Jubileusz 100-lecia Domu Pomocy Społecznej w Obrytem

17 listopada br. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia Domu Pomocy Społecznej w Obrytem. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego, Powiatu Pułtuskiego, Miasta Pułtusk, Wójtowie Gmin, Dyrekcja, Pracownicy, Mieszkańcy Domu oraz licznie przybyli goście m.in. dawni dyrektorzy placówki.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną w kaplicy DPS przez ks. kan. Cezarego Siemińskiego, Proboszcza Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Obrytem. Następnie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Stanisławowi Korzeniewskiemu, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Obrytem w latach 1983-2003 inicjatorowi budowy obiektu.
Gratulacje w imieniu Samorządu Powiatu Pułtuskiego oraz prezent i symboliczny czek na nagrody dla pracowników wręczyli Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak, Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk.
Z okazji jubileuszu placówka została uhonorowana Medalem Pamiątkowym „ Pro Masovia”,
nadawanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za całokształt działalności
na rzecz rozwoju Mazowsza. Medal w imieniu Marszałka Adama Struzika wręczyli Jan Zalewski Starosta Pułtuski oraz Witold Chrzanowski Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego minionych kadencji.
Nie zabrakło również okolicznościowych statuetek, które złożono na ręce pracowników i zasłużonych dla Domu Pomocy.

Uroczystość zwieńczył znakomity program artystyczny.