Archiwa autora: Łukasz Nowakowski

Uszkodzone dachy, połamane drzewa, awarie prądu

Silny wiatr związany z przejściem w dniu dzisiejszym w godzinach rannych przez powiat pułtuski frontu atmosferycznego uszkodził dachy, powalił drzewa, spowodował awarie prądu. Dachy budynków mieszkalnych zostały uszkodzone w Zatorach, Drwałach (trzy budynki) i Bielanach. Dachy na budynkach gospodarczych (oborach, stodołach, garażach) zostały uszkodzone w Dębinach, Pokrzywnicy, Golądkowie i Zatorach. W Zambskach Starych zawaliła się drewniana stodoła. W kilkunastu miejscowościach na terenie powiatu zostały powalone drzewa, a w Winnicy drzewo przewróciło się na budynek mieszkalny. Skutki wichury usuwa kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
W kilkunastu miejscowościach w godzinach rannych nastąpiło awaryjne wyłączenie prądu. Uszkodzenia naprawiane są na bieżąco przez pracowników Zakładu Energetycznego. Informacje o awariach prądu można znaleźć na stronie Zakładu Energetycznego pod adresem:
https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-biezace

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku

Silny wiatr 2 stopnia na terenie powiatu pułtuskiego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
informuje na temat strat spowodowanych silnym wiatrem 2 stopnia na terenie powiatu pułtuskiego w wyniku, którego uszkodzone zostały dachy, połamane drzewa oraz nastąpiły  awarie w dostawie prądu.
Silny wiatr oraz burza, która przeszła w dniu 17 stycznia 2022 r. w godzinach przedpołudniowych nad powiatem pułtuskim uszkodziła dachy, powaliła drzewa i spowodowała awarie prądu. Drzewa zostały powalone w kilkunastu miejscowościach na terenie gmin: Pułtusk, Gzy, Świercze, Winnica. Kilka z nich przewróciło się na stojące w pobliżu samochody (Ołdaki i Winnica).
Budynki mieszkalne zostały uszkodzone m.in. w Kościeszach, Kowalewicach Nowych, Gródku Nowym i Gnatach Lewiskach, a gospodarcze w Bobach i Słończewie.
Z budynku ubojni Zakładu Mięsnego Lenarcik wiatr zerwał część dachu. Uszkodzona została również obróbka blacharska na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. New Britan. Natomiast w Winnicy została zerwana i uszkodzona instalacja fotowoltaniczna zainstalowana na budynku Urzędu Gminy.

Skutki wichury usuwa kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

W kilkunastu miejscowościach głównie na terenie gminy Gzy i Świercze nastąpiło awaryjne wyłączenie prądu. Uszkodzenia naprawiane są na bieżąco przez pracowników Zakładu Energetycznego. Informacje o awariach prądu można znaleźć na stronie Zakładu Energetycznego pod adresem: https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-biezace

Ćwiczenie pk. „EWAKUACJA – 21” w powiecie pułtuskim

W dniu 28 października Powiat Pułtuski uczestniczył w ćwiczeniu wojewódzkim pk. „EWAKUACJA – 21”. W czasie ćwiczenia rozwinięto elementy organizacyjne procesu ewakuacji i przyjęcia ludności III stopnia na wypadek zagrożenia wojennego.  Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Starosta Pułtuski otrzymał zadanie przyjęcia i zakwaterowania 30 ewakuowanych osób z terenu powiatu przasnyskiego. Proces przyjęcia ludności koordynował Powiatowy Zespół Ewakuacji i Przyjęcia Ludności pod kierownictwem Sekretarza Powiatu, w składzie: Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, Inspektor ds. Obrony Cywilnej Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa. Czytaj więcej

Ćwiczenia Obronne pk. „PUŁTUSK 2021”

W dniach od 22 do 26 października br. na terenie powiatu pułtuskiego odbyło się powiatowe, wieloszczeblowe ćwiczenie obronne pk. “PUŁTUSK 2021”. Tematem ćwiczenia było: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”. Ćwiczenie było organizowane przez Jana Zalewskiego – Starostę Pułtuskiego wg wytycznych Wojewody Mazowieckiego w ramach obligatoryjnego szkolenia obronnego we współdziałaniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Wyszkowie oraz 52 Batalionem Lekkiej Piechoty w Komorowie 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie. Czytaj więcej

Trening systemu wczesnego ostrzegania w dniu 25 października 2021 r.

W związku z prowadzeniem na terenie powiatu pułtuskiego powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „PUŁTUSK 2021” informujemy, że w dniu 25 października 2021 r. na terenie Gmin Obryte, Pokrzywnica i Pułtusk zostaną wyemitowane ćwiczebne akustyczne sygnały alarmowe informujące o ogłoszeniu i odwołaniu alarmu.

Informacje o sygnałach alarmowych są zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

Informacja o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 29 września 2021 r. postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, zwanego dalej Programem Współpracy.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) mające swoją siedzibę lub prowadzące działalność na terenie powiatu pułtuskiego.

Celem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ww. podmiotów lub zgłoszenie propozycji zmian w Programie Współpracy.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 30.09.2021 r. do 12.10.2021 r. w formie zbierania opinii i propozycji zmian Programu Współpracy na formularzu konsultacji, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

Czytaj więcej