Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

11 marca – Dzień Sołtysa

Wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich
z terenu Powiatu Pułtuskiego
składamy podziękowania i słowa uznania
za pełną zaangażowania pracę
na rzecz lokalnej społeczności.
Niech będzie ona źródłem
satysfakcji i społecznego uznania,
a także nieodłącznym powodem do dumy.
Życzymy zdrowia, pogody ducha,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
oraz sukcesów w działalności sołeckiej.

Starosta Pułtuski Jan Zalewski
Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak
Przewodniczący Rady Powiatu w Pułtusku Tadeusz Nalewajk