Dzienne archiwum: 30 maja 2023

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Jest to święto promujące w szczególny sposób rodzinną pieczę zastępczą – bezpieczną i potrzebną formę opieki nad dziećmi, której z różnych powodów nie mogą zapewnić rodzice biologiczni. Ten dzień jest również doskonałą okazją do spotkania się wszystkich rodzin zastępczych z terenu powiatu pułtuskiego. W tym roku spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbyło się we wtorek 30 maja, przy tawernie Domu Polonii w Pułtusku. Jego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku. Wszystkich przybyłych – dzieci, rodziców zastępczych oraz gości – powitała dyrektor PCPR Joanna Sobiecka. Samorząd Powiatu Pułtuskiego reprezentowała Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak oraz Sekretarz Powiatu Katarzyna Jankowska.

Czytaj więcej

Raport o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2022

INFORMACJA dot. Raportu o stanie powiatu pułtuskiego za rok 2022.
Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526, ze zm.), Zarząd Powiatu w Pułtusku przedstawia Radzie Powiatu w Pułtusku RAPORT O STANIE POWIATU PUŁTUSKIEGO ZA ROK 2022. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.

Debata nad Raportem o stanie powiatu pułtuskiego za rok  2022 odbędzie się podczas Sesji Rady Powiatu w dniu 28 czerwca 2023 r.w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11 (Sala Rady – 1.38).

Czytaj więcej

Informacja o zmianie dyżuru Przewodniczącego Rady Powiatu

W związku z planowaną nieobecnością Pana Tadeusza Nalewajka na dyżurze Przewodniczącego Rady Powiatu w Pułtusku w dniu 5 czerwca 2023r. (poniedziałek), Przewodniczący Rady będzie pełnił dyżur dla interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniu 7 czerwca 2023r. (środa) w godz. 09.00-11.00 w Starostwie Powiatowym w Pułtusku
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1, pokój nr 2.28

Czytaj więcej