatyki w wykonaniu uczennic Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

Czytaj więcej

Branżowy Oddział Wojskowy w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego – podpisanie porozumienia

Branżowy Oddział Wojskowy w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego – podpisanie porozumienia W Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku Branżowy Oddział Wojskowy został już w pełni uformowany i umocowany stosownymi dokumentami. W piątek 24 marca  podpisano ostatni dokument formalizujący oddział – porozumienie o współpracy pomiędzy Batalionem Dowodzenia Wojsk Lądowych w Białobrzegach a Zespołem Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku.

 

Czytaj więcej

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje – reklamacja towaru po zmianach – jak z niej korzystać?

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informujeW styczniu br. zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzone na skutek m.in. implementacji unijnej dyrektywy Omnibus. Wprowadziły one zmiany istotne zarówno dla konsumentów, jak i sprzedawców – także w obszarze reklamacji. O czym należy pamiętać? Kiedy i w jaki sposób skorzystać z nowych przepisów dotyczących niezgodności z umową? Kiedy powoływać się na rękojmię i czego można żądać od sprzedawcy?

Czytaj więcej

„Wchodzę na rynek pracy – moje artystyczne CV” rozstrzygnięcie konkursu pod patronatem Starosty Pułtuskiego

 „Wchodzę na rynek pracy – moje artystyczne CV” rozstrzygnięcie konkursu pod patronatem Starosty Pułtuskiego14 marca, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku, rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Wchodzę na rynek pracy – moje artystyczne CV”. Konkurs patronatem honorowym objął Starosta Pułtuski Jan Zalewski. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Pułtuska Gazeta Powiatowa, zaś instytucjami wspierającymi organizację były: Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku oraz Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pułtusku. Przedmiotem Konkursu były prace plastyczne w dowolnie wybranej technice, przedstawiające autoprezentację swoich możliwości, zainteresowań, mocnych stron dla potencjalnego pracodawcy.

Czytaj więcej

„Jawor – u źródeł kultury 2023” – konkurs dla twórców ludowych

„Jawor – u źródeł kultury 2023” – konkurs dla twórców ludowychJesteś twórcą ludowym z Mazowsza? Zgłoś się! Radio dla Ciebie zaprasza do udziału w eliminacjach do II Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej „Jawor u źródeł kultury 2023”. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do 10 kwietnia. Konkurs skierowany jest do artystów ludowych i ma na celu wyłonić reprezentantów mieszkających w województwie mazowiecki, tworzących i działających w obszarach związany z kulturą ludową, którzy będą reprezentować województwo mazowieckie podczas finału Ogólnopolskiego Festiwalu „Jawor – u źródeł kultury 2023”.

Czytaj więcej