Miesięczne archiwum: czerwiec 2023

Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku

Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wiekuW maju 2023 r. podpisana została umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Profilaktyka i edukacja zdrowotna dla kobiet w różnym wieku”, w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”. Powiat Pułtuski zaprasza kobiety od 20 roku życia, z terenu gmin Pułtusk, Obryte i Pokrzywnica, do udziału w zadaniu. Formularze zgłoszeniowe przesyłać można w terminie od 3 do 7 lipca 2023 r. W ramach zadania przewidziane zostały bezpłatne pakiety badań laboratoryjnych, konsultacje lekarskie i udział w spotkaniu z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

 

Czytaj więcej

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pułtusku

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu w PułtuskuW środę 28 czerwca, w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, odbyła się LIV Sesja Rady Powiatu, podczas której radni, większością głosów, udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu, a następnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2022. W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych.

 

 

Czytaj więcej

Msza Święta dziękczynna w intencji Księdza Infułata Wiesława Koska

Pożegnanie Księdza Infułata Wiesława Koska (29)W niedzielę 25 czerwca, władze Powiatu Pułtuskiego wzięły udział w uroczystej Mszy Świętej Dziękczynnej, odprawionej w bazylice, w intencji kończącego 30-letnią posługę duszpasterską w Pułtusku Księdza Infułata Wiesława Koska, Dziekana Dekanatu Pułtuskiego, Proboszcza Parafii Świętego Mateusza w Pułtusku. W imieniu Samorządu Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk słowo do Księdza Seniora Jubilata skierował Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk, dziękując za wieloletnią współpracę z samorządami na rzecz mieszkańców Powiatu Pułtuskiego oraz Miasta i Gminy Pułtusk.

Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Pułtuskiego

Zakończenie roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu PułtuskiegoW piątek 23 czerwca dobiegł końca rok szkolny 2022/2023. W szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Pułtuskiego odbyły się uroczystości, podczas których uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem odebrali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody ufundowane przez Zarząd Powiatu w Pułtusku. Ponadto nagrodzono uczniów z najlepszą frekwencją. W uroczystości w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku oraz w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego władze powiatu reprezentowała Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak, zaś w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa Sekretarz Powiatu Katarzyna Jankowska. Podczas zakończenia roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku odczytano podziękowania i życzenia Starosty Pułtuskiego Jana Zalewskiego.

Czytaj więcej

Wizyta studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku

16 czerwca, w ramach ćwiczeń z przedmiotu „Podstawy zarządzania kryzysowego”, grupa 44 studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie wraz z opiekunami: dr. Jakubem Bieńkiem Prodziekanem ds. Dydaktycznych oraz dr Irminą Denysiuk i mgr. Markiem Klasą, gościła w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku i w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526, ze zm.) oraz §13 Statutu Powiatu Pułtuskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Pułtusku   z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Statutu Powiatu Pułtuskiego  (Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2018r., poz. 13088, ze zm.) zwołuję LIV Sesję Rady Powiatu w Pułtusku, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023r. (środa) o godz. 15.00 w Sali Rady (Nr 1.38) Starostwa Powiatowego  w Pułtusku, ul. Marii Skłodowskiej- Curie 11.

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Powiatu w Pułtusku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego powiatu pułtuskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Jego celem są działania w zakresie profilaktyki raka piersi polegające na upowszechnianiu wiedzy nt. diagnostyki i profilaktyki raka piersi oraz profilaktyki zdrowotnej, rozwijanie świadomości regularnego badania piersi oraz nabycie umiejętności samobadania piersi.

Czytaj więcej