Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”

Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” i przedłużeniu terminu ankietyzacji – pobierz komunikat.
Termin ankietyzacji został wydłużony do 31 lipca 2023 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.