Samorząd Mazowsza wspiera Powiat Pułtuski

Samorząd Mazowsza wspiera Powiat PułtuskiPowiat Pułtuski otrzymał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację kolejnych ważnych zadań, dotyczących przebudowy dróg powiatowych oraz zdrowia kobiet. Umowy z Marszałkiem Adamem Struzikiem podpisali, w poniedziałek 15 maja br. w Opinogórze, Starosta Jan Zalewski, Wicestarosta Beata Jóźwiak oraz Skarbnik Renata Krzyżewska.

 


Budowa i przebudowa dróg powiatowych

Na inwestycje drogowe powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 4 000 000 zł. Dotowane inwestycje to: budowa, przebudowa dróg powiatowych nr 1821 W Winnica – Błędostowo, nr 3416 W na odcinku Budy Ciepielińskie – Piskornia, nr 3429W na odcinku Gzy – Borza Strumiany oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2422W na odcinku Strzegocin – Szyszki – Begno.
Ponadto władze Powiatu Pułtuskiego podpisały umowę na przebudowę drogi powiatowej nr 3421W miejscowości Pniewo – kwota dofinansowania wyniosła 140 000 zł.

Samorząd Mazowsza wspiera Powiat Pułtuski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”

Mazowsze dla zdrowia kobiety

Powiat Pułtuski podpisał z Województwem Mazowieckim umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023” pn. „Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku”. Kwota dofinansowania wynosi 90 000 zł.
Zaplanowane w ramach zadania działania przewidują pakiety badań dla kobiet dostosowane do ich wieku, konsultacje lekarskie, które będą miały na celu omówienie wyników badań i wskazanie dalszych kierunków postępowania oraz spotkania z zakresu edukacji zdrowotnej kobiet.
W ramach zadania wsparciem objęta zostanie grupa kobiet z terenu powiatu pułtuskiego zamieszkujących na terenie gmin: Pułtusk, Obryte i Pokrzywnica.
Zgodny z umową graniczny termin zakończenia realizacji zadania to 31.10.2023 r.
Informacje nt. zadania publikowane będą na stronie internetowej Powiatu Pułtuskiego.

Samorząd Mazowsza wspiera Powiat Pułtuski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdj. Andrzej Mróz