Powiatowo-Gminny Konkurs na “Najładniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”

Powiatowo-Gminny Konkurs - Najładniejszy Stroik BożonarodzeniowyStarosta Pułtuski Jan Zalewski i Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk zapraszają do udziału w Powiatowo-Gminnym Konkursie na “Najładniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”, którego celem jest podtrzymywanie i kultywowanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, a także edukacja w zakresie poznawania obyczajów i znaczenia świątecznej symboliki oraz rozbudzenie twórczej inwencji i kreatywności wśród mieszkańców Pułtuska i Powiatu Pułtuskiego. Zachęcamy do udziału w konkursie. Szczegóły w REGULAMINIE.

 

 

 

REGULAMIN POWIATOWO-GMINNEGO KONKURSU „NAJŁADNIEJSZY STROIK BOŻONARODZENIOWY”

ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorami konkursu „Najładniejszy Stroik Bożonarodzeniowy” (zwanymi dalej „Organizatorami”) są Starosta Pułtuski i Burmistrz Miasta Pułtusk.

ROZDZIAŁ II – CELE KONKURSU

 1. Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia.
 2. Edukacja w zakresie poznawania obyczajów i znaczenia świątecznej symboliki.
 3. Rozbudzenie twórczej inwencji i kreatywności.

ROZDZIAŁ III – WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Pułtusk i powiatu pułtuskiego
 2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
  – kategoria I: uczestnicy do 15 roku życia,
  – kategoria II: uczestnicy powyżej 15 roku życia.
 3. Każda praca powinna zostać opisana lub oznaczona (pismem drukowanym) na trwałe przytwierdzoną informacją zawierającą: imię i nazwisko autora stroiku.
 4. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Wyklucza się prace zbiorowe.
 6. Prace konkursowe należy dostarczyć 17 grudnia 2023 r. do godz. 10:00 na Spotkanie Wigilijne Mieszkańców Pułtuska i Powiatu Pułtuskiego, które odbędzie się na rynku
  w Pułtusku.
 7. Organizatorzy nie odpowiadają za pozostawione prace. Uczestnicy mogą po zakończeniu konkursu zabrać wykonane prace lub pozostawić je dla uczestników Spotkania Wigilijnego.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej reprodukcji i wykorzystania zdjęć nagrodzonych prac.

ROZDZIAŁ IV – OCENA I NAGRODY

 1. Jury powołane przez Organizatorów przyzna nagrodę w każdej kategorii.
 2. Jury zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.
 3. Jury będzie zwracało uwagę na: estetykę wykonania, oryginalność kompozycji oraz samodzielność wykonania.
 4. Decyzje Jury są ostateczne.
 5. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas Spotkania Wigilijnego Mieszkańców Pułtuska i Powiatu Pułtuskiego w niedzielę, 17 grudnia 2023 r. ok. godz. 11:45.
  Po ogłoszeniu wyników nastąpi wręczenie nagród laureatom.

ROZDZIAŁ V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dostarczenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na warunki Regulaminu, a także na przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla potrzeb działalności Organizatorów.
 2. Regulamin Konkursu zostanie udostępniony na stronie internetowej www.pultusk.pl .

DO POBRANIA:

REGULAMIN – Najładniejszy Stroik Bożonarodzeniowy
KARTA ZGŁOSZENIOWA – Najładniejszy Stroik Bożonarodzeniowy
KARTA ZGŁOSZENIOWA – Najładniejszy Stroik Bożonarodzeniowy