Informacja o zmianie terminu dyżuru Przewodniczącego Rady Powiatu

W związku z planowaną nieobecnością Pana Tadeusza Nalewajka  na dyżurze Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 24 kwietnia 2023r. (poniedziałek).

Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżur dla interesantów  w sprawach skarg i wniosków w dniu 26 kwietnia 2023r. (środa) w godz. 13.00-15.00

W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 11
POKÓJ NR 2.28

 spotkanie można umówić telefonicznie: 23  306 71 21

lub za pośrednictwem poczty e-mail: worz@powiatpultuski.pl