• 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego

Możliwość rezerwacji on-line wizyt w Wydziale Komunikacji i Dróg

eKolejkaPowiat Pułtuski, w ramach umowy o powierzenie grantu dot. konkursu grantowego CYFROWY POWIAT, zakupił m.in. dostęp do wspomagającego modułu umożliwiającego rezerwację on-line wizyt w urzędzie za pomocą serwisu www i aplikacji mobilnej. Dostęp do modułu zapewniony jest ze strony www.powiatpultuski.pl. Moduł e-Kolejka uruchomiony został w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

Czytaj więcej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) oraz uchwały   Nr XLVIII/286/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  w najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku wielorodzinnym na nieruchomości, oznaczonej numerem 242/10, położonej w obrębie 10 miasta Pułtusk, przy ul. Białowiejskiej 5a, stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi usytuowanymi w budynku gospodarczym na tej samej nieruchomości, Zarząd Powiatu w Pułtusku podaje do publicznej wiadomości niniejszy wykaz nieruchomości:

Czytaj więcej

Modernizacja sali gimnastycznej w ZS im. Bolesława Prusa dobiegła końca

Otwarcie sali gimnastycznej w ZS im. Bolesława Prusa

Mazowsze dla sportu

#mazowszepomaga  #programywsparcia  #solidarnośćmazowiecka

We wtorek 3 stycznia, oddano do użytku zmodernizowaną salę gimnastyczna w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku. Inwestycja zrealizowana została dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków własnych Powiatu Pułtuskiego. W uroczystości otwarcia sali gimnastycznej udział wzięły władze Powiatu Pułtuskiego – Wicestarosta Beata Jóźwiak oraz Sekretarz Powiatu Katarzyna Jankowska, a także dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Pułtusku Agnieszka Wądolna.

Czytaj więcej

Informacja o realizacji powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych Powiat Pułtuski informujemy, że od dnia 2 stycznia 2023 r. będą kontynuowane powiatowe przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na niżej wymienionych liniach komunikacyjnych:
🚌Linia nr 1: Pułtusk – Pułtusk przez Winnicę, Kowalewice, Świercze, Lipniki Stare,
🚌Linia nr 2: Pułtusk – Pułtusk przez Gzy, Ostaszewo, Gotardy, Przewodowo,
🚌Linia nr 3: Pułtusk – Pułtusk przez Obryte, Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Bartodzieje,
🚌Linia nr 4: Pułtusk – Pułtusk przez Winnicę, Błędostowo, Pokrzywnicę,
🚌Linia nr 5: Pułtusk – Pułtusk przez Zatory, Pniewo,
🚌Linia nr 6: Pułtusk – Pułtusk przez Obryte, Bartodzieje, Golądkowo, Lipniki Stare,
🚌Linia nr 7: Pułtusk – Pułtusk przez Gąsiorowo, Winnicę, Golądkowo, Lipniki Stare,
🚌Linia nr 8: Winnica – Winnica przez Pułtusk, Gnojno,
🚌Linia nr 9: Pułtusk – Pułtusk przez Pniewo, Ciski, Zatory,
🚌Linia nr 10: Pułtusk – Pułtusk przez Grochy Imbrzyki,
🚌Linia nr 11: Winnica – Winnica przez Pokrzywnicę.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pułtuskiego przeznaczonych do najmu na okres 3 lat na rzecz Gminy Pułtusk

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) oraz uchwały Nr 764/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  w najem lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku wielorodzinnym na nieruchomości, oznaczonej numerem 242/10, położonej w obrębie 10 miasta Pułtusk, przy ul. Białowiejskiej 5a, stanowiącej własność Powiatu Pułtuskiego wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami gospodarczymi usytuowanymi w budynku gospodarczym na tej samej nieruchomości, Zarząd Powiatu w Pułtusku podaje do publicznej wiadomości niniejszy wykaz nieruchomości:

Czytaj więcej

Apel Wojewody Mazowieckiego dotyczący wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

W związku z ponownym wystąpieniem na terenie województwa mazowieckiego wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) Wojewoda Mazowiecki zaapelował do wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzenie się choroby.

„Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) znów pojawiła się na terenie województwa mazowieckiego. Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz zasad bioasekuracji, które pozwolą zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do niezarażonych gospodarstw. To od Państwa zależy, czy zagrożenie zostanie ograniczone. Proszę pamiętać, że im szybciej uda się ograniczyć rozprzestrzenianie się grypy ptaków, tym mniejsze będą straty gospodarcze. Dotychczas ogniska wysoce zjadliwej grypy u drobiu (HPAI) pojawiły się w powiecie gostynińskim i łosickim. W związku z tym, zgodnie z wydawanymi rozporządzeniami, wyznaczam obszary, w których obowiązują ograniczenia, obejmujące powiaty, w których wystąpiło zakażenie, jak i znajdujących się w promieniu ok. 10 km od ogniska (w tym przypadku powiat siedlecki i płocki).

Ulotka: zasady bioasekuracji stad drobiu.pdf

Czytaj więcej

Budżet Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 uchwalony

Budżet Powiatu Pułtuskiego na rok 2023 uchwalony

28 grudnia, podczas ostatniej w 2022 roku sesji Rady Powiatu w Pułtusku, radni podjęli uchwałę budżetową Powiatu Pułtuskiego na rok 2023. Projekt budżetu, który otrzymał pozytywne opinie komisji stałych Rady Powiatu, przedstawił Starosta Pułtuski Jan Zalewski. Opinię Izby Obrachunkowej odczytała Skarbnik Powiatu Renata Krzyżewska. Po zapoznaniu się z opiniami i wnioskami radnych, stanowiskiem Zarządu Powiatu, radni rozpoczęli dyskusję nad budżetem. Ostatnim punktem tej części obrad było głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

Czytaj więcej

2 edycja projektu „Trenuj z wojskiem w ferie”

Od połowy stycznia, do końca lutego w 31 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju i w każdym województwie będzie można wziąć udział w popularnych – sobotnich szkoleniach wojskowych dla każdego. Zapewniamy profesjonalne umiejętności, przygotowanie wojskowe, wojskowy poczęstunek oraz dobrze i miło spędzony czas. To miejsce dla każdego!

Czytaj więcej

Wigilia w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Pułtusku

Wigilia w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w PułtuskuWe wtorek 20 grudnia, odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne uczestników i pracowników Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Pułtusku. Wszyscy przybyli na wieczerzę wigilijną wysłuchali Ewangelii o Narodzeniu Pańskim, przełamali się opłatkiem i zaśpiewali tradycyjne polskie kolędy, a następnie skosztowali potraw, przygotowanych zgodnie ze staropolskim zwyczajem. Dyrektor Centrum Alicja Patalan przekazała zebranym najlepsze życzenia bożonarodzeniowe oraz wręczyła upominki od Świętego Mikołaja.

Czytaj więcej

Publiczny komunikat o możliwym naruszeniu ochrony danych osobowych

Starostwo Powiatowe w Pułtusku jako Partner w infrastrukturze Węzła Regionalnego wykorzystujący system dostarczany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego publikuje poniższy komunikat:

Starostwo Powiatowe w Pułtusku, mając na względnie wymogi zawarte w art. 34 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje o naruszeniu ochrony danych osobowych, w związku z identyfikacją zdarzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, polegającego na ataku złośliwego oprogramowania szyfrującego pliki, znajdujące się w infrastrukturze Węzła Regionalnego.

Zdarzenie to doprowadziło do utraty dostępności danych osobowych, których administratorem jest Województwo Mazowieckie oraz partnerzy projektów w tym również Starostwo Powiatowe w Pułtusku. Obecnie nie potwierdzono wycieku Państwa danych osobowych ani nie odnotowano ich ujawnienia przez osoby nieuprawnione.

Czytaj więcej