Archiwa autora: Łukasz Nowakowski

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Jego celem są działania promocyjno – profilaktyczne kształtujące zachowania i style korzystne dla zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, propagujące zdrowy styl życia mieszkańców powiatu pułtuskiego, rolę zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej oraz profilaktykę uzależnień.

Jednorazowe maseczki chirurgiczne trafiły do gmin, instytucji, inspekcji i straży z terenu powiatu pułtuskiego

W dniu 19 marca br. Starosta Pułtuski Jan Zalewski przekazał 206 tys. jednorazowych maseczek chirurgicznych gminom, służbom, inspekcjom i strażom z terenu powiatu pułtuskiego z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa. Organizacją przyjęcia i dystrybucją środków zajmował się Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

Maseczki zgodnie z dyspozycją Starosty zostały rozdysponowane proporcjonalnie do liczby mieszkańców oraz istniejących potrzeb. Trafiły one głównie do Urzędu Miasta w Pułtusku oraz urzędów gmin. Dalszą ich dystrybucją zajmą się samorządy lokalne, które określą zasady i sposób rozdysponowania maseczek na swoim terenie. Ponadto część maseczek przekazano Domom Pomocy Społecznej, Komendzie Powiatowej Policji, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno–Wychowawczemu, Zarządowi Dróg Powiatowych, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowemu Urzędowi Pracy. Maseczki chirurgiczne pochodziły z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i zostały przekazane do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego Starostwa przez Wojewodę Mazowieckiego.

Kolejna dostawa płynu do dezynfekcji rąk dla gmin, szkół, przedszkoli i instytucji z terenu powiatu pułtuskiego

Starostwo Powiatowe w Pułtusku w dniu 25 lutego br. przekazało ponad 3600 litrów płynu do dezynfekcji rąk gminom, szkołom podstawowym i ponadpodstawowym, przedszkolom i instytucjom z terenu powiatu pułtuskiego z przeznaczeniem przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii koronawirusa. Dystrybucją środków zajmował się Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku. Płyn zgodnie z dyspozycją Starosty Jana Zalewskiego został rozdysponowany na podstawie wcześniej złożonego zapotrzebowania oraz  istniejących potrzeb.

Jest to już kolejna transza środków do ochrony przed koronawirusem, które przekazało Starostwo Powiatowe w Pułtusku instytucjom z terenu powiatu pułtuskiego. Wcześniej m.in. do wyżej wymienionych podmiotów rozdysponowano płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, rękawiczki jednorazowe, maski, przyłbice i termometry.

Środki do dezynfekcji rąk i powierzchni zostały przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego i pochodziły z Agencji Rezerw Państwowych.

Czytaj więcej