Piknik Militarny 80. rocznica wybuch II wojny światowej Obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Pułtusku Podpisanie umów z beneficjentami Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Pułtuskiego - 2019