Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

13 października 2016 r. w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Zebranych gości powitała dyrektor szkoły Dorota Orłowska, a następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny pt. „Wdzięczność jest pamięcią serca”, będący składanką najpiękniejszych piosenek i sentencji skierowanych do pracowników oświaty i zaproszonych gości. Na scenie po raz pierwszy wystąpiły uczennice z Ukrainy, które zaśpiewały w ojczystym języku pieśń ukraińską „Nadzieja”, o wymownym refrenie „dopóki słońce świeci, dopóki woda płynie, nadzieja jest...”.

Podczas części oficjalnej głos zabrali: wicestarosta Beata Jóźwiak, starosta Jan Zalewski, burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz, starszy wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty delegatury w Ciechanowie Jerzy Szypulski, rektor AH im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku prof. dr hab. Adam Koseski, dziekan dekanatu pułtuskiego ks. kan. Wiesław Kosek, prezes Oddziału Powiatowego ZNP Maria Korbal oraz przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej Jolanta Siejbik.
W podniosłej atmosferze nauczyciele otrzymali nagrody Starosty Pułtuskiego oraz nagrody dyrektorów szkół i placówek pedagogicznych.

Nagrody Starosty Pułtuskiego otrzymali:
– Renata Konarzewska – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im.  Piotra Skargi,
– Jarosław Duchniak –  dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego,
– Ewa Łada – pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
– Izabela Gierek – nauczyciel  Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa,
– Małgorzata Kurpiewska – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. A. Karłowicz.

Część artystyczną przygotowały z młodzieżą panie Teresa Zielińska i Cecylia Sokołowska. Oprawę multimedialną wykonała Jolanta Piasecka, oprawę graficzną Agnieszka Dyl. Obsługa sprzętu – uczniowie: Wojtek Froch i Artur Sztolc.

Zwieńczeniem powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej był poczęstunek.

DSC_3460

DSC_3469

DSC_3446