Rozkłady jazdy na nowych liniach komunikacyjnych objętych dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Wsparcie finansowe dla sportowców Zuzanny Czymerskiej i Pawła Szmei. W 78. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

Wsparcie finansowe dla sportowców Zuzanny Czymerskiej i Pawła Szmei

Zarząd Powiatu w Pułtusku docenił wysokie osiągnięcia sportowe członków Klubu Sportowego Narew i udzielił wsparcia finansowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów związanych z przygotowaniem do zawodów, Pani Zuzanny Czymerskiej (aktualnie uczennicy Zespołu Szkół im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku) oraz Pana Pawła Szmei (absolwenta Zespołu Szkół im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku).

Zuzanna Czymerska – sztangistka, w 2019 r. zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Młodzików, w tym samym roku reprezentowała kraj na Mistrzostwach Europy Juniorów zajmując IV miejsce i zdobywając jednocześnie brązowy medal w rwaniu.
Paweł Szmeja również sztangista, reprezentant kraju na Mistrzostwach Europy w 2019 r. gdzie zajął V miejsce i wywalczył srebrny medal w rwaniu. Największym sukcesem Pawła Szmei było zwycięstwo w 29 Challengu „Złota Sztanga” prowadzonym przez redakcję „Sportu” i PZPC. Tytuł najlepszego zawodnika w kraju w 2019 r. postawił go obok takich sportowych sław – zwycięzców Chellengu w poprzednich latach, jak olimpijczycy: Zygmunt Smalcerz, Tadeusz Rutkowski, Marek Seweryn.

Gratulujemy zawodnikom osiągniętych wyników sportowych oraz życzymy dalszych sukcesów.
Czytaj więcej

Harmonogram udzielania NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI w powiecie pułtuskim w 2020 r.

PUNKT W PUŁTUSKU, UL. 3 MAJA 20

PONIEDZIAŁEK : 12.00-16.00
WTOREK: 9.00 – 13.00
ŚRODA: 12.00-16.00
CZWARTEK: 12.00-16.00
PIĄTEK: 9.00 – 13.00
Porad udzielają:
poniedziałek , wtorek – Adwokat Tomasz Olczak
czwartek – Adwokat/Radca
środa, piątek – Radca Prawny Joanna Kalinowska

 

PUNKT W POKRZYWNICY: URZĄD GMINY POKRZYWNICA, AL. JANA PAWŁA II

PONIEDZIAŁEK : 12.00-16.00
WTOREK: 12.00-16.00
ŚRODA: 12.00-16.00
CZWARTEK: 12.00-16.00
PIĄTEK: 12.00-16.00
Porad udziela:
Osoba reprezentująca Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” – Michał Nartonowicz

Nowy Dyrektor ZDP

Grzegorz PikInformujemy, że od 1 lutego 2020 r. funkcję Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku objął Pan Grzegorz Pik – absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku budownictwo w zakresie inżynierii komunikacyjnej oraz Wojskowej Akademii Technicznej w specjalności budowa dróg i mostów. Pan Grzegorz Pik posiada 13 – letnie doświadczenie w pracy zawodowej, związane z projektowaniem i budową dróg i mostów na stanowiskach: inżynier budowy, kierownik budowy, asystent projektanta, projektant.

 

Aplikacja mobilna Alarm112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje o uruchomieniu aplikacji mobilnej Alarm112, która dostępna jest dla wszystkich obywateli.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.
W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.
Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych. Czytaj więcej

Informacja o kampanii 4U – postępowanie w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego

Kampania społeczna 4U jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej http://www.4u.tpcoe.gov.pl/

Informacja z: https://www.4u.tpcoe.gov.pl/

Informacja Samorządu Województwa Mazowieckiego – katalog ofert produktów eksportowych

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działań wspierających rozwój gospodarczy regionu realizuje szereg przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję przedsiębiorczości i kreowanie współpracy gospodarczej, również w wymiarze międzynarodowym. W tym też zakresie na szczeblu samorządu prowadzona jest współpraca i odbywają się spotkania z przedstawicielami władz administracyjnych oraz agend gospodarczych, publicznych i prywatnych z regionów innych państw, w ramach których podnoszone są zagadnienia dotyczące inicjowania i realizacji współpracy, również o charakterze stricte handlowym.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia przygotowany zostanie zbiorczy katalog ofert produktów eksportowych firm województwa mazowieckiego, który promował będzie potencjał gospodarczy Mazowsza na rynkach zagranicznych i wspomagał przedsiębiorców regionu w zdobywaniu nowych kontaktów handlowych. Katalog będzie prezentowany na targach i wystawach, podczas rozmów międzyregionalnych z udziałem partnerów zagranicznych, a także w ramach współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z krajowymi agendami wspierania internacjonalizacji. Czytaj więcej

KRUS zaprasza do udziału w 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Plakat - KRUS zaprasza do udziału w 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu PlastycznegoKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2020 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.
Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Zadaniem konkursowym dziecka jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich. Liczy się pomysł i wykonanie pracy plastycznej oddającej hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną. Czytaj więcej