Informacja o zmianie terminu dyżuru Przewodniczącego Rady Powiatu

W związku z planowaną nieobecnością Pana Tadeusza Nalewajka na dyżurze Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) informujemy, iż Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżur dla interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniu 24 stycznia 2023 r. (wtorek) godz. 14.00-16.00.

W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 11
POKÓJ NR 2.28

Spotkanie można umówić telefonicznie: 23 306 71 21 lub za pośrednictwem poczty e-mail: worz@powiatpultuski.pl