Spotkanie uczniów ZS im. B. Prusa z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Spotkanie uczniów ZS im. B. Prusa z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów 15 maja, młodzież z Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku, spotkała się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów – Dorotą Ciosek. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy o prawach i obowiązkach młodego konsumenta.

 

Młodzież dowiedziała się, na czym polegają procedury reklamacyjne, różnice pomiędzy gwarancją a rękojmią oraz niezgodność towaru z umową, która obowiązuje od tego roku. Na przykładach Powiatowy Rzecznik Konsumentów przybliżyła uczniom niebezpieczeństwa i zagrożenia, wynikające m.in. z nieprzemyślanych zakupów w Internecie.
Tematyka spotkania wzbudziła zainteresowanie, a aktywność uczniów, pobudzana pytaniami Rzecznika, zachęciła do dyskusji. Młodzież otrzymała  ulotki  dotyczące zakupów przez Internet oraz składania reklamacji.
Społeczność Zespołu Szkół im. B. Prusa podziękowała Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów za przybycie, poświęcony czas oraz przekazanie przydatnych porad związanych z prawem konsumenta.
Spotkanie zorganizowane było w porozumieniu z Agnieszką Dyl, nauczycielką przedmiotu „Podstawy Przedsiębiorczości”.


fot.: Agnieszka Dyl, ZS im. Bolesława Prusa w Pułtusku