Dzienne archiwum: 15 grudnia 2023

Obwieszczenie o licytacji publicznej pojazdów w dniu 20.12.2023 r.

Starosta Pułtuski, działając na podstawie art. 105 § 1 pkt 1 w związku z art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505, z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.12.2023 r. środa) o godz. 0830 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, sala nr 138 (Sala Rady Powiatu) odbędzie się licytacja publiczna ruchomości.

Czytaj więcej

81. rocznica publicznego stracenia czterech żołnierzy Armii Krajowej

81. rocznica publicznego stracenia czterech żołnierzy Armii Krajowej17 grudnia 1942 roku, podczas publicznej egzekucji, stracono członków ruchu oporu: ppor. Bronisława Dębińskiego ps. „Dąb” Zastępcę Komendanta Obwodu Pułtusk AK, ppor. Juliusza Kubisa ps. „Skuba” szefa Oddziału I Obwodu Pułtusk AK, Henryka Smoleńskiego ps. „Zaręba” urzędnika z Przasnysza i Stefana Krzykowskiego ps. „Chmura” nauczyciela z Jednorożca. W 81. rocznicę tych wydarzeń, w piątek 15 grudnia, przy pomniku upamiętniającym Mieszkańców Ziemi Pułtuskiej, pomordowanych i poległych w okresie II wojny światowej, odbyła się uroczystość złożenia kwiatów, zorganizowana przez Samorząd Powiatu Pułtuskiego i Samorząd Gminy Pułtusk.

Czytaj więcej

Informacja o zmianie dyżuru Przewodniczącego Rady Powiatu

W związku z planowaną nieobecnością Pana Tadeusza Nalewajka na dyżurze Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 18 grudnia 2023r. (poniedziałek).

Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżur dla interesantów  w sprawach skarg i wniosków w dniu 20 grudnia 2023r. (środa) w godz. 14.00-16.00

W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE 11
POKÓJ NR 2.28

Czytaj więcej

Oświadczenie

14 grudnia zostaliśmy poinformowani poprzez anonimową  wiadomość e-mail o niedopuszczalnym zachowaniu dwóch opiekunów zatrudnionych w DPS w Pułtusku w stosunku do jednej z Mieszkanek Domu.

Natychmiast poproszono na spotkanie Dyrektora DPS w celu złożenia wyjaśnień oraz Dyrektora PCPR, któremu zlecono doraźną kontrole ww. Domu  ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeganie standardów zapewnienia opieki nad Mieszkańcami.

Pomoc społeczna jest dla nas niezwykle istotnym obszarem. Obydwoje pracowaliśmy w domu pomocy społecznej i doskonale zdajemy sobie sprawę, że praca ta wymaga nie tylko kwalifikacji, ale i szczególnych predyspozycji. Właśnie na empatię, życzliwość, szacunek i odpowiednie traktowanie osób niepełnosprawnych dyrektorzy domów pomocy społecznej zobligowani są do zwracania szczególnej uwagi podczas procesu rekrutacji pracowników i ich codziennej pracy. Jesteśmy przekonani, że sytuacja do której doszło, choć szokująca i niedopuszczalna, miała charakter incydentalny.
Dom funkcjonuje od 2016 r. i wielokrotnie był kontrolowany przez liczne instytucje zewnętrzne. Nigdy nie było zastrzeżeń ani skarg dotyczących sprawowania niewłaściwej opieki nad Mieszkańcami, czy nieprzestrzegania ich praw. Postrzeganie pracy wszystkich pracowników i kompleksowej działalności Domu przez pryzmat tego zdarzenia jest niezwykle krzywdzące.

Całe zdarzenie traktujemy niezwykle poważnie. Oczywistym jest, że naruszono godność  i dobra osobiste jednej z Mieszkanek.  Dyrektor DPS w Pułtusku została zobowiązana do wyciągnięcia natychmiastowych konsekwencji wobec pracowników. Wczoraj poinformowała nas, że podjęła decyzję o rozwiązaniu z ww. pracownikami umów o pracę ze skutkiem natychmiastowym oraz złożyła zawiadomienia na Policję o możliwości popełnienia przestępstwa. Dziś odbyło się również spotkanie ze wszystkimi dyrektorami domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie naszego powiatu w celu wzmocnienia nadzoru nad wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników.

Starosta Pułtuski Jan Zalewski
Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak

Czytaj więcej