Przekazanie kurtek dla członków Klubu HDK PCK Kropla życia w Pułtusku

Przekazanie kurtek dla Klubu HDK CPK Kropla życiaZarząd Powiatu w Pułtusku doceniając działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Kropla życia” w Pułtusku w propagowaniu idei krwiodawstwa, ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi, ufundował dla członków klubu 5 kurtek typu softshell. W czwartek, 28 grudnia Starosta Pułtuski Jan Zalewski przekazał kurtki na ręce Prezesa Klubu Krzysztofa Sokoła oraz Wiceprezesa Jacka Elaka.

Pomoc jaką otrzymał Klub od Powiatu Pułtuskiego przyczyni się do większego wyeksponowania działalności Klubu na zewnątrz i popularyzacji honorowego oddawania krwi.