Rozstrzygnięcie policyjnego konkursu „Bezpieczna kąpiel – wakacje wolne od uzależnień”

Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku w swoich działaniach profilaktycznych kładzie ogromny nacisk na edukację dzieci i młodzieży, organizując m.in. ciekawe konkursy. Jednym z nich jest konkurs plastyczny pn. „Bezpieczna kąpiel – wakacje wolne od uzależnień”, który odbył się w dniach 6 – 18 czerwca. Wzięły w nim udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu pułtuskiego. We wtorek 25 czerwca w Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu. Dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, który reprezentowała Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak.

Konkurs miał na celu propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku i zdrowego trybu spędzania wolnego czasu w trakcie wakacji. Uczestnicy przygotowali prace plastyczne, wykonane dowolną techniką, zachęcające do spędzania wolnego czasu w aktywny i bezpieczny sposób, bez uzależnienia od alkoholu, tytoniu, narkotyków, dopalaczy, Internetu, telefonów komórkowych oraz innych współczesnych uzależnień. Prace oceniane były w czterech kategoriach wiekowych – 10, 11, 12 i 13 lat.
Laureaci otrzymali nagrody z rąk Wicestarosty Beaty Jóźwiak, zaś dyplomy z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku mł. insp. Sławomira Żelechowskiego. Konkurs przygotowała i przeprowadziła mł. asp. Magdalena Bielińska.
Oceny prac konkursowych dokonało jury w składzie: mł. insp. Sławomir Żelechowski – Komendant KPP w Pułtusku, mł. asp. Magdalena Bielińska oraz st. post. Kamila Piotrowska – ref. Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii, Hanna Mroczkowska – starszy referent Wydziału Prewencji KPP w Pułtusku.

Laureatami zostali:

Grupa wiekowa 10 lat:
I miejsce – Zuzanna Długołecka (PSP w Przewodowie Poduchownym, gmina Gzy)
II miejsce – Klaudia Klejment (PSP w Płocochowie, gmina Pułtusk)
III miejsce – Maria Zielska (PSP w Gzowie, gmina Pokrzywnica)

Grupa wiekowa 11 lat:
I miejsce – Izabela Falba (Szkoła Filialna w Gródku Rządowym – ZPO w Obrytem, gmina Obryte)
II miejsce – Piotr Kowalczyk (Szkoła Filialna w Gródku Rządowym – ZPO w Obrytem, gmina Obryte)
III miejsce – Angelika Woźniak (PSP w Przewodowie Poduchownym, gmina Gzy)

Grupa wiekowa 12 lat:
I miejsce – Mikołaj Szczerba (PSP w Gzowie, gmina Pokrzywnica)
II miejsce – Antonina Gurzyńska (PSP w Gzowie, gmina Pokrzywnica)
III miejsce – Mateusz Melnicki (PSP w Płocochowie, gmina Pułtusk)

Grupa wiekowa 13 lat:
I miejsce – Damian Zalewski (ZPO w Winnicy, gmina Winnica)
II miejsce – Anna Mościcka (ZPO w Winnicy, gmina Winnica)
III miejsce – Aurelia Dawidczyk (PSP w Pniewie, gmina Zatory)