Archiwa autora: Łukasz Nowakowski

Uruchomienie syren alarmowych systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00

Uprzejmie informuję, że w związku ze zbliżającą się 76 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego – w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00 na terenie powiatu pułtuskiego (gmin Pułtusk, Obryte, Pokrzywnica) uruchomione zostaną syreny alarmowe systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego. Wyemitowany będzie ciągły sygnał dźwiękowy trwający 1 minutę.

W ten sposób wspólnie oddamy cześć bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy walczyli o wyzwolenie stolicy i przywrócenie niepodległego państwa.

Dyżurny PCZK w Pułtusku

Starostwo Powiatowe w Pułtusku dostarcza szkołom ponadpodstawowym płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni na potrzeby zabezpieczenia egzaminów maturalnych

Trwa akcja dystrybucji płynu do dezynfekcji do szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych na terenie powiatu pułtuskiego. Środki dezynfekcyjne są przeznaczone przede wszystkim na potrzeby organizacji egzaminów maturalnych oraz egzaminów branżowych w klasach zawodowych. Działania prowadzi Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku we współdziałaniu z żołnierzami 52 Batalionu Obrony Terytorialnej w Komorowie. Terytorialsi zapewnili transport środków z magazynu wojewódzkiego do naszego powiatu.

Jest to już trzecia partia środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem dla szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu pułtuskiego. Wcześniejsze dostawy w ilości 4 ton o wartości ok. 75.000 złotych trafiły do gmin, a za ich pośrednictwem zostały przekazane  do żłobków, przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz szkół podstawowych.

W dniu 29 maja br. Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Pułtuskiego przekaże 186 pojemników pięciolitrowych z płynem do dezynfekcji rąk i powierzchni o wartości ok. 20.000 złotych  do szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu pułtuskiego. Zostaną one wykorzystane m.in. przy organizacji egzaminów maturalnych i branżowych.

Czytaj więcej

Powiat Pułtuski dostarcza płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni


Trwa akcja dystrybucji płynu do dezynfekcji do gmin z terenu powiatu pułtuskiego. Działania prowadzi Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku we współdziałaniu z żołnierzami 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie. Zapewnili oni transport środków z magazynu wojewódzkiego do naszego powiatu.

Pierwsza transza dostarczona przez strażaków z KP PSP w Pułtusku w ilości 161 pięciolitrowych opakowań płynu dezynfekcyjnego trafiła już do gmin. Pracownicy urzędów przekazali je do żłobków, przedszkoli publicznych i niepublicznych, klas zerowych w szkołach publicznych i niepublicznych oraz klubów dziecięcych na terenie gmin. Następne 648 pojemników, tj. 3,5 tony środków dezynfekcyjnych w dniu 14 maja br. dotarło do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej. W najbliższych dniach, zostaną rozdysponowane do placówek oświatowych.

Środki do dezynfekcji rąk i powierzchni zostały przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego.

Działania prowadzone na terenie powiatu pułtuskiego w związku epidemią spowodowaną koronawirusem SARS CoV-2

14 marca br. Minister Zdrowia wprowadził na terenie Polski stan zagrożenia epidemicznego, a w dniu 20 marca stan epidemii. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) całodobowo monitoruje zagrożenia na terenie powiatu i podejmuje sukcesywne działania zgodnie z decyzją Starosty oraz obowiązującymi procedurami i poleceniami Wojewody Mazowieckiego.

W związku z zaistniałą sytuacją Starosta Pułtuski uruchomił plan zarządzania kryzysowego powiatu i wydał zarządzenie nr 18/2020 w sprawie przeciwdziałania epidemii koronawirusem SARS CoV-2. W ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosta powołał Grupę Operacyjną, zwaną Sztabem Kryzysowym do zwalczania epidemii w powiecie pułtuskim. Kieruje nią Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku (PPIS). Czytaj więcej