Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Pułtuska i Powiatu Pułtuskiego

Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Pułtuska i Powiatu Pułtuskiego Niedziela 17 grudnia, na pułtuskim rynku, upłynęła w świątecznej, bożonarodzeniowej atmosferze, a to za sprawą powiatowo-miejskiej wigilii, na którą zaprosił Samorząd Powiatu Pułtuskiego, Samorząd Gminy Pułtusk oraz liczne grono współorganizatorów. To dzięki nim, na uczestników wigilii czekało mnóstwo atrakcji. Spotkanie rozpoczęło się kiermaszem lokalnych producentów i twórców, zaś jego głównym punktem było odczytanie Słowa Bożego, życzenia od władz samorządowych oraz dzielenie się opłatkiem.

Ewangelię o Narodzeniu Pańskim odczytał ks. kan. Jarosław Arbat, proboszcz parafii św. Mateusza w Pułtusku. Życzenia mieszkańcom powiatu i miasta złożyli: Starosta Pułtuski Jan Zalewski, Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk oraz Doktor Robert Gajda.

Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Pułtuska i Powiatu Pułtuskiego

Tradycją powiatowo-miejskich wigilii w Pułtusku są degustacje potraw wigilijnych, które corocznie przygotowują Koła Gospodyń Wiejskich gminy Pułtusk oraz powiatowe jednostki organizacyjne (Domy Pomocy Społecznej w Obrytem, Ołdakach, Pułtusku, Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Opiekuńczo Mieszkalne) i placówki oświatowe (Zespół Szkół im. Bolesława Prusa). Na najmłodszych czekał kącik Świętego Mikołaja z atrakcjami, choinka życzeń oraz domek Eco Mikołaja. Spotkaniu towarzyszyła również akcja rozdawania gałązek świerkowych i jemioły.

Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Pułtuska i Powiatu Pułtuskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na scenie rozstrzygnięto Powiatowo-Gminny Konkurs na „Najładniejszy stroik bożonarodzeniowy”. Nagrodę Główną, ufundowaną przez Starostę Pułtuskiego, w kategorii powyżej 15 lat, otrzymał Mateusz Jasiński, zaś wyróżnienia w tej kategorii, również ufundowane przez Starostę Pułtuskiego, Anna Pytka i Agnieszka Karkowska-Nasiadko. Laureatami nagród Burmistrza Miasta Pułtusk, w kategorii do lat 15, zostali: nagroda główna – Liliana Tlaga, wyróżnienia – Zofia Kamińska i Staś Brzeziński. Prace uczestników konkursu oceniało jury w składzie: dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela Bożena Potyraj, dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku Dorota Orłowska, dyrektor Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku Joanna Sobiecka oraz dyrektor Muzeum Regionalnego w Pułtusku Andrzej Popowicz.

Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Pułtuska i Powiatu Pułtuskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Pułtuska i Powiatu Pułtuskiego

Ponadto wręczono nagrody w gminnym konkursie na „Najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową” o nagrody Burmistrza Miasta Pułtusk. Nagrodę główną otrzymał Kacper Pietrzykowski.

Nie zabrakło również świątecznego stoiska promocyjnego Powiatu Pułtuskiego, w którym rozdawano atrakcyjne gadżety promocyjne, zaś uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa częstowali wigilijnymi przysmakami. Uczniowie szkół ponadpodstawowych (Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi, Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego) oraz podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku, przeprowadzili akcję rozdawania wigilijnego sianka i ozdobnych, własnoręcznie wykonanych szyszek.

Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Pułtuska i Powiatu Pułtuskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na scenie główniej, z koncertem kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych, zaprezentowali się najmłodsi mieszkańcy miasta oraz Artystyczny Zespół Estradowy Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku.

Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Pułtuska i Powiatu Pułtuskiego

Spotkanie zakończyło się koncertem niespodzianką – na scenie, na zaproszenie Doktora Roberta Gajdy, wystąpił zespół De Mono.

Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Pułtuska i Powiatu Pułtuskiego

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali jak zawsze niezawodni druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Pułtusk, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku oraz strażnicy ze Straży Miejskiej w Pułtusku.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Pułtuska i powiatu pułtuskiego za liczny udział w wigilijnym spotkaniu i składamy najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.


Współorganizatorami wigilii byli: Starostwo Powiatowe w Pułtusku, Urząd Miejski w Pułtusku, Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, Doktor Robert Gajda, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Pułtusku, PPUK Sp. z o.o., Żłobek Miejski w Pułtusku, Nadleśnictwo Pułtusk, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułtusku, Straż Miejska w Pułtusku, KGW w Białowieży, KGW w Grabówcu, KGW w Grominie, KGW „Narew” w Kacicach, KGW w Głodowie, KGW w Kleszewie, KGW „Moszynianie” w Moszynie, KGW „Kwiaty we włosach” w Trzcińcu, KGW w Lipnikach Nowych, KGW „Niezapominajki” w Lipnikach Starych, DPS w Pułtusku, DPS w Obrytem, DPS w Ołdakach, Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku, SOS-W im. Anny Karłowicz w Pułtusku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pułtusku, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pułtusku, szkoły ponadpodstawowe Powiatu Pułtuskiego, przedszkola i szkoły podstawowe Gminy Pułtusk.